20 januari 2015

GSM-inzamelacties voor het goede doel

De afgelopen jaren ontstonden steeds meer initiatieven om oude, kapotte of ongebruikte GSM's in te zamelen. Met de opbrengst worden vervolgens projecten of initiatieven voor het goede doel gefinancierd.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM staat positief tegenover dergelijke inzamelingen voor het goede doel, maar uit haar bezorgdheid over het correcte verloop van de inzameling en verwerking van de afvalstoffen. Net zoals elke andere afvalstoffeninzameling moeten ook deze acties voldoen aan de afvalstoffenwetgeving. Ook dus wanneer het gaat om de inzameling, opslag, verwerking en export van elektronisch afval zoals GSM's. Organisaties die een afvalinzamelactie voor het goede doel wensen te organiseren, kunnen zich steeds tot de OVAM wenden voor vragen en advies!

Afgedankte GSM's bevatten nog een schat aan kostbare materialen die perfect hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Zolang ze niet op een deskundige en veilige manier gedemonteerd en gerecycleerd worden, zijn het echter gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijven of organisaties die zich toeleggen op de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten daarvoor over de nodige toelatingen beschikken. Wie elektronisch afval exporteert, moet bovendien (in overeenstemming met een Europese verordening) over een goedgekeurde kennisgeving beschikken. Dit om er voor te zorgen dat de afvalstoffen correct getransporteerd en verwerkt worden en niet illegaal gedumpt worden.

De OVAM stelt vast dat niet alle bedrijven die ophaal- of verwerkingsdiensten aanbieden voor dergelijke afvalinzamelacties daarvoor over de nodige toelatingen beschikken.