28 februari 2014

Goed geregeld = geld gespaard


-Wie zorgt ervoor dat je water hebt in huis?
-Wat moet je als gebruiker regelen?
-Wat doet de watermaatschappij?
-Waar betaal je voor en hoe krijg je je factuur omlaag?

Op deze en andere vragen vind je hier een antwoord. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bundelde de belangrijkste rechten en plichten over kraantjeswater op deze website.
http://www.waterloketvlaanderen.be

Jonge Sla : symbiose tussen natuur en cultuur

http://www.jongesla.be/

De naam Jonge Sla, geïnspireerd door een gedicht van Rutger Kopland, verwijst naar: "groen, teer, gretig om te groeien".
Steeds meer kunstenaars en kunstorganisaties zoeken antwoorden op de vragen die de ecologische uitdagingen oproepen en werken aan oplossingen. Jonge Sla wil hen daarbij steunen.
"Jonge Sla" is een project van VTi, steunpunt voor de podiumkunsten en Ecolife.
http://pulsenetwerk.be/jonge-sla-naar-een-duurzame-kunstenpraktijk/

27 februari 2014

Belgische awards voor Energie & Milieu

http://www.eeaward.be
De Belgische Energie en Milieuprijs beloont initiatieven waarbij milieu, energie en klimaatsverandering centraal staan.
Burgers, ondernemingen, verenigingen, scholen, overheidsdiensten, onderzoekscentra, gemeenten komen in aanmerking voor deze prijzen die uitmuntendheid willen belonen.

25 februari 2014

Toeristische autoroutes WO I


Ook met de auto of moto kan je het oorlogslandschap in de Westhoek ontdekken. Westtoer ontwikkelt naar aanleiding van 100 jaar WO I, 6 nieuwe autoroutes in het thema van de Eerste Wereldoorlog.

GeoMobiel met UG, KUL & VUB

http://www.geomobiel.be


GeoMobiel organiseert doe-activiteiten rond geomatica voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. Op die manier krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en toepassingen van geografie en geomatica in de bedrijfswereld. Geografen en geomatici van UGent, KU Leuven en VUB organiseren de activiteiten. Ze brengen bij hun bezoek aan de school moderne topografische instrumenten mee en veranderen jouw klas in een geo-laboratorium.

Waterweetjes voor kids

Water4Kidshttp://www.kids.vmw.be/

Deze website biedt een mix van nuttige weetjes en leuke spelletjes. Jongeren van 6 tot 14 jaar kunnen er op een speelse manier ontdekken hoe drinkwater wordt gemaakt en krijgen tips om zorgzaam met dat water om te springen. Bij de website hoort een educatief pakket voor leerkrachten.

24 februari 2014

OldMaps Online


Old­mapsOn­li­ne is een gra­tis zoek­ma­chi­ne waar­mee je his­to­ri­sche kaar­ten kan op­roe­pen die zich in de col­lec­ties van ver­schil­len­de bi­bli­o­the­ken be­vin­den. Net als in Goog­le Maps ge­bruikt de nieu­we kaar­ten­zoek­ma­chi­ne een we­reld­kaart waar­over je kan pan­nen en zoo­men naar een be­paal­de lo­ca­tie. Maar je kan ook de naam van de plaats in­ge­ven waar­van je oude kaar­ten wil op­vra­gen. Een schuif­re­ge­laar maakt het mo­ge­lijk kaar­ten op te vra­gen van een be­paal­de tijds­pe­ri­o­de. Old­mapsOn­li­ne geeft een lijst met re­sul­ta­ten weer met de naam van de kaart, in­for­ma­tie over de pu­bli­ca­tie en in welke col­lec­tie ze zich be­vindt. Ook krijg je er een klei­ne af­beel­ding van te zien. Een link brengt je naar de web­si­te van de col­lec­tie die de kaart be­waart. Je kan ze daar be­kij­ken in di­gi­ta­le vorm.

Zie ze groeien op Vlaamse basisscholen

Dit project is bedoeld om zoveel mogelijk schoolkinderen de liefde voor de tuin en de kennis van het telen bij te brengen. Daarnaast geeft het ook een stimulans aan enkele belangrijke basisattitudes: de kinderen leren als team samenwerken, met elkaar communiceren, problemen aanpakken, respect hebben voor elkaar en voor het milieu ... ‘Zie ze groeien!’ past bovendien perfect in de leerplandoelstellingen en heeft een maatschappelijke meerwaarde door familie en vrienden bij het project te betrekken.

23 februari 2014

Geo.Brussels : geoportaal van het Brussels Gewest

http://geonode.geobru.irisnet.be/nl/

De geoportaalsite van het Brussels Gewest is een “virtuele bibliotheek” van geografische informatie op gewestelijke schaal. De site voldoet zowel aan eenvoudige lokalisatiebehoeften (een gebouw, een kadastraal perceel, ...), als aan behoeften om meer diepgaande informatie te visualiseren (snelheidscamera’s, Natura 2000-gebieden, waterwegennet, …).
Deze geoportaalsite richt zich tot iedereen en is het resultaat van een samenwerking tussen tal van Brusselse overheidsinstellingen.
Het doel? De toegang tot ruimtelijke referentiegegevens vergemakkelijken. De portaalsite zal de toegang tot ruimtelijke referentiegegevens, d.w.z. officiële en gecontroleerde overheidsgegevens over het volledige gewestelijke grondgebied, vergemakkelijken. Hiertoe zijn de data die door de verschillende Brusselse instanties geproduceerd werden, geharmoniseerd om ze onderling compatibel en combineerbaar te maken.
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/news.aspx?id=39568&langtype=2067

22 februari 2014

Tag Tag City-projecten

TagTagCity laat toe om Brussel aan de hand van nieuwe technologieën te ontdekken. De toepassing maakt daarvoor gebruik van QR-codes (Quick Response) en NFC-tags (Near Field Communication) die doorheen de stad verspreid zijn.
TagTagCity geeft aan toeristen en inwoners de kans om, via nieuwe technologieën, plaatsen te ontdekken die je niet mag missen, om atypische wandelingen te doen en om van kortingen en promoties tijdens hun verblijf te genieten.
http://www.telebruxelles.net/portail/info/info-regionale/17153-tagtag-in-the-city

PROJECT : Interactive City: wanneer een publieke ruimte interactief wordt … https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Campaigns/InteractiveCity/index.aspx?firstWA=no

Gîtes Panda : ecotoerisme in Wallonië


Gîtes Panda zijn gezellige vakantiehuisjes (‘gîtes’, al dan niet op een boerderij) of gastenverblijven (‘chambres d’hôtes’, kamers met ontbijt), gelegen in een natuurrijke streek in Wallonië. Ze werden gebouwd en ingericht met natuurlijke materialen, en worden op een milieu- en natuurvriendelijke wijze uitgebaat. De uitbaters van de Gîtes Panda zijn bovendien echte natuurkenners. Alle elementen voor een aparte vakantie zijn dus aanwezig!
Een vakantiehuis of een gastenverblijf dat zich "Gîte Panda" wil noemen moet erkend zijn door het Commissariat Général au Tourisme en beantwoorden aan een aantal strenge selectiecriteria, opgesteld door WWF. "Gîtes Panda" zijn voorbeelden bij uitstek van duurzame ontwikkeling. Maar iedere Gîte heeft zijn eigen bijzondere eigenschappen en ze zijn allemaal uniek.
http://www.accueilchampetre.be
http://www.gitesatheme.be

Een virtuele tuin voor nog groenere vingers


MijnTuin.org is een site die zich in de eerste plaats richt op mensen met een passie voor tuinieren. Maar ook als je op een appartement woont en je afvraagt waarom die plantjes op je balkon telkens veel te vroeg doodgaan, ben je hier aan het juiste adres.
http://www.youtube.com/watch?v=Fjz5Z4IBoI8

http://www.mijntuin.org/gardenplan


Aangepaste versie voor PC, tablet en smartphone


MijnTuin App !
De MijnTuin app is het verlengstuk van uw digitale tuin op MijnTuin.org. Het laat u toe om uw laatste berichten te bekijken, een status update te publiceren, uw planten te bekijken en geeft ook een overzicht van alle MijnTuin tuiniers.
De app kan je gratis downloaden
http://www.windowsphone.com/nl-BE/apps/0b102c89-882b-4e91-83d1-16af24f829f2

Tuinkalender jaaroverzicht
http://blog.mijntuin.org/nieuw-tuinkalender-jaaroverzicht
Het jaaroverzicht geeft je schematisch per maand en per taak een lijst die betrekking heeft op de eigen planten uit jouw eigen tuin. Je kan de jaarkalender bekijken als je ingelogd bent op http://www.mijntuin.org. Je klikt dan in de linker-zijbalk op ‘tuinkalender’ en dan kies je bovenaan voor ‘jaaroverzicht’. Bij elk onderdeel staat een print-knop zodat je dat makkelijk kan uitprinten. Bovenaan staat ook een filter om snel 1 specifieke taak te zien.

Via http://www.mijntuin.org/landscapers/ krijg je een overzicht van tuinaannemers uit uw eigen buurt en kan je tevens ook zoeken op regio, naam, specialiteit, en zelfs alfabetisch en op de kaart. Dit nieuwe onderdeel is een eerste in een reeks van diensten voor tuinaannemers, tuinarchitecten en oveniers.

QR-Codes http://blog.mijntuin.org/qr-codes-op-mijntuin-org
De QR-codes bevatten een speciale url die je met een Smartphone App kan inscannen en je kan op die manier heel snel informatie over een plant opzoeken. U kan QR-codes afdrukken voor de planten die u op de site hebt toegevoegd aan uw tuin. De MijnTuin-QR codes zijn handig om te kleven op een plantenpot, op zakjes met zaden of zaaibakjes, op plantenlabels,…

De site bestaat  uit twee luiken.
1) Een uitgebreide database van planten, bomen, groenten en – in mindere mate – fruit, die je gebruikt om een digitale kopie van je eigen tuin te maken. Eenmaal je hele tuin is geïnventariseerd, zullen alle belangrijke momenten (snoeien, bloeien, bemesten, …) – wanneer de tijd rijp is – automatisch op je persoonlijke to-do-lijst verschijnen.
2) Het  community-aspect. Net als bij Wikipedia kunnen alle gebruikers van MijnTuin.org de gegevens waar nodig immers zelf updaten. De leden mogen ook eigenhandig nieuwe acties formuleren (stekken, toppen, bekalken ,...) en naar hartenlust foto’s en filmpjes toevoegen. Daarnaast is er heel wat interactie mogelijk met de andere leden. Je kan tips uitwisselen, vragen stellen of beantwoorden, inspiratie opdoen in de tuin van een andere gebruiker en je favoriete ‘tuiniers’ zelfs op een Twitter-achtige manier gaan volgen. Koppelingen met (de echte) Twitter en Facebook ontbreken evenmin.

21 februari 2014

Mobiele bio-vegetarische natuurfrituur in Vlaanderen

http://denatuurfrituur.blogspot.be/De Natuurfrituur cvba vso is een mobiele frituur in Vlaanderen die ook nog eens biologisch en vegetarisch is. Het doel van De Natuurfrituur is de laagdrempelige promotie van duurzame voeding. Een tweede, minstens even belangrijk doel is het creëren van tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als erkend sociaal incubatieproject bestaat de cvba De NatuurFrituur uit vele kleine aandeelhouders, het vso gedeelte slaat op het feit dat deze coöperatieve opgericht wordt met het specifieke sociale doel om voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ duurzame tewerkstelling te creëren. Naast deze sociale meerwaarde, wil de frituur natuurlijk ook financieel gezond zijn en er op een commerciële manier in slagen om zoveel mogelijk Vlamingen te laten genieten van biologische frietjes, sauzen en vegetarische snacks, terwijl ze toch bereid zijn de ‘juiste’ prijs te betalen.

PEFC-label garandeert duurzaam bosbeheer

http://www.pefc.be
Steeds meer letten we bij onze aankopen op de oorsprong van de producten. PEFC Belgium, de vzw die het PEFC-label promoot, bracht zopas een gloednieuwe gids uit. Deze bevat de gegevens van alle bedrijven die producten kunnen verkopen die het PEFC-label dragen. Gelabelde producten (hout/papier) geven de garantie van duurzaam bosbeheer.
De catalogus is een handig instrument voor lokale overheden, de bedrijfswereld en de particuliere consumenten.

Handjes wassen met Handige Hans

Handige HAnshttp://www.handigehans.be

De campagne rond handhygiëne bij kinderen "Handjes wassen met handige Hans" heeft vooral tot doel de maag-darminfecties (diarree), verkoudheden, griep, maar ook ernstigere infecties zoals longonsteking, geelzucht, enz... te voorkomen en de overdracht ervan in te perken.
Om de campagne te doen slagen is de medewerking van de schooldirecties, leerkrachten, CLB’s, koepels en ouderverenigingen en ook van de ouders onontbeerlijk.

20 februari 2014

Hemels Brussel / BruCiel


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een website gemaakt waarop u heel eenvoudig luchtfoto's uit 1930, 1953, 1971, 2004 en 2012 met elkaar kunt vergelijken.

http://www.brusselnieuws.be/artikel/oude-lucht-fotos-geven-geheimen-prijs

Handleiding voor Hemels Brussel
http://www.gis.irisnet.be/bruciel/com/cirb/widgets/bruciel/Bruciel_notice_nl.pdf

SeArch - onderwatererfgoed in de Noordzee

http://www.sea-arch.be/nl

Dat er ook sporen van erfgoed te vinden zijn in zee, is maar bij weinig mensen gekend. Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar dit unieke mariene erfgoed komt onder toenemende druk te staan door commerciële activiteiten op zee, zoals zand- en grindwinning, de aanleg van windmolenparken, baggerwerkzaamheden, enz... Als partner in het IWT-project SeArch, ontwikkelde het VLIZ een website voor dit mariene archeologieproject dat je gidst door het wetenschappelijk onderzoek en de wetgeving, met o.a. een tijdslijn en kaarten van de sites.
Het doel van het project is om een efficiënte evaluatiemethode te ontwikkelen van het archeologisch potentieel in het Belgisch deel van de Noordzee in functie van ingrepen in nauwe samenspraak met de belangengroepen en het maken van voorstellen tot een duurzaam beheer in België.
http://www.maritieme-archeologie.be

19 februari 2014

Wandelen is als meststof voor de hersenen

Wandelen is een aerobe vorm van sport, dat betekent dat je er veel zuurstof bij verbruikt. Een van de pluspunten is dat wandelen je hersenen jong houdt. Het zou in dat opzicht veel beter zijn dan stretchen, turnen of fitness met gewichten (anaerobe sportbeoefening).
Het effect van wandelen op de hersenen is “als kunstmest voor de hersencellen. Er ontstaan meer nieuwe cellen en meer verbindingen…
Voor vijftigplussers is beweging een soort wondermedicijn dat je hersenen fitter en minder vergeetachtig maakt en het verlies aan mentale scherpte door veroudering uitstelt.
http://www.vief.be/gezondheid/wandelen-is-als-meststof-voor-de-hersenen.html

Smart Move met 3P's

http://www.mobimix-smartmove.be/

Smart Move is een nieuwe tool van Mobimix en Bond Beter Leefmilieu voor bedrijven die met hun tijd mee zijn en actief willen werken aan duurzame bedrijfsmobiliteit. Bedrijven die deze slimme zet doen, halen er voordelen voor People, Planet en Profit uit.
Smart Move helpt bedrijven niet alleen om tegemoet te komen aan de steeds grotere vraag naar flexibiliteit en gezondere levensstijl van werknemers. Samen verlichten we op termijn ook het gigantische fileprobleem in ons land. Bovendien valt er voor de bedrijven ook wat te besparen op de mobiliteitsuitgaven.

Young Reporters for the Environment

Sta ook jij soms vol verwondering voor de natuur?
Jeukt het verzet in je vingers als je ziet wat er verkeerd gaat?
Heb je een scherpe pen?

Dan is deze wedstrijd geknipt voor jou! Met jouw artikel zet je het leefmilieuprobleem dat jij wil aankaarten in de kijker. En je kan er nog prijzen mee winnen op de koop toe.
Meer info vind je op www.goodplanet.be/yre


Winnaars 2014 : http://www.goodplanet.be/projecten/yre/index.php
1) Insecten als delicatesse: de oplossing voor het voedselprobleem?
23)Een ringverbreding, toch niet zo eenvoudig als het lijkt...
3) De mens: het ultieme wapen tegen de reuzenpanda (21/04/2075).

18 februari 2014

Vlaanderen netwerkt op wereldwaterdag

http://www.wereldwaterdagatschool.be
GoodPlanet Belgium, Milieuzorg Op School, PROTOS, Djapo, Kleur Bekennen en Aquaflanders roepen scholen op om op 21/03/14 de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken via het organiseren van evenementen, het verspreiden van informatie over en het ondernemen van actie voor zuiver en voldoende water voor iedereen.

17 februari 2014

GSM-inzameling voor scholen


Wist je dat in Europa 95% van de jongeren een gsm of smartphone heeft en de gemiddelde gebruiksduur ervan slechts 1 jaar bedraagt? Niet meteen een duurzaam consumptiepatroon en dus hoog tijd om daar iets aan te doen!Om de problematiek aan te kaarten, werkte GoodPlanet Belgium een dossier met achtergrondinformatie over de levenscyclus van onze gsm/smartphone uit. Daarnaast organiseren ze in samenwerking met Belgacom een grootschalige inzamelactie voor oude toestellen. Zo willen we vermijden dat ze ergens blijven liggen in een lade, of erger, in de gewone vuilbak belanden.

Deelnemende scholen krijgen ook uitgewerkte lesmodules om met de leerlingen aan de slag te gaan rond het thema. Bovendien kunnen scholen naargelang het aantal ingezamelde toestellen beloond worden met één of meerdere tablet-pc’s.

15 februari 2014

World Press Photo 2013 : "Bellers in Djibouti"

http://www.worldpressphoto.org/
De winnaar van de World Press Photo 2013 is de Amerikaanse fotograaf John Stanmeyer, verbonden aan het fotoagentschap VII. Stanmeyer maakte vorig jaar voor National Geographic een fotoreportage van Afrikaanse migranten die samenkomen in de hoofdstad Djibouti, een trekpleister voor migranten die vanuit Somalië, Ethiopië en Eritrea op weg zijn naar Europa.
De jury koos uit de serie van Stanmeyer één beeld waarop migranten te zien zijn die ’s nachts, bij de kust van Djibouti proberen met hun mobiele telefoons een signaal op te vangen vanuit Somalië.
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/14/john-stanmeyer-winnaar-world-press-photo-2013/

14 februari 2014

Duurzame apps, digitale wapens

Er bestaat een groot aanbod aan duurzame applicaties voor je mobiele telefoon of computer. Duurzame apps bieden je informatie op maat, waar én wanneer je ze nodig hebt. Vaak zijn ze nog gratis ook. Downloaden die handel! Netwerk Bewust Verbruiken maakte een selectie.
http://www.bewustverbruiken.be/artikel/duurzame-apps-digitale-wapens
•Buycott
•Keurmerkenwijzer
•Rank a Brand
•Talking Dress
•Kledingchecker
•Questionmark
•Animal-free
•Cruelty-free
•Time2makeup
•De Lijn app
•Nmbs app
•Cambio
•Biketowork
•Bikerepair
•Wandelknooppunt
•Etikettenwijzer
•Boodschap app
•Slim koken
•Eco Challenge
•Nudge the world
•Eco Footprint
Meer apps op
http://www.pinterest.com/bewustverbruik/duurzame-apps/
http://www.praktischduurzaam.nl/groene-apps-lifestyle/

Op stap met een draagbare waterzuiveringscentrale in je rugzak

Steripen
http://www.steripen.com

Zuiver water op reis is niet altijd vanzelfsprekend. Dankzij de SteriPen kun je nu overal en altijd dankzij een eenvoudige UV-lichtbehandeling drinkbaar water verkrijgen. Deze lichte SteriPen heeft een lcd-scherm waarmee je het zuiveringsproces kunt volgen en zien of het succesvol is verlopen. Door een lachende smiley wordt aangegeven dat het proces geslaagd is en een treurige smiley geeft aan dat het proces mislukt is en dat het opnieuw moet worden gedaan. Ook is op het lcd-scherm af te lezen hoe lang het proces duurt en of het toestelletje dat op batterijen werkt aan vervanging toe is. De SteriPeN is verkrijgbaar bij de betere buitensportspeciaalzaken.

Flanders Fields Vaarroute

Westtour maakte een nieuwe vaarkaart, die de naam "Flanders Fields vaarroute" meekreeg, voor wie de oorlogssites wil bezoeken per boot. Dit is mogelijk een extra troef binnen het uitgebreide pakket herdenkingsevenementen en activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog dit jaar.
Westtour richt zich hiermee op de toeristen die de oorlogssites en musea liever per boot bezoeken. Het idee kwam er door de stijgende belangstelling voor de pleziervaart. Bovendien heeft de Westhoek met de nieuwe haven Westhoek Marina in Nieuwpoort een ideale uitvalsbasis voor een vaarvakantie in de Westhoek.
http://www.westtoer.be
Wie de vaarlus afwerkt, passeert onder meer langs Nieuwpoort, Veurne, Fintele, Ieper en Diksmuide.
De viertalige kaart heeft een oplage van 25.000 exemplaren en is te gratis te verkrijgen via Westtoer en de diensten voor Toerisme. Voor de realisatie van de kaart heeft Westtoer samengewerkt met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en Nautiv.

De Eetmeter informeert over mineralen, vitaminen & calorieën


http://eetmeter.voedingscentrum.nl/
Met de Eetmeter van het Nederlandse Voedingscentrum kan je zelf beoordelen of je voeding voldoet aan de normen van een gezonde voeding. Waar nodig geeft de Eetmeter adviezen om gezonder te eten.  De Eetmeter kan de voedingswaarde van (dag)voedingen berekenen voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar.
Je vult dagelijks de levensmiddelen in die je eet, of hebt gegeten, in je dagboek. Het programma berekent de hoeveelheid voedingsstoffen die je binnenkrijgt en vergelijkt die met de normen die gelden voor de verschillende voedingsstoffen. In een grafiek zie je of je van de verschillende voedingsstoffen, voldoende, te veel, of te weinig binnenkrijgt.
De Eetmeter geeft je ook aan hoeveel energie je nodig hebt en wanneer je gezond bent en geen overgewicht hebt.
https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-eetmeter/id663382012?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voedingscentrum.eetmeter&hl=nl

13 februari 2014

Wandelen in de natuurdomeinen van ANB

http://www.natuurenbos.be
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van Vlaamse natuurgebieden, bossen en parken. Zoveel natuurschoon, daar moet je van kunnen genieten. Tijdens een wandeling bijvoorbeeld. Deze Route You-website, boordevol gedigitaliseerde wandelingen doorheen de natuurdomeinen van het ANB, zet je alvast op weg.
Veel stapgenot!
http://www.routeyou.com/nl-be/user/view/142401/agentschap-voor-natuur-en-bos-homepage.nl

Gezond op reis


http://www.vacciweb.be/

Kies je voor een bestemming dichtbij of ver weg?
Bekijk steeds op tijd de gezondheidsadviezen voor jouw vakantiebestemming vooraleer je vertrekt.

12 februari 2014

WildLeaks zoekt klokkenluiders tegen dierensmokkel

https://wildleaks.org/
WildLeaks is een nieuwe website waar klokkenluiders illegale handel in wilde dier– en plantensoorten aan het licht kunnen brengen.
https://wildleaks.org/the-project/?lang=nl
Het doel van WildLeaks is de arrestatie en vervolging te bevorderen van illegale handelaars, corrupte ambtenaren en iedereen die achter de misdrijven zit. Iedereen die getuige is van een milieumisdrijf of er informatie over heeft zoals documenten, video of foto's, kan die via de website publiceren. De overdracht gebeurt via "Tor", ook bekend als "Dark Net". Daardoor blijft het IP-adres van de verzender geheim.

De lancering van de site komt er amper enkele dagen voor de start van een grote internationale conferentie in London omtrent de illegale handel in wilde soorten.
https://www.gov.uk/government/topical-events/illegal-wildlife-trade-2014
Die handel is een enorm probleem geworden, groter dan de illegale handel in handvuurwapens, goud of diamanten. Jaarlijks kost de stroperij het leven aan meer dan 50.000 olifanten. In Azië zijn er nog amper 3500 tijgers in het wild over.

11 februari 2014

Millenniumdoelen 2015

Wat is de huidige stand van zaken van de 8 MDG's en hoe moet het verder na 2015?
Lees hiervoor Dimensie3 januari-februari 2014 p. 28,29
http://www.dimensie-3.be/magazine/2014-1-nl/


http://www.beyond2015.org
http://detijdloopt.be


Bijenplan als natuurtest

De grote sterfte onder de bijen verraadt dat er een grens is overschreden in de relatie tussen mens en natuur. We moeten iedereen van dat onevenwicht bewustmaken.
De FOD leefmilieu lanceerde in 2012 een bijenplan met 6 sleuteldoelstellingen en 29 acties die tegen eind 2014 gerealiseerd moeten worden. Er komen onder meer sensibiliseringsacties voor burgers, in samenwerking met ngo's, via beurzen en brochures en pedagogische pakketten. Verder wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over "de bij als indicator van de ecosystemen".
http://wathelet.belgium.be/nl/2013/06/06/symposium-de-bij-als-indicator-van-de-ecosystemen-inleiding-door-staatssecretaris-voor-leefmilieu/
Tot slot komt er een pilootproject rond de biomonitoring van bijen.
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/19084724_NL#.UvcYdc-Yb3g

10 februari 2014

Green Passport: holidays for a living planet

Green Pasport
http://www.unep.fr/greenpassport/

Via deze website worden aan het toenemend aantal internationale reizigers groene tips gegeven. Green Passport wil toeristen attent maken op de mogelijkheden om zelf een bijdrage tot duurzame ontwikkeling te leveren door verantwoorde vakantiekeuzes te maken. Bezoekers aan de Green Passport-site krijgen praktische tips om hun ecologische en maatschappelijke voetafdruk tijdens hun vakantie te verkleinen en kunnen zelf hun tips doorspelen.

De wereld aan je vingertoppen @ Apps City

15/05 en 16/05/14

Meer dan ooit spelen mobiele applicaties een belangrijke rol in ons professionele en dagelijkse leven, en hebben zij onze manier van communiceren, van zaken doen en de manier waarop we ons dagelijks leven organiseren, drastisch veranderd. De mogelijkheden zijn onbeperkt!
Tijdens Apps City worden bezoekers grondig geïnformeerd en krijgen zij een goed inzicht in de nieuwste technologieën en diensten met betrekking tot mobiele applicaties. Verder kunnen zij kennismaken met de huidige en nieuwe generatie mobiele toestellen.

BIG5 van Europa

http://www.europesbig5.com/

Welke dieren zijn de machtigste en krachtigste van ons continent? Chris Dusauchoit trekt er met een stel biologen op uit in Europa om 5 wilde dieren te vinden die een plaats in The big5 van Europa verdienen.
De winnaars zijn : de veelvraat, de bruine beer, de wolf, de lynx en de wisent of Europese bizon.

9 februari 2014

Zaaien op het ritme van de natuur

http://www.velt.be

De zon zorgt voor mooie dagen en de natuur ontluikt een week of vier vroeger dan ‘normaal’. Wat betekent dat voor de ecotuinier? Kijk naar de wilde planten en raadpleeg de fenologische kalender. Die geeft bijvoorbeeld aan dat je van zodra de eerste madeliefjes bloeien, snijsla kunt zaaien in een niet-verwarmde serre.

7 februari 2014

Fietsen & wandelen op Franse "Voies Vertes"

Voies Verteshttp://www.af3v.org/
http://www.voiesvertes.com/

In Frankrijk zijn op oude spoorbanen en (jaag)paden langs kanalen en rivieren mooie vlakke en autovrije fiets- en wandelpaden aangelegd. Anders dan de fietsknooppuntnetwerken in België of Nederland is de "Voies Vertes" geen sluitend netwerk, maar verschillende (langere) trajecten kunnen goed dienen als route voor een heerlijke fietsvakantie in Frankrijk. Tijdens de tochten zult u ondergedompeld worden door de cultuur en de natuur en zo dus veel van het land leren kennen.

Speel "Reiskriebels met grenzen"

http://www.kriskras.be
De wereld moet schoner, zuiniger, sterker, mooier en duurzamer worden. Duurzaam toerisme is geen gemakkelijk thema. Jongeren vinden dit vaak een ver-van-mijn-bed-show. Toch kunnen we jongeren bewuster maken van hun gedrag en de gevolgen hiervan. Duurzaam reizen is eigenlijk niets meer dan rekening houden met de 3 P’s: People, Planet en Profit.

Een educatief spel voert de leerlingen (2de graad aso/tso, 3de graad bso) door Krastanië. De uitdaging is met respect voor de mensen en de natuur door Krastanië te reizen. Daarnaast moeten de reizigers ook rekening houden met de economische gevolgen van hun reis.
Wie dit allemaal goed doet, verdient duurzaamheidscredits. Wie het meeste duurzaamheidscredits heeft op het einde van het spel, is de winnaar.
http://www.kriskras.be/kriskras/vorming-reiskriebels
In 2014 bestaat KrisKras vzw 20 jaar en dat willen we vieren.
We trekken al 20 jaar de wereld rond, maar op 31/05/14 brengen we voor één keer de wereld naar hier in de evenementenweide in de Blaarmeersen te Gent.

Expo Babydieren in KBIN

Verlengd tot 11.06.14

Wie smelt er niet voor een pasgeboren olifantje, een pluizig kuikentje of een babyzebra?
De tentoonstelling dompelt jou en je kinderen (of leerlingen) onder in de spannende wereld van 75 babydieren, vanaf hun geboorte tot wanneer ze zich kunnen beredderen.
Wie zorgt er voor de kleintjes? Wat eten babydieren? Hoe leren ze lopen, zwemmen of vliegen? Ontdek samen de getekende verhalen, animaties en filmpjes over opgroeien, leven, overleven.
Maar Babydieren is vooral een doe-expo: kruip als papa pad met eieren op je rug, zoek het zachtste nestje uit en trek gekke snuiten. En leer zo een heleboel over je (jonge) zelf …
Een coproductie van het Museum voor Natuurwetenschappen en het Muséum d’Histoire Naturelle van Toulouse.
http://babydieren.natuurwetenschappen.be/

NME, dat doe je samen

Het doel van het congres ‘NME, dat doe je samen’ (12/12/13) was het onder de aandacht brengen van vernieuwende, succesvolle NME-initiatieven vanuit de overheid, de samenleving en vanuit het bedrijfsleven. NME inzetten als middel binnen sociaal maatschappelijke vraagstukken was een groene draad maar ook de zakelijke kant van NME werd benadrukt.
Tijdens de pauzes en de lunch werd er uitgebreid bijgepraat, kennis uitgewisseld, er werden afspraken gemaakt en (hernieuwd) kennisgemaakt onder de bezoekers.
http://www.nme-congres-3okt.nl/IndexProg.htm
http://www.nmepodium.nl/Nieuws/Samenvatting-congres-%27NME-dat-doe-je-samen%27-12-12-2013-

6 februari 2014

ECO XXI : Europees keurmerk voor duurzaam toerisme

http://www.eco-xxi.nl/
ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Gemeenten ontwikkelen een duurzaamheidprogramma, waarvan andere programma’s van FEE ook onderdeel uitmaken.
Een belangrijk onderdeel van het programma is de certificering van een gemeente met de ECO XXI award. De certificering start met een 0-meting op 21 indicatoren. Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op het gebied van duurzaamheid beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI award voor de resultaten: brons, zilver of goud. Om de twee jaar wordt deze meting herhaald.
Nederland is na Portugal het tweede land waar ECO XXI wordt toegepast. In Portugal hebben reeds 68 gemeenten een ECO XXI award ontvangen. FEE-Nederland beschikt over de licentie om ECO XXI in Nederland toe te passen. Sinds januari 2010 nemen al meer dan 22 Nederlandse gemeenten deel aan ECOXXI.
Er wordt gewerkt met een set van indicatoren en criteria op vier hoofdgebieden: educatie, samenleving,  milieukwaliteit en economie. De volgende sub-thema’s zijn daarbij onder andere aan de orde: milieueducatie, partnerships, natuurbescherming, lucht- en waterkwaliteit, energie, afvalbeleid, mobiliteit, geluidhinder, landbouw, toerisme en ruimtelijke ordening.

5 februari 2014

Bewijzen van opwarming van de aarde

http://warmingworld.newscientistapps.com/

De interactieve kaart van wetenschapsmagazine 'New Scientist' laat wereldwijd de opwarming van de aarde over de afgelopen 120 jaar zien.
Gebruikers kunnen 120 jaar terug in de tijd tot 1894 en per periode van 20 jaar het verschil in temperatuur bekijken. De referentieperiode is het jaargemiddelde van de temperatuur op een bepaalde plaats tussen 1951 en 1980. Zoeken kan door te klikken op de kaart of rechtstreeks een bepaalde locatie op te geven.
De vergelijking met de vroegste periode, tussen 1894 en 1913, toont een overwegend blauwe kaart, wat aantoont dat de aarde toen gemiddeld kouder was dan de referentieperiode. De temperatuur stijgt doorheen de jaren steeds meer, met een opvallende versnelling en dus veel rode vlakken de laatste 20 jaar.

2013 was het zesde warmste jaar op aarde sinds 1850. Dat meldt de World Meteorological Organization (WMO)
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_983_en.html
De gemiddelde temperatuur op aarde en oceanen lag 0,5 graden Celsius hoger dan in de periode 1961-1990 en 0,03 graden Celsius boven het gemiddelde van het laatste decennium (2001-2010), verduidelijkt de WMO.

Volgens de WMO bewijzen deze cijfers de opwarming van de aarde op lange termijn. De opwarming van de aarde valt niet te ontkennen, ook al gebeurt dit niet uniform. Gezien de recordhoogte van de broeikasgassen in de atmosfeer, zal de temperatuurstijging nog enkele generaties duren.
Door onze acties, of liever gezegd het ontbreken aan acties, om de uitstoot van co² in te perken, zal de aarde waar onze kinderen en kleinkinderen op zullen wonen, niet dezelfde zijn zoals wij die kennen.

Sinds 1850 worden systematische metingen uitgevoerd naar de temperatuur op aarde. Daaruit bleek dat 13 van de 14 geobserveerde jaren in de 21ste eeuw tot de warmste ooit behoren met 2010 en 2005 op kop. Het jaar 1998 vervolledigt de top drie.

3 februari 2014

Pollenweerbericht

http://hooikoorts.avogel.be

De applicatie van A.Vogel geeft je dagelijks de laatste informatie over pollen in de lucht tijdens het hooikoortsseizoen (van februari tot september).
Je kan het pollenweerbericht van vandaag raadplegen, maar ook de verwachting voor de komende 5 dagen bekijken voor verschillende locaties in België.http://www.avogel.be/nl/hooikoorts/hooikoorts-app-iphone-android.php
http://www.avogel.be/download/Pollenkalender.pdf

http://www.meteovista.be/Europa/Belgie/Hooikoorts-Brussel/4053951

2 februari 2014

Tips om te consumanderen en te consuminderen

http://www.bewustverbruiken.be

Netwerk Bewust Verbruiken vzw is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert.
Hun strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. Ze reiken praktische oplossingen aan rond thema’s als consumanderen (duurzamere keuzes maken m.b.t. voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit) en consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands).

1 februari 2014

Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

http://www.sterrenkundeolympiade.be/
http://www.vvs.beLeerlingen kunnen hun schoolse kennis over aardrijkskunde, fysica, chemie, biologie en wiskunde op een leuke manier toepassen om zelf de werking van het heelal te ontdekken! In tegenstelling tot de meeste andere olympiades, mogen de deelnemers de vragen op eigen tempo thuis oplossen, met gebruik van alle hulpmiddelen die ze nuttig achten. Het is echter de bedoeling om zo uitgebreid mogelijk tewerk te gaan: de uitwerking zelf is even belangrijk als de oplossing.