6 februari 2015

Nederlanders formuleren voorstellen voor nationaal klimaatakkoord

http://www.klimaatplein.com
Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling realiseren ze door organisaties te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee leveren ze een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

http://www.klimaatplein.com/hoe-ziet-jouw-klimaatakkoord-eruit/
Jij bent nu even de baas en mag het zeggen!
Formuleer  3 maatregelen die jij zou nemen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Omvat iedere maatregel in maximaal 15 woorden. Dan blijft het makkelijk leesbaar en inspirerend voor iedereen. Samen met alle deelnemers vormen we zo een voorstel voor een nationaal klimaatakkoord. Dit voorstel overhandigen we voor de klimaattop in Parijs, eind 2015, aan staatssecretaris Mansveld van Milieu.
Wanneer je jouw maatregelen voor een nationaal klimaatakkoord hier hebt beschreven, roep dan minimaal 3 van je vrienden, kennissen of collega's via sociale media op om jouw voorbeeld te volgen.