28 februari 2015

Welke megatrends beïnvloeden het milieu in Vlaanderen?

Experten hebben in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zes megatrends bestudeerd die belangrijk zijn voor het milieu in Vlaanderen.
Ze gingen na hoe die megatrends ontstaan, hoe ze zich in Vlaanderen manifesteren en hoe ze via grote maatschappelijke systemen ons milieu beïnvloeden.

- veranderende demografische evenwichten
- versnelde technologische ontwikkelingen
- toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen
- toenemende multipolariteit in de samenleving
- klimaatverandering
- kwetsbaarheid van systemen.

Megatrends beïnvloeden de samenleving in Vlaanderen op een complexe manier. Als het Vlaamse (milieu)beleid succesvol wil zijn, dan houdt het best rekening met die globale ontwikkelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact op het milieu in Vlaanderen zijn immers niet los te zien van veranderingen op wereldschaal.

Uit de studie van de VMM blijkt dat de megatrends hun invloed op het Vlaamse milieu uitoefenen via maatschappelijke systemen:
- de ruimtelijke ordening
- het mobiliteitssysteem
- het energiesysteem
- het productie- en consumptiesysteem.
Er zijn transities nodig om die systemen te verduurzamen en veerkrachtig te maken.

http://www.vmm.be/nieuwsmap/megatrends-ingrijpend-maar-ook-ongrijpbaar
https://www.youtube.com/watch?v=3JZbh5n4Tjo&feature=youtu.be