16 oktober 2015

Opgepast met de stille moordenaar in huis

Elk jaar maakt koolstofmonoxide (CO) nieuwe slachtoffers. 
Weetjes
- CO is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas en komt vrij bij een slechte of onvolledige verbranding. Daarom is het belangrijk dat de ruimtes waar een verwarmingstoestel staat goed verlucht worden. Het toestel moet ook regelmatig worden nagekeken.
- De symptomen van CO-vergiftiging zijn duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of braken. Ook te veel roet op de muren bij een gasboiler, abnormaal veel vochtigheid in huis en een gele waakvlam kunnen wijzen op een nakende vergiftiging.
ANTIGIFCENTRUM
http://www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/co-vergiftiging
Brochures

http://besafe.be/nl/publicaties/co-een-stille-moordenaar-huis
http://besafe.be/nl/publicaties/folder-co-gevaren-huis