4 maart 2015

Het milieu in Europa : SOER 2015

http://www.eea.europa.eu/soer

Het Milieu in Europa dient als informatiebron voor de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid tussen 2015 en 2020. Daarnaast analyseert het de mogelijkheden voor het aanpassen van het bestaande beleid teneinde de visie van de Europese Unie voor 2050, goed leven binnen de grenzen van onze planeet, te verwezenlijken.

De SOER 2015 is gebaseerd op objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie, afkomstig van onder meer het Europees Milieu Agentschap (EMA) en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (Eionet), een netwerk van 39 Europese landen.
SOER 2015 bestaat uit een syntheserapport, een global megatrends rapport en diverse onderliggende rapporten op wereld-, Europees, regionaal en landenniveau.
De SOER 2015 beoogt een bron van kennis te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in en betrokken is bij het verbeteren van het milieu in Europa.