31 december 2015

Week van de Bij : Maak van uw tuin een restaurant voor bijen

http://www.weekvandebij.be
Naar analogie met de Europese Week van de Bij wordt in Vlaanderen jaarlijks de Week van de Bij georganiseerd in de eerste week van juni. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) wil aandacht vragen voor het leefmilieu van bijen en mensen en wil provincies, steden en gemeenten stimuleren tot een meer bijenvriendelijk beheer van openbaar groen. In de komende jaren wordt ook samengewerkt met bedrijven, scholen en particulieren.

2016 : Een nieuwe applicatie, ‘HiveLife’, moet gebruikers aanmoedigen om in het dagelijks leven meer oog te hebben voor de bijenpopulatie. Het gaat om een interactief spel op initiatief van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het spel past in de Week van de Bij.
Bijen zijn noodzakelijk voor het behoud van de biodiversiteit, maar worden bedreigd door het gebrek aan voedsel en goede nestgelegenheid. Daarom wil HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen aanzetten om hun bijdrage te leveren voor de insecten en zo het leefmilieu te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met gevarieerde bloemenmengsels voor in de tuin.
Met puzzels, kwisvraagjes, een bloementapijt en een nectarspel leren de gebruikers al spelend alles over ons milieu door de ogen van de bijen.

Adembenemende timelapse toont de eerste levensdagen van een bij in 60 seconden
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/2323908/2015/05/16/Adembenemende-timelapse-toont-de-eerste-levensdagen-van-een-bij-in-60-seconden.dhtml
De eigenlijke timelapse van Varma is te zien tussen minuut 2 en 3 in bovenstaande video. Hij besprak zijn werk, de kwetsbaarheid van bijen en de mogelijke aanpak van dat probleem op een TED-presentatie.