6 december 2014

Europese afval-enquête

In het kader van een Europees afvalproject wensen verschillende overheidsinstanties meer te weten te komen over uw mening en houding inzake afvalpreventie, de nuttige aanwending en de recyclage van afval. Antwoorden op de vragenlijst zal slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd innemen.
http://app.bruxellesenvironnement.be/European-Waste-Survey/nl/