29 december 2014

Sustainable Society Index (SSI) 2014

http://www.ssfindex.com/
De SSI omvat 151 landen, met in totaal 99% van de wereldbevolking.

Er is weer een nieuwe update van de Sustainable Society Index, SSI-2014, gepubliceerd.
De SSI laat zien hoe duurzaam elk land is en toont de veranderingen daarin sinds de eerste publicatie in 2006.

De scores laten zien dat het niveau van duurzaamheid nog steeds laag is:
- 6,3 : Human Wellbeing
- 4,6 : Environmental Wellbeing
- 4,1 : Economic Wellbeing

Sinds 2006 is de score
- van Human Wellbeing wereldwijd toegenomen met 6,4%,
- van Economic Wellbeing groeide de score met 11,9%.
- van Environmental Wellbeing is de score echter afgenomen met 4,7%.

Conclusie : een toename van het algemene en het economische welzijn van mensen gaat ten koste van duurzaamheid.
bron : http://www.duurzaamnieuws.nl/ssi-toont-aan-economische-groei-gaat-ten-koste-van-duurzaamheid/

Voor Nederland : http://www.gdindex.nl/
Zie in een oogopslag hoe duurzaam elke gemeente is aan de hand van 24 indicatoren die het brede veld van duurzaamheid omvatten.