21 februari 2015

Kies groenten en fruit met lage klimaatbelasting

Milieu Centraal geeft met de groente- en fruitkalender een praktisch hulpmiddel bij het kiezen van groente en fruit met een lage klimaatbelasting. Deze kalender geeft een schatting van de uitstoot van broeikasgassen, omgerekend naar CO2-equivalent, per kilogram product.

De groente- en fruitkalender is ingedeeld in 5 energieklassen. Hoe hoger de uitstoot van broeikasgassen bij teelt en transport, des te hoger de klasse. De klassenindeling kan helpen bij het maken van een keuze voor producten met een lage uitstoot.
Klimaatvriendelijke keuzes
Klimaatklasse A: minder dan 0,5 kg CO2-eq per kilogram product
Klimaatklasse B: 0,5 tot 1 kg CO2-eq per kilogram product
Klimaatonvriendelijke keuzes
Klimaatklasse C: 1 tot 5 kg CO2-eq per kilogram product
Klimaatklasse D: 5 tot 10 kg CO2-eq per kilogram product
Klimaatklasse E: meer dan 10 kg CO2-eq per kilogram product

Wat bepaalt CO2-uitstoot van groenten en fruit?
-Herkomst en vervoer
-Producten uit de kas