24 april 2015

In 2015 wordt "Limburg wild van bijen"!

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurcentrum
http://www.limburg.be/Framework-Intranet/wildvanbijen
Met deze campagne wil de provincie Limburg de meerwaarde en de problematiek van wilde bijen in de kijker brengen én effectief iets doen voor deze waardevolle bestuivers. Dit gebeurt met acties die zich richten naar diverse doelgroepen. Weinig gepalaver, wel veel beweging op het terrein!
Alle basis- en secundaire scholen in Limburg krijgen van het Limburgse provinciebestuur een bijenhotel cadeau. Hiermee willen de provinciale instanties jongeren sensibiliseren voor het belang van wilde bijen en zo de bijenpopulatie doen stijgen.