15 maart 2015

Internationale consumentendag

15/03

Het is jaarlijks de gelegenheid voor de internationale consumentenbeweging om :
1) de basisrechten van alle consumenten te promoten
2) om te vragen dat deze rechten gerespecteerd en beschermd worden
3) om te protesteren tegen misbruiken van de markt en tegen de sociale onrechtvaardigheden die hen ondermijnen.

De eerste Werelddag van de Rechten van de Consument werd gehouden op 15/03/1983. Twee jaar later werden de Rechten van de Consument door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties overgenomen.