31 december 2015

Nederland gaat voor DuurzaamDoor

http://www.duurzaamdoor.nl/

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.
In DuurzaamDoor werken “de vijf O’s“ met elkaar samen: overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties.

01/11/2016 t.e.m. 15/12/2016
https://www.duurzaamdoor.nl/duurzaamdoor-festival