28 november 2013

Cup2paper : gebruik je kop en bespaar het milieu

http://www.cup2paper.nl/

Koffie drinken  kost op bedrijven, kantoren en scholen dagelijks grote hoeveelheden wegwerpbekers. Of afwasmiddel en water. Dat kan ook anders.
In samenwerking met BioLogical Solutions heeft SITA cup2paper ontwikkeld: de duurzaamste wegwerpbeker. Kartonnen bekers voorzien van een milieuvriendelijke coating, waardoor ze na gebruik zo bij het oud papier kunnen. Met het unieke totaalconcept is grote milieuwinst een kleine moeite.

27 november 2013

Een groen idee?

http://www.mijngroenidee.be/

Groene steden en gemeenten zijn een verademing. Om van al onze steden gezonde, verrassende en hartverwarmende plekken te maken, hebben we innovatieve ideeën nodig. Ook jij kunt daarbij helpen! Via deze virtuele experimenteerruimte kun je jouw groene idee of concept delen met ontwerpers, steden en gemeenten en het grote publiek. Zo bouw je mee aan het groene stedengewest Vlaanderen. De beste ideeën worden jaarlijks bekroond met de MijnGroenidee Award.

26 november 2013

Eye on Earth : globale waarnemingspost voor milieuverandering

http://eyeonearth.org

Eye on Earth is een tweerichtingscommunicatieplatform over het milieu dat wetenschappelijke informatie combineert met de feedback en waarnemingen van miljoenen gewone mensen. Het platform is het resultaat van een partnerschap tussen Microsoft en het Europees Milieuagentschap (EMA).

- Waterwatch bevat momenteel gegevens over de waterkwaliteit van meer dan 22 000 badplaatsen in heel Europa.
- Airwatch bevat informatie over de luchtkwaliteit die afkomstig is van meer dan 1 000 meetstations in heel Europa. Ook kan met een luchtkwaliteitsmodel de stand van de luchtvervuiling tussen de meetstations worden vergeleken.

Het partnerschap tussen Microsoft en het EMA is gepland voor vijf jaar. In die periode zal Eye on Earth geleidelijk aan worden aangevuld met informatie over vele andere milieuthema's en uitgroeien tot een globale waarnemingspost voor milieuverandering. Het thematische spectrum van milieu-informatie zal worden uitgebreid door de meest opvallende milieuproblemen van onze tijd erin op te nemen, zoals troposferische ozon en andere vormen van luchtvervuiling, olieverontreiniging, biodiversiteit en kusterosie. In een latere fase zullen er ook andere informatieverstrekkers en links naar andere geautomatiseerde milieucontrolediensten in worden opgenomen.

24 november 2013

Stop de overbevissing van de oceanen

Dit korte animatiefilmpje legt op een uiterst heldere manier het probleem van overbevissing uit, waarmee de zeeën en oceanen over de hele wereld te kampen hebben.

http://www.youtube.com/watch?v=PgeamTm-CUE
http://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas

Visbestanden staan wereldwijd enorm onder druk. Sommige wetenschappers zeggen dat de voorbije 60 jaar meer dan 90% van de visbestanden zijn verdwenen. Binnen 50 jaar zouden de meest gegeten vissoorten wel eens volledig uitgestorven kunnen zijn.
Het kunstmatig kweken van vissen wordt vaak als de oplossing bij uitstek naar voren geschoven. Toch is gekweekte vis niet altijd duurzamer dan wilde vis. De kunstmatige kweek kan soms tot ernstige milieuvervuiling leiden. Het oppervlaktewater kan besmet worden met mest en medicijnen of aangetast worden door ziektes en parasieten.
Een aantal vissoorten, zoals de paling of de tonijn, eten voornamelijk andere wilde vissen. Door die uit zee te halen en voor de kweek in te zetten, wordt het probleem van overbevissing alleen maar erger.

23 november 2013

Negatieve aspecten van smartphones en tablets

http://vimeo.com/78359074

Voor het produceren van een smartphone is ongeveer 75 kg grondstoffen nodig. Schaarse grondstoffen zoals goud, tantalium en aardolie, worden vaak niet duurzaam gewonnen en zorgen voor veel problemen in de gebieden waar ze vandaan komen.
Zo zijn de groene heuvels van Oost-Congo een van de rijkste gebieden ter wereld waar mineralen en delfstoffen als tin, coltan en goud vandaan komen. Maar de bevolking is er straatarm. Van de natuurlijke hulpbronnen profiteren vooral rebellengroepen en het Congolese leger, die er hun conflicten mee financieren.
In deze korte animatie is hoe onze telefoons in verbinding staan met problemen in de rest van de wereld. Het filmpje maakt duidelijk dat we steeds dieper moeten graven voor de producten die we hier gebruiken en dat dit vaak gebeurt in conflictgebieden. Dit zorgt niet alleen voor aantasting van het milieu, maar ook voor oneerlijke handel en kinderarbeid.

22 november 2013

Vlaamse Fair Trade Provincies Antwerpen en West-Vlaanderen

FairTradeProvinciehttp://www.fairtradeprovincie.be

FairTradeProvincie is een titel die aangeeft dat die bepaalde provincie én haar gemeenten eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Door de FairTradeProvincie-campagne leren meer mensen het verhaal en de producten van eerlijke handel en duurzame landbouw kennen. Meer provinciale ambtenaren, leerkrachten, uitbaters en bezoekers van recreatiedomeinen, bibliotheekbezoekers, allemaal kunnen ze bijdragen aan de groei van eerlijke handel en duurzame landbouw.
 
07/10/11 :  Antwerpen
08/10/13 : West-Vlaanderen

Hoe lekker is een vegetarische maaltijd?


‘Veggieboem!’ toont het met workshops voor leerlingen van alle leeftijden (en volwassenen), waarbij ze op een positieve manier kennismaken met vegetarische voeding en gezonde voeding in het algemeen.
De workshops hebben een informatief én een praktisch gedeelte. Kleuters en kinderen tot de derde klas lager onderwijs vertrekken van een kinderboekje, een spel, een kringgesprek en eindigen met een kookmoment én maaltijd. Bij deze ‘kleinsten’ gaat het om eenvoudige gerechtjes, vanaf de vierde klas.

De wedstrijd ”Chef van de toekomst” daagt onze toekomstige chefs uit om de voorlopers van de plantaardige gastronomische keuken te worden.
Dit initiatief van EVA vzw en Planète- Vie wil in de eerste plaats de klemtoon leggen op plantaardige voeding van gastronomisch niveau.
http://www.chefvandetoekomst.be/

Meatless Mondays : ecovriendelijker en gezonder

Internationale campagne om de vleesconsumptie af te laten nemen.

http://www.meatlessmonday.com/international/

http://www.meatlessmonday.eu/
Door allemaal 1 x per week vleesloos te eten kunnen wij de vleesconsumptie met 15% verminderen.
Goed voor de mensheid, goed voor de aarde en goed voor de dieren!
http://www.donderdagveggiedag.be/

21 november 2013

Verantwoord ondernemen via ISO-normen

http://www.iso14000.nl/

De theorie
ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Op deze site vindt u algemene informatie over milieumanagementsystemen volgens de ISO 14001 norm. Hoe zet u binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem op? Het stappenplan ISO 14001 in zeven stappen helpt u op weg.

De praktijk
Brabantia werkt aan het milieu
Brabantia geeft om mooie producten. Maar ook om een mooi milieu. Daarom zetten we ons actief in voor een betere wereld, waarin we zorgvuldig omgaan met de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen. We zijn ons ervan bewust dat we onderdeel zijn van het milieuprobleem en zijn daarom voortdurend op zoek naar groene verbeteringen.
http://www.brabantia.com/nl/over-brabantia/verantwoord-ondernemen.

MVO-Vlaanderen
http://mvovlaanderen.be
MVO Vlaanderen inspireert en informeert over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We richten de spots op voorbeeldige bedrijven, laten experten aan het woord en reiken u instrumenten aan om MVO nog beter te integreren in uw bedrijfsvoering. Ook delen we met u de laatste MVO-nieuwtjes.

20 november 2013

IVN : Beleef de natuur


Het nieuwe IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Historiek
Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land (1939 - 1948)
Bond van Natuurbeschermingswachten (1948 - 1960)
I.V.N Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (1960 - 1992)
IVN Natuur- en milieueducatie (1992-2012)
IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. (Vanaf 2012)

http://twitter.com/#!/IVNNederland
http://www.facebook.com/IVNbeleefdenatuur

Wetenschapsweek


Zin in een leerrijke, boeiende en plezierige dag vol wetenschap? Dan moet je er zeker bij zijn op de Dag van de Wetenschap. Er vinden die dag allerlei activiteiten voor jong en oud plaats in universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, verenigingen … en dit in gans Vlaanderen.

Wetenschap? Die kan verrassend, verwonderend en vernieuwend zijn.
Je ontdekt het zelf tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek. Dan staan overal in Vlaanderen wetenschappelijke activiteiten in de kijker: van biologie en chemie over aardrijkskunde en geschiedenis tot kunst, cultuur en milieu.


De Dag van de Wetenschap wordt gecoördineerd door Technopolis® en georganiseerd in samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.


19 november 2013

Europese Cycling Challenge 2014

De stad Bologna en SRM - het plaatselijk agentschap voor mobiliteit en lokaal openbaar vervoer - nodigen Europese steden en hun stadsfietsers uit om mee te doen met de 3de editie van de ludieke wedstrijd “European Cycling Challenge 2014 – ECC2014”.
Het initiatief wordt gehouden tijdens de maand mei: in elke stad voegen fietsers zich bij hun stadsteam en elke kilometer die ze doen, wordt geregistreerd door een gratis smartphone-app. Zo dragen ze bij aan het totale aantal afgelegde fietskilometers in hun stad. De stad die het meeste aantal kilometers heeft afgelegd, wint.
http://www.europeancyclingchallenge.eu/ecc2014/

18 november 2013

Mobiliteiutseducatie op scholen kan nog beter

Het secundair onderwijs, en dan vooral het ASO, scoort nog steeds zeer zwak wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsclub VAB bij duizend jongeren tussen 16 en 24 jaar. Het lager onderwijs scoort wel goed op een aantal punten.

2006 : VAB deed al onderzoek naar het aanbod van verkeers- en mobiliteitseducatie in het lager en secundair onderwijs. Op dat moment was het niveau van verkeerseducatie in het lager onderwijs goed en in het secundair onderwijs zwak.

2013 : Nu is er volgens VAB in het lager onderwijs een sterke toename van het aantal behandelde onderwerpen, zowel op het niveau van verkeersveiligheid als voor mobiliteit, en gaat er naast het verwerven van theoretische kennis ook aandacht naar het aanleren van praktische vaardigheden en attitudevorming.

VAB vraagt corrigerende maatregelen. "Rijbewijs op school is een goede eerste stap, maar daarnaast moet er vooral meer aandacht gaan naar mobiliteitsthema's (...). Momenteel laten zeker twee op de drie secundaire scholen opportuniteiten liggen ondanks een veel ruimer aanbod aan didactisch materiaal sinds 2006."

http://www.vsv.be/nl/verkeers-en-mobiliteitseducatie

Streven naar een duurzame lifestyle

https://www.nudge.nl/nudge-the-world

Nudge the World stimuleert mensen om een duurzame lifestyle na te streven.  De app omvat 60 concrete en laagdrempelige taken voor een duurzame lifestyle. Met sommige van deze taken kun je ook nog eens geld besparen.
Er zijn 10 levels die je kan ontgrendelen door de taken uit te voeren.  Naar mate je meer levels behaalt verandert de duurzame landschap ook mee . Daarnaast kunnen spelers nieuwe duurzame taken voorstellen die na goedkeuring opgenomen worden in de app.

http://itunes.apple.com/us/app/nudge-the-world/id477243996?ls=1&mt=8

17 november 2013

Alle duurzame adressen van Nederland in één app


Met deze handige app vind je in een handomdraai elk duurzaam adres bij jou in de buurt of in de stad van jouw keuze.  De navigatie is simpel , doeltreffend en intuitief. De app is de mobiele variant van de website allesduurzaam.nl (een bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van duurzame adressen.)

10.000+ adressen in 16 categorien
In de app staan meer dan 10.000 adressen overzichtelijk gerangschikt aan de hand van 16 duidelijke categorien. Kleding en schoenen, Horeca, Overnachten, Bloemen en cadeaus, Reparatie, Kringloop, Recreatie,  Kinderen, Mobiliteit, Energie en water, Bouwen en verbouwen, Huisinrichting, Streekproducten, Voeding, Verzorging, Tuin en dieren. Voor specifieke resultaten is zoeken via key-words is ook mogelijk.
De resultaten van een zoekopdracht worden zowel in een lijst als op de kaart getoond. En via Google maps is de juiste route zo gevonden. De app toont naast adresgegevens van de meeste adressen een korte beschrijving.
De ambitie van Allesduurzaam is om elk duurzaam adres van Nederland te vermelden.
http://itunes.apple.com/nl/app/allesduurzaam/id495669325?mt=8
https://market.android.com/details?id=com.allesduurzaam.android

16 november 2013

Tyfoon Haiyan : storm buiten categorie

http://www.studioglobo.be/nl/blog/p/detail/tyfoon-haiyan

november 2013 : Het leed is enorm na de tyfoon in de Filippijnen. Alle media berichtten over de ramp en de solidariteitsacties komen op gang. Ook de leerlingen horen de nieuwsberichten en zien beelden, zowel van de ramp als van de acties. Vanuit Studio Globo geven we enkele aanzetten om in de klas stil te staan bij deze actualiteit.
Voor het basisonderwijs ligt de klemtoon hierbij vooral op de vraag: "Hoe kunnen we solidariteit met kinderen van de basisschool beleven?" In deze bundel geven we enkele suggesties om met de kinderen van je klas van gedachten te wisselen. Enkele stapstenen helpen om een actie met je klas goed aan te pakken.
Voor het secundair onderwijs voorzien we een les die kort ingaat op de actualiteit en de link legt met het klimaatthema.

15 november 2013

WWF organiseert Week van de Duurzame Vis

http://www.wwf.be
1ste editie : 09/12 tot 13/12/13

Viswijzer
Met deze informatiebrochure in zakformaat wil WWF de consument aanzetten om zijn aankoopgedrag te wijzigen en te kiezen voor duurzame visvangst. Het maakt onderdeel uit van de eerste Belgische eindejaarscampagne van WWF. Liefst 75% van de commerciële vis wordt overbevist. Bovendien bestaat de visvangst uit 60% die terug in de zee terechtkomt, halfdood of dood. Daarom trekt WWF aan de alarmbel en gaat ze in zee met de Marine Stewardship Council (MSC), een onafhankelijke instelling die duurzame visserijen labelt.

MSC-label
"Momenteel kregen al 200 visserijen het MSC-label, met de steun van WWF willen we de consument overtuigen om de vis te kopen dat ons label draagt", zegt Victor Simoncelli van MSC.

Week van de duurzame vis
Om die bewustmaking nog te versterken, lanceert WWF voor de eerste keer een eindejaarscampagne rond duurzame visvangst. De week van de duurzame vis gaat de overbevissingsproblematiek onder de aandacht brengen.

Een 18-tal Belgische topchefs ondersteunen de campagne. Ze beloven om in hun viskeuze zoveel mogelijk voor de duurzaam geviste soorten te gaan. Voor de gelegenheid creëren ze een aantal exclusieve duurzame visrecepten die bezoekers van onze campagnewebsite gratis kunnen vinden tijdens de campagne. In een wedstrijd op onze website kunnen mensen bovendien etentjes en kooklessen winnen bij enkele van deze topchefs.
Meer info :
http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/in-nieuws/impact-verminderen/wwf-organiseert-eerste-week-de-duurzame-vis/53_1119

Graag correcte inlevering van lampen

http://www.watmetmijnlamp.be/

De hoofddoelstelling van deze campagne van Recupel is de correcte inzameling van defecte lampen stimuleren door ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze met hun defecte lampen kunnen/moeten doen.

http://www.recupel.be/

13 november 2013

Brinker : World Sustainability Centre (Afsluitdijk NL)

http://www.brinker.eu/

Het project wil een breed en internationaal publiek actief betrekken bij de nieuwste inzichten in een duurzame wereld. De naam Brinker is geïnspireerd op het beroemde Nederlandse jongetje dat zijn vinger in de dijk stak en daarmee liet zien hoe belangrijk praktisch denken en doen kan zijn.
Brinker streeft naar actieve verduurzaming van onze wereld. Niet door (nog meer) informatie over duurzaamheid te verstrekken, maar door de nieuwste innovaties, denkbeelden en technieken laagdrempelig, invoelbaar en spannend, dicht bij de belevingswereld van haar bezoekers te brengen. Brinker wil de bezoeker bewust maken van het belang van verduurzaming. Maar ook van het feit dat duurzaamheid leuk kan zijn en loont voor zowel de consument als de industrie. Brinker stelt daarbij vier thema’s centraal, die onderling nauw samenhangen: water, energie, voedsel en natuur. Een onderwerp als blue energy (het opwekken van energie uit het samenbrengen van zoet en zout water) is één van de vele cross-overs waar Brinker het vizier op richt.
2011 - 2012 - 2016

In een eerste fase concentreert Brinker zich op het binden van zoveel mogelijk relevante partners uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid, naast de al betrokken partijen Provincie Fryslân, Energy Valley, Berenschot, Wetsus en Nudge. Brinker doet dit met name via de website (online sedert 15/09/11). In deze fase een ontwikkelomgeving, bedoeld om te laten zien hoe het centrum gaat functioneren. En zeer binnenkort een website waarop de bezoeker de groei van Brinker dagelijks kan volgen.

In een volgende fase wordt Brinker ook fysiek een belevingscentrum op het gebied van verduurzaming. Hiertoe wordt een gloednieuw en opvallend multifunctioneel duurzaamheidspaviljoen gerealiseerd aan de Afsluitdijk. Ook pilootprojecten als blue energy zullen zich hierbij aansluiten.

Bronbericht
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=69385

9 november 2013

Slim kopen, slim koken, slim bewaren

Doe de Weggooitest
Jaarlijks verdwijnt zo’n 9% van ons voedsel ongebruikt in de afvalbak. Hiermee gooit u niet alleen geld weg, het kost ook veel energie om dit voedsel te produceren. Ook u kunt waarschijnlijk meer besparen dan u denkt. Doe de test, en ontdek of ú veel voedsel weggooit.
http://itunes.apple.com/nl/app/weggooitest/id437210041?mt=8

http://www.etenisomopteeten.nl/
Elk jaar gooien we per persoon tientallen kilo's voedsel waar niets mis mee is, in de vuilnisbak. In geld uitgedrukt komt dat neer op meer dan 100 euro. Behalve weggegooid geld, levert voedselverspilling ook onnodige milieubelasting op. Goed voedsel belandt om verschillende redenen toch in de vuilnisbak. Soms gebeurt het omdat een huishouden in één keer voor de hele week boodschappen doet en dan meer koopt dan nodig. Het is immers lastig om ver vooruit te plannen - en niemand wil onverwacht voor een lege koelkast staan. De voorraad verse spullen ziet er na een tijdje niet fris meer uit, of raakt bedorven. En dan gaan de boodschappen ongebruikt naar het afval. Een andere oorzaak voor voedselverspilling is structureel meer koken dan de eters op krijgen.
Om verspilling van voedsel te verminderen heeft Milieu Centraal samen met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) 3 vuistregels geformuleerd:
-Koop op maat
-Bewaar zorgvuldig
-Kook op maat

8 november 2013

Slim en zuinig verwarmen: wat kan u zelf doen?

Verwarmingsketelhttp://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig

Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s, en zonder te veel milieubelasting, dat is wat u van uw centrale verwarming verwacht.
Efficiënt verwarmen, met een verwarmingstoestel dat altijd paraat staat wanneer u dat wilt, kost weinig moeite. Een regelmatig onderhoud en een juiste afstelling van uw installatie zijn heel belangrijk. Een goed onderhouden en afgesteld toestel doet wonderen en zorgt ervoor dat u op een koude winterdag niet voor verrassingen komt te staan!
Kortom, met een investering in een goede verwarmingsinstallatie kunt u dus daadwerkelijk een verschil maken en energie besparen zonder in te boeten aan comfort!

Tips
http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/stook-zuinig/tips-om-zuinig-te-stoken

7 november 2013

De sappentrapper : de meest gezonde bakfiets


Met deze mobiele sappenbar trapt u op enkele minuten uw eigen smoothie bij elkaar. Plezant om zien én doen! Huur hem in voor jouw evenement, school- of bedrijfsfeest! Zet de sappentrapper op haar staander en begin maar te trappen. De dynamo drijft rechtstreeks de fruitblender aan. Of laat u liever het zwaardere werk over aan de natuurelementen? Sluit dan de blender aan op het zonnepaneel. En de echte luieriken kunnen gewoon op de ingebouwde batterij overschakelen om snel veel sapjes te maken.

U kan de sappentrapper zeer gemakkelijk zelf bedienen. Bij het ophalen krijgt u meteen de nodige uitleg. U kan de sappentrapper huren voor een halve of een volledige dag. Indien u dit wenst staan we bijkomend in voor bediening, ingrediënten en transport. U kan een sappentrapper gratis afhalen in Antwerpen.

Milieucriminaliteit neemt toe

De georganiseerde misdaad richt zich steeds meer op milieucriminaliteit. Zaken als stroperij, illegale houtkap en het dumpen van chemisch en elektronisch afval behoren inmiddels tot de meest winstgevende takken van misdaad. Dat zeggen Interpol en de VN. De organisaties pleiten voor een betere nationale en internationale aanpak.

http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Events/Meetings/INTERPOL-Environmental-Compliance-and-Enforcement-Events-2013

6 november 2013

WMO Greenhouse Gas Bulletin(s)

De Wereld Meteorologische Organisatie verklaart : "de concentratie broeikasgas in de atmosfeer is sinds het begin van de industrialisatie niet zo hoog geweest als nu. Ondanks de teruggang van de economie komt er nog steeds meer koolstofdioxide, methaan en lachgas vrij"

ACTUA
De concentratie CO2 in de atmosfeer groeide in 2012 sneller dan het gemiddelde van het vorige decennium.
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_980_en.html

Waalse mijnsites behoren tot Unesco-werelderfgoed

 - Grand-Hornu (Mons)
http://www.grand-hornu.be/
- Bois-du-Luc (Mons)
http://www.ecomuseeboisduluc.be/
Bois du Cazier (Charleroi)
http://www.leboisducazier.be/
- Blegny-Mine (Liège)
http://www.blegnymine.be/

De vier sites vertegenwoordigen de best bewaarde steenkoolmijnen van België, daterend van begin 19de eeuw tot de tweede helft van de 20ste eeuw. Ze getuigen van de onder- en bovengrondse ontginning, van de industriële architectuur gelinkt aan de mijnen, van de woonomstandigheden van de arbeiders, van de stedenbouwkunde van de mijnsteden, en van de sociale en humane waarden van hun geschiedenis, in het bijzonder de mijnramp van Bois du Cazier in 1956.
Bij een brand in de kolenmijn Bois du Cazier in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi, op 08/08/1956, verloren 262 mijnwerkers het leven. Het was de grootste mijnramp in de geschiedenis van België.

5 november 2013

MijnMuseum : historiek van het zwarte goud


Het Mijnmuseum komt in 2013 naar buiten met een vernieuwd, interactief museum waarbij de geschiedenis van de Limburgse steenkoolmijnen weer tot leven gebracht wordt. Er wordt gewerkt met multitouchtafels, multimediale toepassingen, sfeerscheppende getuigenissen en moderne inkleding van de zalen. Het verhaal van het werken onder de grond komt vanzelfsprekend uitgebreid aan bod. Maar de mijnindustrie was meer dan het harde labeur in de ondergrond: het sociale leven rond de mijnen en de permanente zoektocht naar arbeidskrachten krijgen ook een plaats in het museum. Aan de donkere periode van de mijnsluiting wordt uiteraard ook aandacht besteed, en we stellen ons de vraag wat er vandaag met al dat mijnerfgoed gebeurt.

In 1901 werd de eerste steenkool uit de Kempense ondergrond ontgonnen. Er waren ooit 7 steenkoolmijnen in de Kempen: Winterslag, Beringen, Eisden, Waterschei, Zwartberg, Zolder en Houthalen. Ze droegen in hoge mate bij aan de industriële bloei van deze streek in Limburg. Maar sinds het einde van de jaren 1950 ondervond de steenkool steeds meer concurrentie van andere, economisch interessantere energiebronnen. Op 18/10/1989 kwam in Beringen de laatste kolenwagen uit de mijnschacht naar boven en op 30/09/1992 werd in Zolder de laatste brok Belgische steenkool ontgonnen.
Het Mijnmuseum werd ingericht op de site van de oude steenkoolmijn van Beringen en wil de herinnering aan de steenkoolmijnen van de streek levendig houden.

Green Cross voor een betere toekomst

http://www.gci.ch/
Give humanity a Change
Give the Earth a Future

Green Cross is een internationale milieuorganisatie die zich inzet voor een rechtvaardige en leefbare wereld met toekomstperspectief voor al haar bewoners.
           
Op 18/04/1993 is Green Cross in Kyoto aan de wereldpers gepresenteerd.  Oud-president Michael Gorbatsjov was als initiatiefnemer nauw betrokken bij de oprichting van onze organisatie.
http://www.youtube.com/watch?v=S7robhVPUFw
De werkwijze van Green Cross is gebaseerd op het “urgentie/respons model” van het Rode Kruis. Met haar programma’s poogt Green Cross juist die mensen te bereiken waar de nood als gevolg van conflicten en milieurampen het hoogst is.

Daarnaast richt Green Cross zich op dialoog. Het is de eerste en vooralsnog enige organisatie die in Rusland publiek en politiek samen heeft kunnen brengen rond het thema ontwapening. Ook kan Green Cross als één van de weinige niet-gouvernementele organisaties aanschuiven bij de ontwapeningsrondes voor de wereldwijde vernietiging van chemische en biologische wapens. Daarbij fungeert zij doorgaans als luis in de pels van overheden en de wapenindustrie. Green Cross gaat ook voorop in de strijd tegen nucleaire bewapening.

Green Cross is ook medesamensteller van het Handvest van de Aarde (the Earth Charter), de universele verklaring over de fundamentele principes voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldmaatschappij in de 21ste eeuw.
http://www.earthcharterinaction.org/
De programma’s en projecten van Green Cross zijn onderverdeeld in de volgende vijf speerpunten:
-Energie
-Water
-Milieuveiligheid
-SocMed
-Educatie

4 november 2013

Interreg 1989 - 2013

Europa wil de verschillen tussen landen onderling verkleinen. Om dit te bereiken stimuleert Europa samenwerkingsprojecten tussen regio's waardoor deze verschillen kleiner worden.
Interreg is de naam van het programma waarmee Europa deze projecten ondersteund. Het programma is verder onderverdeeld naar omvang van samenwerking en gebied.

Er zijn drie onderdelen in Interreg te onderscheiden:
  • Onderdeel A: Grensoverschrijdende samenwerking
  • Onderdeel B: Transnationale samenwerking
  • Onderdeel C: Interregionale samenwerking
INTERREG is gestart in 1989. Het beschikbare geld voor de projecten wordt ongeveer één keer in de zeven jaar vastgesteld. Er is nu vier keer een nieuwe ronde gestart.
De verwachting is dat in 2014 de vijfde ronde van start gaat.
http://www.interreg4c.eu/capitalisation

3 november 2013

Interactieve determinatietabel inheemse bomen

Determinatietabel bomenhttp://www.bomen-determineren.com/

Je leert op deze website alles over naald- en loofbomen en hun bladeren, naalden, vruchten, bloeiwijzen, bladranden, nervatuur, bladvormen, gebruik en geneeskundige waarden.
 Deze site is de allereerste digitale determinatietabel waarmee je inheemse bomen kan determineren! Vroeger moest men dit namelijk in dikke boeken of ingewikkelde determinatietabellen doen. Dankzij deze webstek kan je dit nu op een visuele manier doen.
Aangezien dit een verplicht item is in de lagere en middelbare school, is deze site speciaal toegespitst op jongeren. De site is ook uitermate geschikt bij de bouw van een herbarium.

Wandel met je smartphone door het bos en ontdek de namen van de bomen!
https://itunes.apple.com/us/app/interactieve-determinatietabel/id540382509?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tree-key/id556549139?mt=8

2 november 2013

Komt de winter in ’t verschiet, vergeet dan onze vogels niet


Vooral tijdens de wintermaanden is het zoeken naar voedsel veruit de belangrijkste bezigheid om te overleven. Met een lichaamstemperatuur tussen 40 en 42° C hebben ze zeer veel calorieën nodig, vooral kleinere vogelsoorten. In dit oogpunt kan je hen effectief helpen door hun extra voedsel aan te bieden. Maar hoe doe je dit op de juiste manier? Waarmee moet je rekening houden? De antwoorden op al jouw vragen kan je terugvinden op...

http://www.vogelbescherming.be

Kweek tuinkruiden : pittig en gezond

Tuinkruidenhttp://www.tuinadvies.be/kruiden.htm

Aromatische kruiden geven niet alleen kleur aan onze gerechten, ze zorgen ook voor een pittige, frisse smaak. Maar daar blijft het niet bij: de meeste bevatten een schat aan vitamines en mineralen.
Vers, verser, zo vers mogelijk...
Een paar keer knippen met de schaar en enkele snippers bieslook of peterselie versieren uw slaatje, omelet of groentegratin. Veel werk vergt het niet om te kunnen genieten van hun aroma en hun heilzame kracht!

Kruidenwijzers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kruidenwijzer&hl=nl
https://itunes.apple.com/be/app/kruidenwijzer-kookhulp-van/id450586771?mt=8