29 maart 2015

Hoe pakken de Vlaamse gemeenten het klimaatprobleem aan?

Steden stoten wereldwijd bijna 2/3de van alle broeikasgassen uit. Steden kunnen dus het verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Dat besef dringt ook bij ons door: een recordaantal Belgische gemeenten stellen een klimaatplan op. Welke inspanningen doet uw gemeente om haar CO2-uitstoot te verminderen? En heeft ze een plan om te werken aan een toekomst met duurzame en efficiënte energie?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150123_01489774
Op deze kaart ziet u hoeveel CO2 u als inwoner van een Vlaamse gemeente jaarlijks uitstoot. Klikt u op de gemeente, dan ziet u de infofiche met daarop de vermelding of het bestuur het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie heeft ondertekend en of er een actieplan is. U vindt er in dat geval ook een verwijzing naar meer details over het plan en de concrete doelstellingen.

Overgang van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050
http://www.klimaat.be/2050/nl-be/home/
Ook op deze  website van de federale overheid vindt u meer informatie over de initiatieven van uw stad of gemeente.

Wat is het burgemeestersconvenant?
http://www.burgemeestersconvenant.eu
De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om lokale overheden te ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzaam energiebeleid. Steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen, stellen een actieplan voor duurzame energie op dat hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% moet verminderen.

Het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant
werd door VVSG opgericht binnen het Europees netwerk-project NET-COM met steun van het Intelligent Energy Europe programma en gecoördineerd door Energy Cities.
http://www.vvsg.be/Omgeving/Energie/burgemeestersconvenant/Pages/vlaamsnetwerkburgemeestersconvenant.aspx