24 maart 2015

Goe bezig ! Bluuft e bitje van de beke

http://www.inagro.be/bufferstrook

De provincie West-Vlaanderen heeft de campagne "Bluuft e bitje van de beke" gelanceerd. Die roept West-Vlamingen die in de buurt van een beek of een andere waterloop wonen, op om de nodige regels te respecteren en de nodige ruimte te laten naast een waterloop. Dat is nodig om het beheer makkelijker te maken en zo onder meer wateroverlast tegen te gaan.
Sinds vorig jaar is de provincie verantwoordelijk voor 3.653 kilometer waterlopen. Dat is bijna het dubbele van voordien. De provincie stond afgelopen winter voor de eerste keer in voor het beheer en onderhoud van dat uitgebreide waterlopennet.
Tijdens die werkzaamheden werden echter enkele problemen opgemerkt. Het onderhoud, zoals maaien, slibruimingen of oeverherstelwerken, werd bemoeilijkt omdat er niet voldoende vrije doorgang is voor de nodige machines. Zo moet er altijd een vrije doorgang in een zone van vijf meter naast de waterloop zijn en moet er minstens een meter afstand gehouden worden met gewasbescherming of bodembewerking. Als dat niet gebeurt kunnen oevers inschuiven, komt er slib in het water en wordt onderhoud bemoeilijkt. Uiteindelijk kan dat leiden tot wateroverlast.
Brochure
http://leden.inagro.be/Portals/321/Documenten/Bluuft%20e%20bitje%20van%20de%20beke%20-%20versie%202015-03.pdf

http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150324_beke_0307.aspx