21 mei 2015

Waarom niet te voet of met de fiets?

Korte rittenhttp://www.mijnkorteritten.be/

Met "Mijn korte ritten" kunnen alle Vlaamse gemeenten stappen en fietsen promoten voor korte verplaatsingen die gewoonlijk per auto gebeuren. Met de ondersteuning en het campagnemateriaal van Mobiel 21 vzw roepen ze alle organisaties, verenigingen of groepen uit hun gemeente op om tijdens de campagnemaand de auto zoveel mogelijk te laten staan.
http://www.mobiel21.be