30 januari 2015

Audit NME-Nederland

http://www.nmepodium.nl/Nieuws/Factsheets-impactmeting

In Nederland zijn veel organisaties die zich bezig houden met natuur- en milieueducatie (NME). Zij richten zich op het stimuleren van bewustwording, waardering en zorg voor natuur en milieu bij jong en oud. Zo dragen ze bij aan een duurzame samenleving.
Maar hoeveel organisaties zijn er in Nederland die zich (deels) bezig houden met NME? En hoeveel mensen bereiken zij met hun activiteiten?

Deze factsheets (pdf) geven een overzicht van het bereik van NME.
1) factsheet impactmeting
2) factsheet onderbouwing bereikmeting NME

Aandachtspunten voor NME-centra die zich willen (blijven) ontwikkelen tot een krachtige NME-speler nu en in de toekomst.
http://www.nmepodium.nl/Nieuws/Profiel-krachtige-NME-speler