22 januari 2015

Vlaams-Brabant : ‘het kruispunt van vele werelden’

http://www.vlaamsbrabant.be
Naar aanleiding van haar 20ste verjaardag stak de provincie haar huisstijl voor het eerst in een nieuw kleedje.
De provincie Vlaams-Brabant profileert zich als ‘het kruispunt van vele werelden’. Deze positionering komt tot uiting in de vorm van het logo, een asterisk, letterlijk een kruispunt van wegen.

Natuur & Milieu in Vlaams-Brabant
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur-en-milieueducatie/activiteiten/index.jsp