21 april 2015

Ecologisch schuldgevoel in België ligt opvallend laag

Iets minder dan de helft van de Belgen voelt zich schuldig wanneer hij milieuonvriendelijke gedrag heeft gesteld. Het ecologisch schuldgevoel in België ligt daarmee opvallend laag in vergelijking met andere landen, zo blijkt uit een onderzoek van het studiebureau GfK. Naar aanleiding van de internationale dag van de aarde, op 22 april, ging GfK na hoe belangrijk milieubewustzijn is voor mensen. Er werden daarvoor meer dan 28.000 mensen van 15 jaar en ouder ondervraagd, verspreid over 23 landen.

Uit de enquête blijkt dat 47% van de Belgen zich schuldig voelt als ze iets doen wat niet milieuvriendelijk is. Maar liefst 23% zegt zich helemaal niet schuldig te voelen. Het Belgische schuldgevoel ligt daarmee ver onder het internationale gemiddelde van 63%.
De Belgen zijn ook eerder geneigd om producten te kopen die niet aansluiten bij hun overtuigingen, waarden en idealen. Slechts 43% zegt bij de aankopen altijd in lijn met zijn overtuiging te blijven. Daarmee scoren we weer ver onder het internationale gemiddelde, dat opnieuw 63% bedraagt.
Tot slot blijkt dat 73% van de Belgische consumenten akkoord gaat met de stelling dat merken en bedrijven hun verantwoordelijkheid tegenover het milieu moeten opnemen. Het Belgische cijfer komt deze keer wel in de buurt van het globale gemiddelde van 76%.