9 maart 2015

2015 : Internationaal Jaar van de Bodem

Het belang van een gezonde, levende en veerkrachtige bodem voor de huidige en toekomstige generaties kan niet genoeg benadrukt worden. Een gezonde bodem biedt ruimte voor natuur, ondernemen, voedselproductie  en veilig en gezond leven en wonen.
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/
In 2015 zullen we een jaar lang campagne voeren om het belang van bodem in de kijker te zetten. De Verenigde Naties hebben 2015 namelijk uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem.
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/iys-2015/en/
http://www.fao.org/soils-2015/en/

Vlaamse leefmilieu-administraties bundelen hun krachten
http://www.bodembewust.be
OVAM, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, VLM, VMM, INBO en ANB.
Zij bundelen hun krachten om in 2015 verschillende acties en activiteiten te organiseren rond vier grote maatschappelijke thema's:
‘bodem & gezondheid’,
‘bodem & economie’,
‘bodem & leefomgeving’
‘bodem & innovatie’.
Aan de hand van deze thema’s wil de Vlaamse overheid aantonen dat onze  bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in vele facetten van ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst.

Nederlanders maken van 2015 een "hartgrondig" jaar
http://www.jaarvandebodem.nl
In 2015 besteedt de hele wereld aandacht aan de waarde van de bodem voor al het leven op aarde. De bodem heeft die aandacht hard nodig. Net zoals wij de bodem nodig hebben, voor de productie van ons voedsel en het functioneren van levende ecosystemen. De Nederlandse werkgroep Jaar van de Bodem roept iedereen op om van 2015 een ‘hartgrondig’ jaar te maken. Samen kunnen we ons verdiepen in de beste manieren om voor de bodem te zorgen en elkaar inspireren om alle mooie woorden om te zetten in nog mooiere daden.