24 april 2015

Focus op bijen

http://www.levedebijen.be

De wilde bijen en de honingbij spelen een hoofdrol binnen de biodiversiteit en liggen aan de basis van onze landschappen en ecosystemen. Ze zijn van cruciaal belang voor de voedselproductie en ons welzijn. Nochtans worden bijen onder druk gezet door talrijke bedreigingen. Gelukkig is het nog niet te laat: doe mee en zet je in voor de bijen!
Deze website wil bestaande en nieuwe informatie over bijen samenbrengen en je aanzetten om aan de slag te gaan voor deze fantastische dieren en noeste werkers.
Levedebijen.be is een initiatief van het Nationaal Knooppunt biodiversiteit (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en wordt ondersteund door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 35 partners.
http://www.weekvandebij.be
Vers van de pers "Bijen in de kijker"
Een pedagogische en leuke brochure over wilde bijen en de honingbij, hun diversiteit en levenscyclus, bestuiving, tips om ze te beschermen, ...
Je kan deze brochure gratis bestellen om bijen onder de loepe te nemen in de klas, met je familie of in je eentje.