21 april 2015

RAVeL : over oude spoorlijnen door Wallonië

http://ravel.wallonie.be/

De RAVeL, Réseau Autonome de Voies Lentes (sedert 1995) heeft als doel een netwerk met routes tot stand brengen voor voetgangers, fietsers, anders- validen en ruiters waneer dat mogelijk is. De RAVeL-routes zijn bedoeld als gezellige plaatsen voor de verschillende gebruikers. Dit netwerk gebruikt jaagpaden en spoorwegen die niet langer in gebruik zijn. Indien nodig worden verbindingswegen gecreëerd om een maas te vormen tussen de verschillende delen van een zelfde stuk. Het doel is om op termijn in het merendeel van Wallonië routes aan te bieden die de structuur van het netwerk verbinden met andere routes.