30 september 2014

GroenGelinkt en EDO : een suksesverhaal

http://www.groengelinkt.nl
GroenGelinkt toont gegevens over aanbod op het gebied van Natuur- en MilieuEducatie (NME) in Nederland. Deze gegevens zijn aangeleverd door NME-aanbieders. De leidraad voor GroenGelinkt is dat zoveel mogelijk NME-aanbod voor iedere NME geïnteresseerde en/of gebruiker vindbaar is. GroenGelinkt streeft naar het tonen van correcte en actuele informatie.


In november 2014 mag GroenGelinkt n Japan een presentatie geven tijdens de ESD conferentie.GroenGelinkt op uw eigen website
http://www.groenkennisnet.nl/groengelinkt/Pages/NewsLoader.aspx?npid=4116

Groen was nog nooit zo dichtbij!
http://app.groengelinkt-menukaart.nl

Het project GroenGelinkt (Green Linking) wordt op 21/03/13 als best practice gepresenteerd bij het ESD congres bij de UN in Geneve!
http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-work/education-for-sustainable-development-esd/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2013/eighth-meeting-of-the-unece-scm-on-esd/docs.html

Voorstelling : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/8thMeetSC/Netherlands.pdf

Toonbeeld van integratierevolutie
http://www.nmepodium.nl/Achtergrondinformatie+en+netwerken/GroenGelinkt/GroenGelinkt%3B+toonbeeld+van+de+integratierevolutie

Alles wat u wilt weten over GroenGelinkt vind u in deze eenmalige krant [pdf]
http://www.nme.nl/sites/default/files/u6/Publicaties/groengelinkt_krant_mei_2012_def.pdf

GroenGelinkt is eigendom van de samenwerkende partijen het Programma NME van Agentschap NL, het Ontwikkelcentrum, de Stichting Kennisnet en de Groene Kennis Coöperatie.
Hoe werkt het?
http://www.youtube.com/watch?v=_2TAOjKvE3o&feature=results_main&playnext=1&list=PLD84EB9F478115923

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=_HWNLqaA5eE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=BroJxivSNAU&NR=1

Rapport 2012
Groengelinkt. Aansluiten van NME-aanbod bij behoeften van het Voortgezet Onderwijs
http://www.nmepodium.nl/Achtergrondinformatie+en+netwerken/GroenGelinkt/onderzoek+GroenGelinkt+en+Voortgezet+Onderwijs

22 september 2014

Global Carbon Project

http://www.globalcarbonproject.org/

De uitstoot van koolstofdioxide, die wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is volgens wetenschappers dit jaar verder gestegen tot een recordhoogte van bijna 40 miljard ton. Dat blijkt uit het 'Global Carbon Project' dat tot stand kwam in samenwerking met het Tyndall Centre for Climate Change Research aan de University of East Anglia (UEA).

20 september 2014

Dagelijkse Kost

Op TV EEN serveert Jeroen Meus iedere weekdag een eenvoudig maar smakelijk gerecht in "Dagelijkse kost" (18.15 uur).
http://www.een.be/programmas/dagelijkse-kost

Op dinsdag en donderdag kiest Jeroen voor een recept met een product van bij ons. Op zondag is er naar goede gewoonte een extra lange aflevering, met een herhaling van 2 van de recepten en een reportage over de herkomst van de ingrediënten. Deze recepten vind je terug op http://www.lekkervanbijons.be/ onder "Dagelijkse kost"
Mensen die een iPhone of iPad bezitten kunnen op hun multimediatoestel de gerechten en keukenweetjes die Jeroen Meus voorschotelt in "Dagelijkse kost" herbekijken. De app bevat ook boodschappenlijsten voor de gerechten en extra video's met basistechnieken.
UPDATE
https://itunes.apple.com/nl/app/dagelijkse-kost-metjeroen/id460043047

Vegetarische kost
http://www.een.be/programmas/tags/list/dagelijkse-kost/vegetarisch

Symposium : Dagelijkse Kost voor 65+ (25/09/14)
http://dagelijksekost65plus.weebly.com/
De liefde gaat door de maag, ook bij 65+’ers. Maar met een stijgende leeftijd wijzigt de energiebehoefte en verandert de smaak- en geurbeleving. Vaak is de energie-inname niet aangepast of eet men minder doordat de maaltijd niet ‘smaakt’. Hierdoor stijgt het risico op tekorten van bepaalde voedingsstoffen en kan ondervoeding optreden. Hogeschool VIVES voerde daarom een onderzoek uit naar de voedingsnoden van 65+’ers en serveert de resultaten tijdens het symposium “Dagelijkse kost voor 65+’ers”.

18 september 2014

Dag van de Landbouw

http://www.dagvandelandbouw.be
Jaarlijks organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden samen de Dag van de Landbouw. Als beroepsorganisatie en plattelandsvereniging willen zij consumenten de kans geven om een kijkje te nemen achter de schermen van de hedendaadse land- en tuinbouw, zodat ze zich een beeld kunnen vormen van de verschillende productieprocessen, de manier van leven op een landbouwbedrijf, de hedendaagse methoden ... op de boerderijen. Voor jong en oud voorzien we op onze bedrijven activiteiten: een rondleiding met de boer, een tekenwedstrijd voor de kinderen, samen een glaasje drinken, het platteland ontdekken met de fiets ... Kom het beleven op de Dag van de Landbouw!

17 september 2014

Europese Week van de Mobiliteit


2014 : Our streets, our choice

Ontdek alle evenementen en activiteiten
in Brussel: http://www.semainedelamobilite.irisnet.be
in Vlaanderen: http://www.weekvandemobiliteit.be
in Wallonië: http://www.semainemob.be

13 september 2014

2014 : Jaar van de Voedselverspilling

Op verschillende manieren wordt in 2014 speciale aandacht gevraagd voor de gevolgen van het verspillen van voedsel. 
Wereldwijd wordt 1/3 van het totaal geproduceerde voedsel verspild. In de Verenigde Staten is dit 50%.

Vandaar dat Films for Action besloot het thema aan te kaarten en korte video’s over voedselverspilling op een rijtje te zetten. Het resultaat is 45 minuten aan beeldmateriaal over alles gerelateerd aan het verspillen van voedsel.
http://www.filmsforaction.org/articles/everything-you-need-to-know-about-food-waste/

Clean Link tijdens Week van de Mobiliteit 2014


http://www.weekvandemobiliteit.be/clean-link

Het project Clean Link wil trage wegen promoten als dé wegen om zich dagelijks gezond, duurzaam en aangenaam langs te verplaatsen.
Clean Link bestaat uit twee grote onderdelen.
Praktische meetwandelingen
Tijdens de Week van de Mobiliteit sturen we jongeren en hun grootouders met mobiele meetapparatuur (aethalometers) op pad langs zowel trage wegen als drukkere autowegen in hun dagelijkse omgeving. Tijdens en na de wandelingen worden de resultaten van de gemeten waarden van black carbon in real time verwerkt, getoond, toegelicht en vergeleken met de inschattingen.
Meet- en bewustwordingscampagne
We zetten online een grootschalige campagne in Vlaanderen op waarbij we tijdens de Week van de Mobiliteit zoveel mogelijk mensen omgevingsgeluidsmetingen laten uitvoeren met een app voor smartphones. De gemeten gradaties van omgevingsgeluid worden nadien gemodelleerd tot een te voorspellen hoeveelheid van black carbon. Dit gebeurt aan de hand van modellen die worden ontwikkeld door de UGent.

6 september 2014

Planetwatch, een project dat wetenschappen, duurzaamheid en ict samenbrengt!

http://www.planetwatch.be
De leerlingen maken kennis met bio-indicatoren of bladeren van de bomen (es of esdoorn) die een goede indicator zijn voor de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun leefmilieu. Na het determineren van de bomen gaan de jongeren plukken in een door hen zelf bepaald studiegebied. Daarna gaan ze steriel werken in het lab en uiteindelijk zetten ze hun meetresultaten op een website. Alle deelnemende Belgische scholen werken zo aan een digitale kaart van België.

Doelgroep : alle leerkrachten 1e graad natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk en leerkrachten 2e graad biologie en natuurwetenschappen.

Kijk vanuit het ISS naar onze planeet

http://www.urthecast.com/

Het Canadese bedrijf UrtheCast heeft 2 camera’s op het International Space Station geïnstalleerd. Eenmaal de camera’s operatief zijn, zullen ze HD-videobeelden van onze planeet bijna in real-time naar het webplatform van UrtheCast streamen.
Het ISS cirkelt elke dag 16 keer rond onze planeet. De ene camera zal dagelijks zo’n 150 Ultra HD-video’s genereren, telkens met een lengte van ongeveer 90 seconden. UrtheCast is van plan om satellietbeelden en video’s van grote gebeurtenissen op de aardbol en belangrijke locaties uit te zenden.
De beelden zijn beschikbaar voor het grote publiek, maar zullen daarnaast onder meer gebruikt worden voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Ook bij natuurrampen komen de beelden van pas om hulporganisaties van cruciale informatie te voorzien. Ze kunnen ook worden gebruikt om milieu-effecten te observeren en in te grijpen waar nodig.
Om de videostreams te bekijken, heb je een account nodig. Het basisaccount is gratis, maar tegen betaling krijg je toegang tot extra diensten, zoals het opvragen van beeldmateriaal van een specifieke locatie.

4 september 2014

Aanpassingen aan Voedingsdriehoek


De voedingsdriehoek wordt sinds 1997 gebruikt door o.a.r diëtisten, leerkrachten en zorgverleners om iedereen op een eenvoudige wijze duidelijk te maken wat een evenwichtige dagelijkse voeding eigenlijk inhoudt.
In 2011 werd het schema door experts onder de loep genomen en herzien.
De nieuwe driehoek legt de nadruk op meer water, minder zout en meer bewegen. Sedentair gedrag, zoals werken voor een computer of langdurig zitten, wordt in de restgroep (de witte driehoek bovenaan) geplaatst. Die groep bevat de voeding of de activiteiten waar men zuinig mee moet omspringen.
Bij de groep vlees, vis, eieren en vervangproducten wordt het natriumgehalte een tweede belangrijke criterium, naast het vetgehalte. In de beweeglaag (de onderste laag van de driehoek) wordt met 'wandelen met kinderen' een extra figuur opgenomen. Daarmee wil VIGeZ aantonen dat bewegen ook heel laagdrempelig kan zijn en in het dagelijks leven kan ingepast worden.
De aanpassingen op het schema zelf zijn eerder subtiel. Om de nadruk te leggen op het belang van water zijn er zeven glazen afgebeeld, ‘wandelen met kinderen’ krijgt een eigen icoon en de fles met olie in de groep smeer- en bereidingsvet krijgt een lichtere kleur. De donkere kleur gaf volgens VIGeZ de indruk dat men enkel olijfolie kan gebruiken, terwijl andere bereidingsoliën even goed zijn.
2014 : De Hoge Gezondheidsraad werkt aan nieuwe aanbevelingen voor gezonde voeding. Tegen eind 2015 vertrekken deze adviezen naar het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIGeZ), de instelling die de aanbevelingen vertaalt naar advies aan de consument.

3 september 2014

FairTradeGemeenten

Fair  Trade Gemeentenhttp://www.fairtradegemeenten.be/

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.
Om FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente.

Helm Op & Fluo Top

http://www.helmopfluotop.be/
Helm Op Fluo Top is een nieuw proefproject voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie 2014-2015.
Met het project wil de politie kinderen sensibiliseren om zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven door een fluo hesje en een fietshelm te dragen. Bij succes uitbreiding naar de andere Vlaamse provincies.

Mosselen met MSC-keurmerk en ...... plasticdeeltjes

Mosselenhttp://www.mosselen.nl/
De Nederlandse mosselkwekers mogen hun schelpdieren voortaan voorzien van het blauwe internationale MSC-keurmerk, dat aangeeft dat deze visserij duurzaam is.
Mosselen worden onderverdeeld in categorieën, de kalibers.
Het aantal mosselen per kilogram bepaalt het kaliber:
- meer dan 70 stuks per kg: "extra";
- 60 tot 70 stuks per kg: "super";
- 53 tot 60 stuks per kg: "imperial";
- 45 tot 53 stuks per kg: "jumbo";
- 38 tot 45 stuks per kg: "goudmerk".
Niet alle merken gebruiken dezelfde opdeling, de kalibers kunnen daarom onderling een beetje verschillen.
25/08/12 : Steeds meer mosselen in de Noordzee zijn vervuild met plasticdeeltjes.
De mosselen bevatten per gram vlees één plasticdeeltje. Die plasticdeeltje nemen ze op uit het zeewater, dat sterk vervuild is door plastics uit cosmetica, synthetische kleren en verpakkingsafval.
(Onderzoek van de universiteit van Gent.)
'Per portie mosselen, die ongeveer 300 gram mosselvlees bevat, krijg je dus 300 stukjes plastic binnen', zegt professor Colin Janssen, de milieutoxicoloog die het onderzoek leidde.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120824_00270229

2 september 2014

Exoot Ambrosia zorgt voor nieuw hooikoortsgevaar

Ambrosia is een applicatie voor de iPhone waarmee u mee kunt helpen met het in kaart brengen van de Ambrosiasituatie in Nederland.  Ambrosia is een invasieve exotische plant die erom bekend staat dat hij bij veel mensen hooikoorts veroorzaakt.
De app bestaat uit vier delen die gemakkelijk te bereiken zijn:
1) Melden : wanneer u opstart kunt u direct een melding maken. Dat kan door middel van het ter plaatse maken van een foto en deze door te sturen, of een reeds gemaakte foto uit uw fotobibliotheek op te sturen.
2) Verificatie : wanneer u niet zeker bent of u te maken heeft met de Ambrosia, dan kunt u altijd gebruik maken van de verificatietool. De verificatietool werkt met foto’s en video’s
3) Meldingen : worden weergegeven met een foto, de datum en een korte samenvatting. Ook de locatie waar de Ambrosia is gefotografeerd staat in deze melding.
4) Meer… : via dit scherm kunt u meer achtergrond vinden over deze applicatie.

De ontwikkeling van deze app is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De ontwikkeling van de App is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Flora van Nederland

http://www.pollennieuws.nl/archieven/alsemambrosia/
http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/ambrosia
http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia.asp

MOS-Cartoons met een ludieke kijk op het milieu

MOS selecteerde 25 cartoons en liet ze op canvas drukken. De cartoons meten 50 bij 50 cm en zijn opgespannen op houten ramen. Een ophanghaakje is  voorzien.
Deze tentoonstelling kan worden ontleend door scholen, gemeenten, verenigingen, bedrijven,… en moet door de organisatoren zelf worden opgehaald. De cartoons worden vervoerd in twee houten kisten van ca 60 x 60 x 60 cm.

MOS stelt 74 cartoons (in pdf) ter beschikking voor hen die ze wensen te gebruiken voor milieueducatieve en sensibiliserende doelen. Hierbij moet u steeds de bron vermelden (MOS) en de afbeeldingen gebruiken zonder aanpassingen aan beeld en tekst. De afbeeldingen mogen in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden.