31 oktober 2014

Geniet van een goed en (h)eerlijk stukje vlees

http://www.deeleenkoe.be
http://www.deeleenvarken.be

Bij deze websites koop je samen met anderen online een koe/varken en krijg je jouw deel in de vorm van een vleespakket gratis thuis geleverd. Je koopt een deel en als de teller op 100% staat is de koe/varken volledig verkocht en wordt in gelijke pakketten verdeeld. Omdat de koe/het varken pas verdeeld wordt als ze volledig verkocht is, is er geen verspilling van vlees en worden dieren niet onnodig geslacht. Ieder pakket heeft dezelfde inhoud en is zo samengesteld zodat elk deel van het dier gebruikt kan worden. U weet perfect wat U eet en waar uw vlees vandaan komt.
Bestel nu uw deel van de koe/het varken en proef het verschil!

29 oktober 2014

Miummm - Heb je goesting?


Miummm is een doe- en belevingscentrum in Roeselare dat alle schakels van de voedingsketen op een speels en interactieve manier belicht. De ontwikkeling van het centrum past binnen het EFRO-project, ‘Thought4Food’, dat de agro-voedingssector in Vlaanderen wil versterken en de algemene kennis over voeding wil verbeteren.
In het Vlaams Huis van de Voeding komen bezoekers alles te weten over voeding. Het centrum belicht alle schakels van de keten, van de moderne landbouwer tot de veiling en het verwerkingsbedrijf. Ook de recentste innovaties van bedrijven en onderzoeksinstellingen komen aan bod, in de Innovation Food Box.
Educatieve pakketten
Ceçi n'est pas une frite - Knor je er-door? - Melk zit snor!

28 oktober 2014

Een Lekkere Mondvol!


De jeugd is te dik!?

Uit allerlei studies en enquêtes in verband met gezondheid en voeding blijkt dat het aantal Vlaamse en Nederlandse kinderen dat lijdt aan zwaarlijvigheid de jongste 20 jaar verdubbeld is. Maar… terwijl de enen te veel en te ongezond eten, lijnen de anderen. Door het ideaalbeeld dat de media propageren, zijn heel wat jongeren overdreven met hun gewicht en hun figuur bezig. Ze zijn bezeten door de weegschaal en hun BMI.
"Een lekkere mondvol!" kan hen helpen om kinderen hun eigen eetpatroon te evalueren.
Aan de hand van wetenswaardigheden, tips, productinformatie, recepten… ontdekken de kinderen dat gevarieerde en gezonde voeding ook lekker kan zijn. En natuurlijk is het zelf uitwerken van de aangeboden recepten de ideale gelegenheid om te ervaren dat eten niet alleen de honger stilt, maar ook een gezellige, sociale activiteit kan zijn.
Doelgroep : 3degraad BO en 1ste graad SO

Koken met seizoenen

Viskalender, wildkalender en groentenkalender

Sperziebonen in januari, spruitjes in juni en aardbeien in april. Bijna alles is mogelijk dankzij kassen en koelcellen en door het importeren van bijvoorbeeld groenten en fruit. Zo'n 30 jaar geleden was dat ondenkbaar. Groenten en fruit waren toen echt seizoensgebonden.
Seizoensgebonden eten is niet alleen erg lekker, maar ook goedkoper en verser!
http://www.kokswereld.nl/productkalender.html

Stook Slim


Binnen: verstandig stoken
Bij het stoken met je houtkachel of allesbrander moet je opletten. We geven je verschillende tips hoe je zo gezond mogelijk kan stoken.

Buiten: geen vuurtje stoken
Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het opstoken van snoeihout of plantenresten is meestal verboden.

27 oktober 2014

Nederlanders meten fijnstof met hun smartphones

Steeds meer mensen dragen een hightech mobiele telefoon met camera, internetverbinding, GPS en veel rekenkracht bij zich. Het iSPEX-opzetstukje met bijbehorende app verandert jouw iPhone in een handomdraai in een wetenschappelijk instrument om stof in onze atmosfeer te meten. Richt je telefoon met iSPEX erop naar een helder stuk hemel en maak een foto.
De metingen van 5.000 Nederlanders worden centraal verwerkt tot een fijnstof-kaart van Nederland. Alle meetgegevens zullen ingezet worden om de eerste stap te zetten om gezondheidsrisico’s van fijnstof beter in kaart te brengen en om de onduidelijkheid over de invloed van fijnstof in het klimaatdebat te verkleinen.
https://www.longfonds.nl/meet-fijnstof-met-je-iphone
http://ispex.nl/

23 oktober 2014

Duurzamer sporten in Vlaanderen & Nederland

http://www.ecosportief.be
Project Ecosportief
Het lokale sportgebeuren in Vlaanderen is wijd verspreid en bereikt jong en oud. Ecolife is ervan overtuigd dat sporters en sportorganisaties ook kunnen bijdragen tot de toekomst van onze planeet.  Samen met de belangrijkste organisaties uit het lokale sportbeleid en met steun van de Vlaamse overheid zullen Ecolife, BOS+ en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw) de sportsector sensibiliseren rond verduurzaming en het implementeren van milieuzorg.
Met dit project zullen we toegankelijke informatie, praktische instrumenten en methodieken aanbieden om de ecologische impact van het lokale sportgebeuren te verkleinen. We starten een traject gericht op actieve begeleiding en informatieve netwerkmomenten. Enerzijds zullen we inzetten op interne milieuzorg bij de sportorganisaties, anderzijds zullen we ook publieksgericht werken naar het sportpubliek en bezoekers van allerlei sportinfrastructuren.

http://www.nuon.com/nieuws/nieuws/2014/club-competitie/
Nuon Club Competitie
Nederland telt zo’n 25.000 sportverenigingen. De helft hiervan heeft te maken met dalende inkomsten. Voor steeds meer clubs is de energierekening een grote kostenpost. Via eenvoudige maatregelen kan de energierekening tot duizenden euro’s omlaag. Landelijk kunnen sportverenigingen met elkaar jaarlijks 20-30 miljoen euro besparen, blijkt uit berekeningen van Nuon. Dat zou een enorme investering in de amateursport kunnen betekenen. Maar die maatregelen kosten geld en vergen een investering, daarvoor is meestal geen geld beschikbaar. Om een aantal clubs te helpen, gaat vandaag de Nuon Club Competitie van start.

22 oktober 2014

Cooking Class : slim eten, lekker weten


Samen met leerkrachten en voedingsdeskundigen werkte Colruyt een online platform uit met kant-en-klare lespakketten, recepten en productinformatie die leerkrachten gratis kunnen gebruiken. Op die manier hoopt Colruyt kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met een gezond, gevarieerd en seizoensgebonden eetpatroon.

21 oktober 2014

Sam de Verkeersslang brengt kinderen duurzaam naar school

Sam de slanghttp://www.verkeersslang.be/

Sam de Verkeersslang gaat Europees
De succesvolle Vlaamse campagne ‘Sam de Verkeersslang’ is aan een nieuw tijdperk begonnen. Het project is begonnen als een relatief klein project, maar is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese campagne waaraan steeds meer scholen uit verschillende landen deelnemen.
Resultaten laten zien dat de campagne een succesvolle bijdrage levert aan de toename van duurzame transportmiddelen en de vermindering van CO2-emissies.


Het spel wil jonge kinderen (meer) laten wandelen en fietsen naar school door ook de ouders aan te spreken. Zo zal door de steun van buitenlandse partners de campagne lopen in ten minste 18 Europese landen.
Jaarlijks bereikt de campagne alleen al in Vlaanderen ongeveer 1.000 scholen, 200.000 kinderen en 15.000 gezinnen. Nederland en Oostenrijk waren al meteen early adopters, maar nu zal de campagne na Wallonië ook lopen in Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekeland, Hongarije, Italië, Litouwen, Malta, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In die landen zullen aangepaste versies beschikbaar zijn onder begeleiding van lokale consultancybureaus die rond mobiliteit werken.


Traffic Snake Game Network wil actief stimuleren
Dit nationale knooppuntennetwerk zal de vraag naar duurzaam transport in woon-schoolverplaatsingen actief stimuleren om zo een koolstofarmer vervoer en een meer duurzame mobiliteit te stimuleren met een lager energieverbruik en uitstoot.
Per land is het de doelstelling om de campagne te introduceren in ten minste drie steden en 60 scholen, wat dus neerkomt op zo’n 1.000 scholen doorheen heel Europa. Samen zouden ze 2,5 miljoen autokilometers moeten laten afleggen te voet of per fiets.
Details zijn te vinden op www.trafficsnakegame.eu.

Stof tot nadenken

http://www.properelucht.be
Naast informatie over metingen, beleid, gezondheid en sensibiliserende campagnes vind je er de huidige en voorspelde waarden van de luchtkwaliteitsindex. Deze index condenseert de gehaltes van verschillende verontreinigende stoffen in de omgevingslucht tot één representatief cijfer tussen 1 en 10, waarbij 1 een uitstekende kwaliteit voorstelt en 10 een zeer slechte. Properelucht.be maakt deel uit van de Europese bewustmakingscampagne rond luchtverontreiniging Cleaner Air Better Health.
http://www.cleanerairbetterhealth.eu/
Het educatief pakket ‘Luchtverontreiniging’ helpt je om de onzichtbare problematiek rond lucht(verontreiniging) op een begrijpbare manier aan kinderen uit te leggen. Bovendien reik je hen tegelijkertijd middelen aan om na te denken over hun eigen invloed op luchtkwaliteit en de oplossingen die voorhanden zijn. Zo kan het pakket ook gebruikt worden om kinderen te motiveren om initiatief te nemen op het vlak van luchtverontreiniging en de broodnodige gedragswijziging. Het educatief pakket wordt ondersteund door twee leuke hoofdpersonages, Thomas en Lisa.

20 oktober 2014

De Groene Tafel Conferentie van ANB

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseerde op 02/10/14 de Groene Tafel Conferentie in Brussel. Geen klassiek symposium, maar een nieuw concept waar héél diverse vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de samenleving hun mening mochten geven over de natuur en natuurbeleving in Vlaanderen.
Binnen zeven domeinen selecteerden we telkens dé geknipte gesprekspartner  die - onder leiding van journalist Wim De Vilder (VRT) - zijn of haar frisse kijk op de natuur op tafel wilde leggen. De uitzonderlijke locatie van Emaillerie Belge gaf een extra boost aan onze ideeënfabriek.
Lees de verslagen op
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/activiteiten/campagnes/Groene%20tafel

19 oktober 2014

Voedingsadviezen en keukentips tijdens 1914-1918

http://www.hetvirtueleland.be

De inval van Duitsland op 04/08/1914 was het beginpunt van letterlijk en figuurlijk vier magere jaren voor de Belgische bevolking. Na amper enkele maanden was de voedselsituatie dramatisch. Er heerste honger aan de Noordzee.
Om het leed te verzachten, verschenen diverse brochures en boekjes die opriepen om verstandiger en spaarzamer met voedingsmiddelen om te gaan. In de brochures, geschreven door auteurs met een verschillende achtergrond, stonden tal van voedingsadviezen en keukentips. De bevolking probeerde op creatieve wijze met de tekorten om te gaan.
http://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/voedingsadviezen_woi/

http://www.100jaargrooteoorlog.be/

Groenten bewaren door de eeuwen heen
Voedsel voor langere tijd bewaren was eeuwenlang een uitdaging. Een goede buffer was nochtans nodig om de winter door te komen. De eenvoudigste methodes deden het eten anders smaken. De ontwikkeling van het conservenblik zorgde voor een doorbraak.
http://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/groenten-bewaren-door-de-eeuwe/

Van Dag DO naar Week DO (België)

http://fido.belgium.be/nl/inhoud/week-voor-duurzame-ontwikkeling-2014
Van 20 tot 24 oktober 2014
Al enkele jaren spreidden de activiteiten van de Dag DO zich uit over een hele week. Met het thema "duurzaam personeelsbeleid" willen we duurzame ontwikkeling vanuit een andere invalshoek bekijken, namelijk deze van maatschappelijke verantwoordelijkheid van overheidsdiensten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties gaat over 3 P’s: people, planet en profit.
People staat natuurlijk voor ‘mensen’. Op welke manier gaat een organisatie om met mensen? Denk hierbij aan klanten, belanghebbenden of stakeholders en medewerkers. Ruimer bekeken staat het voor de samenleving.
Planet staat voor de impact van een organisatie op het leefmilieu.  Iedere activiteit heeft immers een ecologische impact. Hoe gaat de organisatie daarmee om? Hoe zorgt een organisatie ervoor dat deze impact zo laag mogelijk is?
Profit staat voor winst. Winst is nodig in een bedrijf om te innoveren. Winst staat niet alleen voor geld maar ook voor kennis en kwaliteit. In termen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is winst altijd bekeken op lange termijn.
Niet alleen bedrijven, maar alle organisaties – ook overheidsdiensten – dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

18 oktober 2014

NGO's spelen open kaart

NGO-openboekhttp://www.ngo-openboek.be/
http://www.ong-livreouvert.be/

Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.

Ngo-openboek.be verdeelt de informatie in vier rubrieken:
1) Algemene informatie over deze site, ngo's en transparantie, nuttige links en een verklarende woordenlijst,
2) Ngo's in België: over de werking in Noord en Zuid, de personeelsinzet en de samenstelling van de financiële middelen,
3) Geografisch overzicht: een wereldkaart met de landen waar Belgische ngo’s werkzaam zijn,
4) Fiche met specifieke informatie per ngo.

ngo-federatie vzw, Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking
http://www.ngo-federatie.be

The Global Journal's inaugural ranking of the Top 100 Best NGOs in the world today.
http://www.theglobaljournal.ch/product.php?id_product=32

15 oktober 2014

Toogethr : carpoolen met vreemden


•Deel je rit naar je werk, festival of de zon
•Vind je rit op het prikbord
•Ontmoet nieuwe mensen
•Help het milieu en je portemonnee
Voor je computer, smartphone en tablet
http://itunes.apple.com/nl/app/toogethr-carpool-en-meerijden/id539477087?mt=8

Kennis leidt tot duurzamer vervoer

Calculator
http://www.droomcalculator.be/
Wie de kostprijs van zijn verplaatsingen kent, stapt makkelijker over op een andere vorm van vervoer.
"De Droomcalculator" van Taxistop is een online tool die het prijsverschil berekent tussen de auto en de duurzamere vormen van woon-werkverkeer.
Taxistop ontwikkelde twee voordeelcalculatoren, zodat je kan berekenen hoeveel het voor jou opbrengt. De eerste, eenvoudige versie gaat uit van enkele gemiddelden. De 2de versie vraagt iets meer tijd, maar geeft een sterk gepersonaliseerd resultaat. Beide toepassingen berekenen zowel de kosten als het fiscaal voordeel.
Op zoek naar iemand om te carpoolen? Chauffeur of passagier?
De dynamische carpool-app van VAB & Taxistop helpt je om te carpoolen. Eenvoudig en snel.
Je kan simpel zoeken naar herhalende of occasionele ritten, in binnen- en buitenland.Na een rit, kan je je ervaring delen. Door je carpoolpartner een rating te geven, weet de volgende persoon dat hij in alle vertrouwen kan samenrijden. Functies:1. Ingave occasionele of herhalende ritten
2. Zoeken naar ritten
3. Berichten sturen
4. Gebruikers evalueren
5. Beheer eigen ritten en profiel
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.taxistop.carpool

12 oktober 2014

Dennenknopje : de smaak van bos en hars

Dennenknopjehttp://www.leukenheide.be/

De jenever wordt gemaakt van dennenappels afkomstig uit de FSC-gecertificeerde bossen van Bosland. Bosland is een bos van 4.500 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Lommel, Overpelt en Hechtel-Eksel.
De jenever wordt gedistilleerd bij Leukenheide, de oudste ambachtelijke stokerij van Vlaanderen. Deze jenever is meteen ook het eerste streekproduct van Vlaanderen gemaakt van ingrediënten uit duurzaam beheerde FSC-gecertificeerde bossen.

Taking Care of Flanders Fieldshttp://www.weekvanhetbos.be
12/10 tot 19/10/14

Ook de natuur kan ons iets leren over de gruwel van de oorlog. De natuur, en de bomen in het bijzonder, zijn onze overblijvende getuigen, onze 'kruingetuigen'. Als de natuur kon praten, dan zou er niets vergeten worden. Poelen zouden hun bomkraterverhaal vertellen, bomen verhalen over schuilende soldaten... Verspreid over de hele Vlaamse natuur vallen er massa’s verhalen, anekdotes en getuigenissen te sprokkelen. Al die verhalen gaan we tijdens de Week van het Bos verzamelen en delen met jullie tijdens tal van activiteiten. De natuur geeft ons ook hoop, want ondanks alle oorlogsgruwel is de natuur springlevend. Meer nog, bomkraters zijn nu poelen waar de kamsalamander in herleeft, bunkers zijn ideale biotopen voor zeldzame vleermuizen.. De natuur heeft zich hersteld en bloeit als nooit tevoren, en dat geeft hoop voor de toekomst.
Tijdens de Week van het Bos 2014 zetten we deze ‘oudstrijders’ extra in de bloemetjes!

Hoe brengen we kinderen terug in contact met de natuur?

Laatste kind in het bos
http://www.hetlaatstekindinhetbos.nl
ISBN 978 90 6224 468 3
Oorspronkelijke titel: "Last Child in the Woods"

Kinderen spelen nooit meer 'zomaar' in een bos of langs een slootkant. Zelden is een kind nog helemaal op zichzelf in de natuur. Deze generatie ontwikkelt de 'natuurtekortstoornis'.
Richard Louv (de Al Gore van onze natuuropvoeding)
'Een kind krijgt zonder natuur niet per se vreselijke problemen, maar onderzoek laat zien dat natuurbeleving kinderen veel meegeeft, en voor veel kinderen is dit een groot gemis. Daarom: Ouders, zorg ervoor dat ze weer echt naar buiten gaan en dat uw dochter of zoon niet "het laatste kind in het bos" is.'

Wat kunt u zelf doen met uw kinderen?
- Een rommelig tuinhoekje of een braakliggend terreintje biedt een kind al heel wat uitdaging. Kijk eens naar de kleine beestjes onder een steen. Wees enthousiast.
- Maak met de kinderen een tuintje, desnoods op dak, stoep of balkon.
- Breng beestjes in huis. Volg de ontwikkeling van kikkervisje tot kikker of rups tot vlinder.
- Maak tochtjes naar parken of natuurgebieden, ga vogels kijken of kamperen op een groene camping.
- Laat kinderen zich herinneren wat ze hebben gezien. Schrijf of teken erover in een dagboekje, of maak er een fantasieverhaal van.

9 oktober 2014

Albertkanaal : economische as tussen Luik en Antwerpen

http://www.75jaaralbertkanaal.be
In 2014 is het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik werd genomen.

Vandaag is het Albertkanaal uitgegroeid tot de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. Het Albertkanaal vormde een zeer snelle verbinding  tussen de haven van Antwerpen, de Limburgse steenkoolmijnen en het industriebekken van Luik. Door de teloorgang van de staalindustrie verminderde de transitfunctie van het kanaal in sterke mate. De bedrijven die zich in de loop der jaren op de oevers van het Albertkanaal hebben gevestigd nemen nu het grootste deel van de trafiek voor hun rekening.
Op die manier is het Albertkanaal uitgegroeid tot een economische as die zich uitstrekt van Antwerpen tot Luik. Het Albertkanaal zorgt zo ook voor 50.000 rechtstreekse en onrechtstreekse arbeidsplaatsen. Rekening houdend met de toenemende mobiliteitsproblemen op alle wegen, zal de vervoersfunctie van het Albertkanaal de komende jaren zeker nog toenemen. Ook de aandacht voor de andere functies van het kanaal stijgt: watervoorziening, recreatie, natuurontwikkeling en productie van groene energie.

8 oktober 2014

Info en tips voor energiebesparende maatregelen

Campagne 2014 : Ga voor een 100% warm nest
De campagne – met tv-spots en advertenties – leidt de Vlaming naar de website http://www.energiesparen.be waar hij met de eenvoudige ‘4-punten-isolatietest’ kan berekenen welke isolerende en energiebesparende maatregelen hij nog kan nemen, op welke premies hij recht heeft en hoeveel geld hij zo kan besparen op zijn energiefactuur.
http://www.energiesparen.be/energiewinst
Bereken uw energiewinst voor energiebesparende maatregelen


2014 : De nieuwe opbouw van www.energiesparen.be maakt de klemtonen duidelijker binnen de grote thema's van de website.
 • Bovenop de veelgebruikte premiemodule, besparingscalculator en EPB-wegwijzer, zijn er nu ook praktische filmpjes en verhalen van gezinnen om u te begeleiden bij uw energiebesparing.
  Bezoek onze website regelmatig, want er volgen nog een aantal instrumenten om uw keuze voor de juiste investering te vergemakkelijken.
 • Voortaan kan u www.energiesparen.be ook via smartphone en tablet raadplegen ! • Is jouw Coca-Cola groen?


  Coca-Cola introduceerde in
  2011 de PlantBottle fles = PET-fles die deels is gemaakt van planten.
  De nieuwe verpakking bestaat net zoals haar voorganger voor 25% uit gerecycled plastic. Voortaan is ook 22,5% van de PET-fles gemaakt van planten. Met deze fles zet Coca-Cola de volgende stap naar een duurzamere verpakking en de fles van de toekomst. Het doel van Coca-Cola is om tegen 2020 volledig te zijn overgestapt naar PlantBottle-verpakkingen om op die manier een grotere bijdrage te leveren aan een duurzamer milieu.


  2013: Coca Cola Life :  groene variant met stevia
  https://cocacolabelgium.be/merken/coca-colalife/ Vanaf 2015 in België
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20130814_00692846


  http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1914573/2014/06/11/De-nieuwe-Coca-Cola-Life-groen-natuurlijk-en-gezond.dhtml

  7 oktober 2014

  Ontdek het Zoniënwoud

  Zoniënwoudhttp://www.zonienwoud.be/

  Het Zoniënwoud strekt zich uit over 4.383 hectaren, verdeeld over de 3 Gewesten van ons land, die het woud gezamenlijk beheren. 
  Het Zoniënwoud ligt op het grondgebied van de Vlaamse gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren, de Brusselse gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe en de Waalse gemeenten Terhulpen en Waterloo.
  Raar maar waar
  HERFST 2014 : Alleen in het Waals-Brabantse deel is het toegestaan om paddenstoelen te plukken. In het Brusselse en Vlaamse-Brabantse deel riskeren plukkers boetes.


  NIEUW : Website , Wandelgids , Nieuwsbrief en E-Zonën

  De nieuwe interregionale kaart toont het huidige recreatief netwerk: de paden die uitgestippeld werden voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters.
  Dat recreatief netwerk vertrekt vanuit 5 hoofdtoegangspoorten:
  1) de Renbaan van Watermaal-Bosvoorde
  2) het Rood Klooster te Oudergem
  3) het Park van Tervuren
  4) Groenendaal
  5) het gewestelijk Solvaydomein in La Hulpe.
  Op deze plaatsen zijn de faciliteiten (parkings, horeca) reeds (deels) aanwezig, en zullen ze in de nabije toekomst verder uitgebreid worden.
  De kaart is een viertalige uitgave (NL/FR/EN/DE) die gratis verdeeld wordt door
  - Leefmilieu Brussel
  - Agentschap voor Natuur en Bos
  - Département de la Nature et des Forêts

  http://www.ngz.be/nl/Aanbod
  Alle informatie over activiteiten, over het reilen en zeilen in het Zoniënwoud en allerlei weetjes over het milieu, de streekeigen fauna en flora, uitzonderlijke natuurfenomenen, ... vindt u in het driemaandelijks tijdschrift "‘t Beukeblad" en op deze website.

  Het vierjarige OZON-project focust op de ecologische Ontsnippering van het ZONiënwoud. Dat is nodig om de natuurlijke leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te verbinden en om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Zo komen er verschillende constructies, zoals een groot ecoduct over de R0, tussen Groenendaal en Waterloo, vier boombruggen over de R0 en E411 ter geleiding van onder meer eekhoorns, boommarters en vleermuizen, en drie ecotunnels, die onder de weg door worden geboord, bedoeld voor de migratie van onder meer dassen en amfibieën.
  Om het project te financieren is een budget van 6 716 040 euro beschikbaar gesteld, waarvan de EU de helft bijdraagt. Naast het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel zullen ook de gemeenten Hoeilaart en Overijse en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een deel van de financiering op zich nemen.

  Oktober = Maand van de Energiebesparing

  Energie sparen
  http://www.energiesparen.be/agenda

  Alle woningen energiezuinig tegen 2020!
  In oktober maken we er samen werk van.

  De 3 prioriteiten van het Energierenovatieprogramma 2020 zijn :
  1) dakisolatie in iedere woning
  2) alle enkel glas vervangen door hoogrendementsglas
  3) alle verwarmingsinstallaties hebben een hoog rendement.
  Aanvullend staat de na-isolatie van spouwmuren in de kijker.

  Ook in Nederland is er een "Maand van de Energiebesparing"
  www.stichtingmilieunet.nl/maandvandeenergiebesparing/

  1 oktober 2014

  Wereld Vegetarisme Dag

  Wereld Vegetarisme Dag werd voor de eerste keer georganiseerd door de North American Vegetarian Society (NAVS) in 1977.
  http://www.navs-online.org/

  Wereldwijd organiseren tal van vegetarische organisaties op 01/10 evenementen zoals diners, flyer-acties, workshops en debatten om aandacht te creëren voor het vegetarisme.
  http://www.worldvegetarianday.org/

  Ethisch Vegetarisch Alternatief
  EVA's strategische doelstellingen voor de periode 2011-2015
  1. De consument eet meer plantaardige maaltijden dankzij toegenomen vaardigheden en kennis
  2. Het middenveld sensibiliseert de consument structureel over de voordelen van plantaardige voeding
  3. De culinaire knowhow over kwalitatieve plantaardige voeding onder food professionals is toegenomen
  4. Het overheidsbeleid stimuleert de consumptie en productie van vegetarische voeding
  5. EVA's interne werking is efficiënt, duurzaam en professioneel
  http://www.vegetarisme.be/

  Kooktips voor kotstudenten

  Veggie op kotVeggie op kot
  Je bent vegetariër of eet af en toe graag eens veggie? Je hebt zin om zelf je potje te koken maar je hebt nog maar zelden achter de kookpotten gestaan? Dan is "Veggie op kot" iets voor jou! In dit boekje vindt u 48 eenvoudige vegetarische recepten voor soepen, hoofd- en bijgerechten en nagerechten. Een overzicht van de basisuitrusting voor de keuken kan helpen bij de kotinrichting. Een lijstje met (basis)ingrediënten en een overzicht van vleesvervangers zijn handige geheugensteuntjes bij het winkelen. Het overzichtje van bereidingswijzen en kooktips wijden je bovendien in in de geheimen van het koken.
  Brochure is te downloaden op de website.

  Living Planet Report : hét naslagwerk over de ecologische voetafdruk.

  Living Planet RapportWWF : de planeet in de gevarenzone


  WWF publiceert tweejaarlijks een wetenschappelijk rapport dat de toestand van onze planeet beschrijft aan de hand van een diepgaande analyse van de evolutie van de biodiversiteit, de ecosystemen en menselijke druk op de natuurlijke hulpbronnen:

  • de Living Planet Index (LPI) die de staat van de biodiversiteit weergeeft;
  • de ecologische voetafdruk, die meet hoe groot de druk is van mensen op de ecosystemen en de hernieuwingscapaciteit van de planeet. 
  Het rapport gaat niet alleen na hoe het gesteld is met onze planeet, maar geeft ook enkele concrete voorbeelden en mogelijk oplossingen die ons zouden toelaten het natuurlijk kapitaal te beheren en tegelijk rekening te houden met de ecologische limieten van onze planeet. 

  http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/impact-verminderen/living-planet-report-2014/1043