22 april 2015

Hoe tevreden is de Vlaming over de leefkwaliteit van zijn woonomgeving?

http://www.lne.be
Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit. Er zijn verschillende facetten die elk mee je leefkwaliteit bepalen: gezondheid, inkomen, woning, sociaal netwerk, werk, leefmilieu, … In deze studie wordt gekeken naar de leef-kwaliteit van mensen in Vlaanderen voor wat hun leefmilieu betreft.
Een goed leefmilieu vormt namelijk een zeer belangrijke basis voor een goede gezondheid. http://www.lne.be/organisatie/persberichten/hoe-tevreden-is-de-vlaming-over-de-leefkwaliteit-van-zijn-woonomgeving
http://www.lne.be/themas/beleid/mina4/1final-eindrapport.pdf