6 maart 2015

Gezonde school & schoolpleinen (NL)


Een Gezonde School werkt structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering, en dat loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

  • De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid. 
  • Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die u kunt inzetten op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
  • Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.