24 februari 2015

Netheidsbarometer voor Vlaamse gemeenten

Het is moeilijk te bepalen hoe net of vuil een bepaalde plaats erbij ligt. Om de netheid van straten en pleinen te kunnen bepalen en aangepaste doelstellingen en acties te kunnen opzetten, ontwikkelde de OVAM de ‘Netheidsbarometer’. Dit is een transparant meetsysteem dat toelaat om de netheidsgraad van een bepaalde plaats, en de evoluties hierin, in kaart te brengen.

Onderzoek toont aan dat 75% van de Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat ruim 50% van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan het hart liggen en dat 70% van de Vlamingen zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling. En toch gooit een omvangrijk aantal Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat. Met een kleine inspanning van ons allemaal zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. En dat wil toch iedereen? Op onze website ontdekt u wat er allemaal leeft rond zwerfvuil in Vlaanderen.