3 oktober 2015

"De Beestige Brug" : een educatieve strip van Suske en Wiske

http://www.beestigebrug.be/
De Beestige Brug is een uitgave van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Wegen en Verkeer en Agentschap voor Natuur en Bos) en de provincie Antwerpen, in samenwerking met het Regionaal Landschap de Voorkempen.
Via ecoducten of natuurbruggen kunnen dieren zich verplaatsen tussen verschillende door (snel)wegen versnipperd geraakte groene gebieden, wat ook de veiligheid van de weggebruiker bevordert.
"De Beestige Brug" is een educatieve strip waarin Suske en Wiske en hun vrienden aan den lijve ondervinden hoe het is om in Vlaanderen een dier te zijn. Achteraan het album geven enkele informatieve pagina's bovendien meer uitleg over de problematiek van versnipperde natuur, voorbeelden van ingrepen die dieren een veilige oversteekplaats bezorgen en tips over hoe je als lezer zelf een steentje kan bijdragen tot een oplossing.
De titel van het album verwijst naar een ecoduct, zowat de meest opvallende "ontsnipperende maatregel". In Vlaanderen zijn er vandaag al vier dergelijke constructies: De Warande in Oud-Heverlee (N25), Kikbeek in Opgrimbie (E314), De Munt in Loenhout (E19) en Kempengrens in Mol-Postel (E34). In Zutendaal is er bovendien over de E314 een "ecoveloduct" met naast een strook voor dieren ook een voor fietsers, wandelaars en ruiters. Daarnaast zijn er al heel wat ecotunnels, paddentunnels en eekhoornbruggen gerealiseerd en kan je zelfs in je eigen tuin de natuur helpen ontsnipperen met behulp van hagen, struiken of bomenrijen.

Een overzicht van de grote en kleine maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om natuurversnippering tegen te gaan is te vinden op de nieuwe website http://www.wegenennatuur.be


ECODUCT KEMPENGRENS TUSSEN VLAANDEREN & NEDERLAND
http://www.lne.be/organisatie/persberichten/ecoduct-kempengrens-grensoverschrijdend-samenwerkingsproject
http://www.rlkgn.be/index.php?page=ecoduct-kempengrens