21 januari 2015

Planeet Zee brengt zeewetenschappen naar de klas.

http://www.planeetzee.be/
Op deze educatieve website van het VLIZ staan boeiende lesmodules rond actuele thema's, een schoolwedstrijd, bijscholing voor leerkrachten en inspirerende zeewetenschappelijke loopbanen voor ieder wie bijdragen aan een meer duurzaam gebruik van de oceaan.
Nieuwe lesmodule 'Mariene biotechnologie'