24 februari 2015

Green Week 2015 - De natuur, onze gezondheid - onze rijkdom

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
We hangen van de natuur af voor ons voedsel, energie, grondstoffen, lucht, water, ...  Natuurbescherming en concurrentievermogen in de EU dienen hand in hand te gaan vermits beleid voor natuur en biodiversiteit een sleutelrol kan spelen in jobcreatie en de stimulatie van investeringen.
Tijdens de Green Week worden alle aspecten van dit thema tegen het licht gehouden.  Tijdens de infosessies, conferenties en workshops kunnen overheden, bedrijven en industrie, ngo's en de academische wereld met elkaar in debat gaan.