22 januari 2015

8 Millenniumdoelstellingen -> 17 Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

http://www.action2015.be/

De Coalitie 2015 De Tijd Loopt is een samenwerking tussen 25 ngo’s die begaan zijn met de verwezenlijking van de acht Millenniumdoelstellingen (MDG). Ondertussen richt de coalitie zich ook op de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen: de Sustainable Development Goals. (SDG)
Action/2015 is het actiejaar dat rond die nieuwe doelstellingen draait.
http://www.whiteband.org/
http://gmfj2015.whiteband.org/

De nieuwe doelstellingen moeten de komende 15 jaar de leidraad vormen voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van ongelijkheid en andere thema’s. Net zoals bij de Millenniumdoelstellingen is het de bedoeling dat de doelstellingen meetbaar. Op die manier kan men nagaan welke vooruitgang geboekt wordt en waar de pijnpunten liggen.
Momenteel liggen er 17 Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling op de onderhandelingstafel bij de Verenigde Naties. Met de wereldwijde action/2015-campagne willen we politici aanmoedigen om de nieuwe doelstellingen ambitieus in te vullen.
http://www.action2015.be/#doelstellingen

25-27 september 2015 - VN-top New York
In september vindt de jaarlijkse VN-Top rond duurzame ontwikkeling plaats in New York. Hier wordt beslist over het nieuwe wereldplan dat de Millenniumdoelstellingen zal opvolgen.

Action/2015 is een internationale campagne. In België trekken 25 ngo's aan de kar, maar wereldwijd gaat het om 1600 ngo's uit 122 landen : Global Call to Action against Poverty (GCAP).