25 november 2014

Bordspel voor Mobiele Reporters (MoRe)


Sam, een journalist van de plaatselijke krant, krijgt van zijn hoofdredacteur de opdracht om een artikel te schrijven over veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen. Op zijn kantoor begint hij meteen heel wat informatie bij elkaar te zoeken. Hij wil ook mensen interviewen en foto’s nemen. Sam beseft dat hij nog heel wat werk voor de boeg heeft , maar belandt in het ziekenhuis na een verkeersongeval. Aan zijn ziekbed gekluisterd, kan hij zijn opdracht niet meer uitvoeren. Daarom doet hij een beroep op de leerlingen (2de en 3de graad basisonderwijs) om hem te helpen met zijn artikel.
De leerlingen gaan als mobiele reporters aan de slag met het bordspel. Ze leggen een parcours af langs 4 thema’s: milieu en gezondheid, centen en cijfers, alternatief vervoer en verkeersveiligheid.
Doorheen het spel verzamelen ze informatie voor de krantenkatern die ze in opdracht van Sam zullen maken. Het parcours is opgebouwd uit drie soorten opdrachten, waarbij de leerlingen telkens uitkomen bij een krantenkop. Onderweg voeren ze per groep opdrachten uit waarmee ze informatie voor hun artikel bij die krantenkop verzamelen.