24 augustus 2015

Lees het etiket voor je spuit


Op deze website worden tips aangereikt om de etiketten op een correcte manier te interpreteren.
Statistieken tonen aan dat ongeveer 1/3 van de 9.000 ton actieve stoffen die jaarlijks in pesticiden verkocht worden, bestemd zijn voor amateurgebruikers. De helft van de particuliere percelen wordt minstens één keer per jaar behandeld met pesticiden.
Het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden wijst erop dat amateurs geen enkele opleiding hebben gekregen over de omgang met gevaarlijke stoffen. Een belangrijk deel van de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater is te wijten aan producten die gewoonweg niet bestemd zijn voor de landbouwmarkt. Indien de aanwijzingen op het etiket correct worden gevolgd, kan de schade worden beperkt. Ook de gezondheid van de gebruikers en de mensen uit hun omgeving ondervindt daar de voordelen van.

http://www.zonderisgezonder.be