31 december 2016

Dikke truien - Gros pull - Warme truien


http://www.warmetruiendag.nl/
Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warme Truiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en Het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de "Greenchoice Warme Truiendag".

http://www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag
In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de 1ste Dikke-truiendag. 16/02/2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen.

De Dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.