21 maart 2015

Vloed van de eeuw bij start van de lente 2015

Het natuurfenomeen komt eens in ongeveer 18 jaar voor. Aan de Mont-Saint-Michel was het verschil tussen hoog en laagtij 14 meter, zeg maar een gebouw met vier verdiepingen.
Het natuurfenomeen vloeit voert uit een kosmisch samenspel van de maan en de zon die op een lijn komen te staan, en hun aantrekkingskracht op de oceanen. Ook de zonsverduistering van 20/03/15 speelt dus indirect een rol bij het zeldzame natuurfenomeen.
Het fenomeen is het best waarneembaar bij het kloostereiland omdat het Normandische schiereiland Cotentin en de Bretoense kust een soort trechter vormen voor het zeewater. Ook onder normale omstandigheden is de getijdenwerking hier groter.
De volgende gelijkaardige vloeden worden pas in maart 2033 en maart 2051 verwacht.