29 maart 2015

De Milieuboot vaart op Vlaamse waterwegen

Tijdens de educatieve milieuboottochten maak je op aanschouwelijke wijze kennis met alle aspecten van de waterweg waarop je vaart, het landschap in de omgeving en het leven op, om en in het water.
Al varend wordt aan dek een waterstaal van de waterloop genomen. In het labo aan boord van het schip wordt de waterkwaliteit van de waterloop bepaald en worden de gevolgen besproken van vervuiling op het leven in het water.
Tijdens het 3 uur durend programma komen tevens de thema's watervervuiling en waterzuivering aan bod. De deelnemers ervaren waarom 'integraal waterbeheer' en een 'watervriendelijke' houding nodig zijn. Het geheel kadert in de ruimere context van duurzame ontwikkeling.
Het schip mag zich terecht een milieuboot noemen:
- er is een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie aan boord
- zonnepanelen zetten zonlicht om in warmte en elektriciteit
- gebruikte materialen werden zo milieuvriendelijk en/of duurzaam mogelijk gehouden.