26 januari 2015

Aquafin : beheerder van riolen en RWZIAquafin, het bedrijf dat onze riolen en waterzuiveringsinstallaties beheert, wil dat bij wet bepaald wordt wat we nog in ons toilet mogen gooien en wat niet. Nu verstoppen vochtige doekjes of wc-rolletjes maar al te vaak de pompen en leidingen. En dat kost handenvol geld.
http://www.aquafin.be/UserFiles/File/pdf/_AQUA_FLY_AFVALWATER.pdf

Aquafin geeft tijdens werkdagen groepsrondleidingen op een aantal RWZI in Vlaanderen. U kan minstens 1 maand op voorhand een bezoek online of schriftelijk aanvragen.

RWZI als recyclagefabriek
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie biedt heel wat mogelijkheden om energie en grondstoffen te recupereren. Deze animatie toont wat in theorie mogelijk is en wat vandaag al wordt toegepast.