15 maart 2015

Het kan : BTW-vrij schenken van voedseloverschotten


Sinds 2014 kunnen warenhuizen die hun voedseloverschotten aan voedselbanken schenken, de BTW terugvorderen die ze betaalden bij aankoop van de goederen. Deze maatregel zorgde reeds voor een aanzienlijke stijging in het aantal schenkingen van voedseloverschotten door warenhuizen, aangezien het voordien voordeliger was om de goederen te vernietigen dan om ze te schenken aan een goed doel.
De regeling voor de provinciale Voedselbanken wordt nu uitgebreid naar de lokale besturen en de caritatieve verenigingen die erkend worden door de lokale besturen. Het gaat dan om OCMW‘s of lokale initiatieven van welzijnszorg. Met deze sociale maatregel stimuleren we ook op lokaal vlak schenkingen door buurtwinkels en kleinere warenhuizen, zodat ondersteuning voor hulpbehoevenden gericht en vlot kan verlopen.