20 april 2015

Digitale Week voor jong en oud

Als we voor de Digitale Week één doel moeten formuleren, dan is dat ongetwijfeld 'bouwen aan de e-inclusieve maatschappij'. De activiteiten tijdens de Digitale Week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Hiernaast is er tijdens de Digitale Week een grote publiciteitscampagne in heel Vlaanderen en zijn er studiedagen in het Vlaams en federaal parlement. Via deze drie benaderingen probeert de Digitale Week de digitale kloof te dichten.
Bij ouderen focussen we vooral op ‘knoppenkennis’. We leren hen hoe de technologie werkt, waarvoor de knoppen dienen. Bij jongere mensen focussen we op mediawijsheid. We leren hen veilig surfen en op een gezonde manier omgaan met privacy, met name op sociale media.