6 maart 2015

Alles is water

Via spelopdrachten op de computer ontdekken leerlingen in 1 lesuur de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot water. Uitdagingen vandaag en in de toekomst, bij ons en in het Zuiden.
‘Alles is water’ richt zich in de eerste plaats tot leerlingen uit de 1e en 2e graad TSO en BSO, maar kan ook gebruikt worden in het ASO. Een handleiding voor de leerkracht is voorzien voor de omkadering en om een nabespreking en verdieping mogelijk te maken.
Op zoek naar lesmateriaal rond water (al dan niet in kader van wereldwaterdag), neem een kijkje op http://www.allesiswater.be!