22 maart 2015

Boter bij de vis : voeding tijdens WO I (boek en expo)

http://www.boterbijdeviswo1.be/
Het samenwerkingsverband ‘Boter bij de vis’ is een netwerk van organisaties uit de landbouw- en erfgoedsector die een gemeenschappelijk publieksprogramma opzetten rond het thema landbouw, voeding en WOI.

Honderd jaar geleden viel het Duitse leger België binnen en werd ons land het strijdtoneel van een wereldoorlog. In de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gaat er veel aandacht naar de strijdkrachten en de militaire operaties, maar over het dagelijkse leven van de bevolking tijdens de oorlog is er veel minder bekend. Nochtans werden alle aspecten van het dagelijks leven beïnvloed door de jarenlange strijd. Het boek "Boter bij de vis" bestudeert de impact van de Eerste Wereldoorlog op de landbouwsector en de voedselbevoorrading.
ISBN : 978 90 5908 557 2

De rondreizende tentoonstelling Expo "Boter bij de vis" vertelt de Eerste Wereldoorlog vanuit een nieuwe invalshoek. Hierbij staan de evolutie van de landbouw- en visserijsector, de ontwikkelingen op vlak van voedselvoorziening en de oorlogskeuken centraal.
De Expo ’Boter bij de vis’ zal vanaf begin april 2015 starten aan haar rondreis doorheen heel Vlaanderen en Brussel.