29 oktober 2015

Schenkingsbeurs maakt van voedselschenking fluitje van een cent

http://www.schenkingsbeurs.be
Net als in heel wat Europese landen worden in België elke dag tonnen goederen verspild. De Schenkingsbeurs is een tool die bedoeld is om de voedselverspilling te verminderen. Ze stelt de spelers van de klein- en grootdistributie nieuwe manieren voor om hun voedseloverschotten nuttig te gebruiken.
In het kader van deze projecten geven de spelers van de grootdistributie hun voedseloverschotten in real time in. Ze gebruiken daarvoor een krachtig scanningsysteem. Vervolgens hebben de geregistreerde voedselhulporganisaties op een veilige manier toegang tot verse en gevarieerde levensmiddelen. De geldende beperkingen en reglementen worden daarbij strikt nageleefd.