31 mei 2015

Pollen-Info op PC of smartphone

Pollen-Info is een applicatie die hooikoortspatiënten automatisch waarschuwt wanneer er hoge pollenconcentraties zullen opduiken. Wie last heeft van pollenallergie kan tot vijf dagen vooraf de nodige maatregelen nemen.

De app probeert voor elke gebruiker een gepersonaliseerd pollenweerbericht op te stellen. Dat gebeurt deels op basis van locatie. Je komt uiteraard niet te weten hoe het gesteld is met de pollenconcentratie in de straat waar je je bevindt, maar je kan de metingen van een twintigtal grote steden raadplegen.
De maker van de app, het medische bedrijf MSD Belgium, baseert zich op een statistisch model dat de locatie koppelt aan weerberichten en de standaard pollenkalenders, in combinatie met historische data.
Je kan als gebruiker Pollen-Info fijnregelen door aan te geven aan welke individuele plantentypes je allergisch bent - els, berk, eik, cipres, es, grassen en/of brandnetel. Het is ook mogelijk om in Pollen-Info verschillende alarmen in te stellen voor wanneer de pollenconcentratie in de lucht te hoog wordt.
https://itunes.apple.com/nl/app/pollen-info/id594511624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peexeo.pollen.msd

Bioweek : dé lekkerste week van het jaar

Bio mijn natuurhttp://www.bioweek.be/

Boeren, koks, winkeliers, fabrikanten en organisaties uit de biosector hun deuren open. Voor een week vol workshops, boerderij feesten, proeverijen en fiets- tochten. Allemaal bio en iedereen welkom. Maak er samen met ons één groot feest van! Zoek een leuke activiteit.
06/06 tot 14/06/15
http://www.biomijnnatuur.be/biogenietengids/zoek

http://www.biomijnnatuur.be/
http://www.bioforum.be/

Natuursector zet crowdfunding in voor natuur (NL)

http://www.crowdfundingvoornatuur.nl
Je eigen schaapskudde adopteren, de veiligheid van otters vergroten of het leefgebied van de boomkikker helpen uitbreiden. Sedert april 2014 kan iedereen online bijdragen aan natuur, bos en landschap via crowdfundingvoornatuur.nl
Crowdfunding levert meer op dan alleen financiering. Door mensen bij het initiatief te betrekken bouw je als initiatiefnemer ook aan lokaal draagvlak en actieve betrokkenheid. De natuursector kan hiermee laten zien dat natuur in Nederland leeft onder mensen en zo ook andere financiers overtuigen van de urgentie om blijvend te investeren.
Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van InnovatieNetwerk, LandschappenNL en IVN

Dodelijke bijengif neonicotinoïde is algemeen verspreid in de Vlaamse waterlopen.

De neonicotinoïden zijn insecticiden op basis van nicotineachtige stoffen. Ze zijn zeer omstreden omdat ze voor massale bijensterftes zorgen en ook een bedreiging vormen voor vogels, vissen en zoogdieren. Wetenschappers en natuurverenigingen eisen een totaalverbod in Europa. Tot nu toe was onduidelijk in welke mate deze neonicotinoïden in Vlaanderen gebruikt worden, maar na de eerste meetcampagne van de VMM is daar geen twijfel meer over.

VMM onderzocht 3 stoffen: imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine op 92 meetplaatsen in Vlaanderen. De insecticiden werden op respectievelijk 90%, 44 % en 26% van de meetplaatsen vastgesteld. Voor twee van de drie stoffen zijn toetswaarden overschreden, zelfs in het voorjaar wanneer die producten verboden zijn. Volgens de VMM wijzen de meetgegevens op een significant effect op het ecosysteem.

https://www.vmm.be/publicaties/neonicotinoiden-in-oppervlaktewater-2014


EFSA verzamelt gegevens over de schadelijke pesticiden
http://www.vilt.be/efsa-op-zoek-naar-data-over-bijen-en-pesticiden
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/150522.htm

Afval wordt kunst

https://instagram.com/b0rdalo_ii/
Artiest Artur Bordalo (aka Bordalo II) maakt wondermooie dieren van bumpers, vuilnisbakken, autobanden en allerlei andere vervuilende rommel die de mens laat rondslingeren. De getalenteerde Portugees recycleert de materialen en gaat er creatief mee aan de haal om het vervuilende karakter van de mens aan te klagen. Of hoe hij de natuur afbeeldt met materialen verantwoordelijk voor de vernietiging ervan.
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/2331765/2015/05/21/Artiest-maakt-prachtige-afvaldieren-met-rommel-die-de-mens-laat-rondslingeren.dhtml

APP : Bijenradar kan de bijen redden

http://www.natuurenmilieu.nl/projecten/bijenradar
Voor iedereen die de bij een warm hart toedraagt, is er nu de bijapp Bijenradar. Wie de app download, kan zijn steentje bijdragen aan het redden van de bij.
De app is een initiatief van Natuur & Milieu, KPN en Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek.

Met de app kun je:
•Zien hoe het met de bij gaat in jouw directe omgeving;
•Ontdekken welke planten het bijvriendelijkst zijn voor in je tuin;
•Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek helpen met het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar bijensterfte.

Koop biologische bijvriendelijke planten of zaadjes
Bijen voeden zich met nectar en pollen. U kunt de bijen helpen door biologische planten te planten die veel stuifmeel en nectar bevatten. Planten waar bijen van houden zijn o.a. :  Beemdkroon, Herftaster, Hemelsleutel, Kattenstaart, Klimop, IJzerhard, Koninginnekruid, Lavendel, Vlinderstruik, Vuilboom, Kamperfoelie, Phacelia, Boekweit, Gele Mosterd, Koriander, Juffertje In Het Groen, Goudsbloem, Korenbloem, Bladrammenas, Malva, Dille, Serradella, Zonnebloem, Borage, Ganzebloem, Klaproos en Karwij.

Velt-ECOTUINdagen

Ecotuindagenhttp://www.velt.be/

Een opentuinendag werkt als een magneet op het grote publiek. Op verschillende plaatsen werden reeds dergelijke dagen georganiseerd waarbij steevast vele honderden kijklustigen opdagen, mensen die voor klassieke milieuacties nauwelijks te mobiliseren vallen. Dit is dus een ideale formule om boodschappen - overigens op een bijzonder geloofwaardige manier - aan de man te brengen rond soortenbescherming, composteren, pesticidenvrij en biologisch tuinieren in België en Nederland.

Slimmer in de zon

Stichting tegen Kanker ondersteunt sedert 2012 een zonnepreventiecampagne voor lagere scholen onder de slagzin “slimmer in de zon”. Door kinderen goed te beschermen in de zon kan 90% van de huidkankers vermeden worden. Om die reden wil Stichting tegen Kanker zo veel mogelijk scholen “Zonneslim” maken. Zonneslim, dat is verstandig met de zon omgaan om kinderen te beschermen. Door de juiste reflexen mee te geven, zijn we allen “slimmer in de zon”!
http://www.kanker.be/zonneslimmeschool

De Solar Impulse promoot schone energie

Doelstelling : een reis rond de wereld
http://www.solarimpulse.com/
Bertrand Piccard, zoon van de oceanograaf Jacques Piccard en kleinzoon van Auguste Piccard, is de bezieler van het project.

Maart 2015 : De Solar Impulse 2, een vliegtuig dat alleen op zonne-energie vliegt, is opgestegen in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) voor een vlucht rond de wereld zonder een druppel brandstof. Als het lukt, zou het een primeur betekenen.
De reis van zo'n 35.000 kilometer verloopt in 12 etappes en zal 5 maanden duren. Het toestel stopt dus vaak voor onderhoud. Er wordt daarvan ook gebruik gemaakt om een campagne voor schone energie te verspreiden. De missie is dus dubbel, al zou de symbolische vlucht pas echt af zijn als het ook de aardbol rond raakt. De oceanen oversteken wordt daarbij het moeilijkste.
De Solar Impulse 2 is het tweede prototype dat vliegt op zonne-energie. De vleugels zijn met 72 meter zo breed als een Airbus A380, maar het toestel is met een gewicht van 2.300 kilogram wel 150 keer lichter. Het beschikt over vier elektrische motoren, die gevoed worden door 17.249 zonnecellen.
31/05/15
Het revolutionaire vliegtuig Solar Impulse 2 is in China opgestegen richting Hawaï, de gevaarlijkste etappe van zijn reis rond de wereld. De Zwitserse piloot André Borschberg zal zes dagen en zes nachten aan één stuk alleen aan de stuurknuppel zitten.

De Solar Impulse 2 vloog nog niet over een oceaan en bleef nooit langer dan 24 uur in de lucht. De oversteek van de Stille Oceaan is dus een technologische uitdaging en een historische prestatie voor de luchtvaart.
André Borschberg (62) moet een afstand van 8.500 kilometer afleggen. Daarbij zal hij te maken krijgen met extreme temperaturen en kan hij niet langer dan twintig minuten achter elkaar slapen. Als hij onderweg zware pech krijgt, zal de Zwitser met een parachute in de oceaan moeten springen.
01/06/15 : landing in Japan wegens slechte weersomstandigheden

Vergroot de hoop, verklein de kanker

Met het opgehaalde taxussnoeisel worden medicijnen gemaakt om kanker te genezen. Uit verse, propere naalden van de taxushaag kan men baccatine produceren en dat product is de basis voor heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen: een vierde van alle kankergevallen wordt behandeld met geneesmiddelen op basis van taxus.
Alleen: voor 1 kg basisstof heb je wel 12.000 kg snoeisel nodig.

http://www.vergrootdehoop.be


Manneken Pis plast melk op Wereldmelkdag

http://www.inex.be/nl/news/Wereldmelkdag
Op initiatief van het FAO wordt sinds 2001 wereldwijd de wereldmelkdag georganiseerd op 1 juni. Het is een dag waar alle aspecten van melk onder de aandacht gebracht worden en waarop er even stilgestaan wordt bij de onmisbare rol van melk in de ontwikkeling van een mensenleven.
De melkcampagne loopt in zeven Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Oostenrijk) en wordt voor de helft gefinancierd door de Europese Unie. De gezamenlijke boodschap is dat melk goed past in een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl dankzij een mix van essentiële voedingsstoffen.

30 mei 2015

ECOduct tussen Vlaanderen en Nederland

Het ecoduct De Warande was in 2005 het eerste ecoduct in Vlaanderen. Het bevindt zich op de grens tussen Bierbeek en Oud-Heverlee over de Naamsesteenweg N25.
Het ecoduct Kikbeek in het Nationaal Park Hoge Kempen over de E314 in Opgrimbie werd in 2005 afgewerkt.
Het ecoduct De Munt over de E19 (Antwerpen-Breda) en de Hogesnelheidslijn ter hoogte van Loenhout werd voltooid in het najaar van 2011.

Ecoduct Kempengrens is het vierde ecoduct in Vlaanderen.
Het ecoduct ‘Kempengrens’ over de E34 Antwerpen-Eindhoven in Mol/Postel verbindt de Vlaamse en Brabantse natuurgebieden opnieuw met elkaar. De natuurbrug op de landsgrens biedt dieren een veilige oversteekplaats. Minder overstekende dieren op de autosnelweg verhoogt ook de verkeersveiligheid voor de automobilisten. Nederland en Vlaanderen financierden elk de helft van de natuurbrug.
Het ecoduct is 60 meter breed en is natuurlijk ingericht zodat het perfect aansluit bij de natuurlijke omgeving die als het ware doorloopt over het ecoduct. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal de natuur op en rond het ecoduct beheren in Vlaanderen, terwijl de Bosgroep Zuid-Nederland instaat voor de aansluitende bossen op Nederlandse grond.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zal het gebruik van het ecoduct monitoren nl. nagaan welke dieren er passeren en hoe vaak.
http://www.lne.be/organisatie/persberichten/ecoduct-kempengrens-grensoverschrijdend-samenwerkingsproject

29 mei 2015

European Sustainable Energy Week

EUSEW
http://www.eusew.eu/

Be a part of EU Sustainable Energy Week

The European Sustainable Energy Week (EUSEW) is hét jaarlijks weerkerend referentiepunt voor de ontwikkeling van duurzame energie in Europa. Een veelheid aan evenementen moet toelaten sleutelgedachten te bespreken en de multi-sectoriële aard van duurzame energie te benadrukken. Dat alles onder de grote paraplu van de Sustainable Energy Europe Campaign (SEE) van het Directoraat-Generaal voor Energie en Transport van de Europese Commissie (DG TREN), de Europese Instellingen en diverse belanghebbenden.

Opgepast met antimuggenmiddelen

Er bestaat een ruime keuze aan antimuggenmiddelen om in de lucht te verspreiden of om op de huid te smeren. De actieve stoffen en hun doeltreffendheid variëren. Hun bijwerkingen zijn een aandachtspunt. 
Welke voorzorgen moet u nemen om de risico’s te beperken?

 • Koop producten met bekende ingrediënten, zoals DEET, citriodiol.
 • Gebruik het product bij voorkeur in openlucht of in een goed verluchte ruimte.
 • Breng geen antimuggenmiddel aan op open wonden of op geïrriteerde of door de zon verbrande huid. 
 • Vermijd ook contact met de lippen, de mond, de slijmvliezen en de ogen.
 • Smeer u eerst in met zonnecrème en wacht 20 minuten voor u een antimuggenmiddel aanbrengt.
 • Breng antimuggenproducten slechts in kleine hoeveelheden aan en enkel op ontblote huid of op de kledij.
 • Herhaal dit na het zwemmen of als u veel hebt gezweet.
 • Hebt u geen muggenbescherming meer nodig, was het product dan weg met water en zeep.
 • Was uw handen na het aanbrengen van het product.
 • Lees altijd aandachtig het etiket vooraleer u een product gebruikt. Volg de instructies van de fabrikant op, vooral degene met betrekking tot het gebruik bij kleine kinderen en de toegestane dagelijkse dosis.
 • Als u vermoedt dat u gevoelig bent voor een bepaald product, breng het dan eerst aan op een klein stukje van uw arm en wacht 24 uur om er zeker van te zijn dat het geen reactie uitlokt. Denkt u allergisch te zijn voor een bepaald product, hou dan meteen op het te gebruiken en was de ingesmeerde huid. Raadpleeg een arts en toon hem het product.
 • Vergeet niet om de gebruikelijke maatregelen te nemen als u met chemische stoffen omgaat: bewaar ze buiten het bereik van kinderen en gooi vervallen producten weg bij het klein gevaarlijk afval.
 • Gebruik liever geen spuitbussen of verstuivers in volledig afgesloten ruimtes en probeer de dampen niet in te ademen. Spuitbussen verstuiven een fijne mist die makkelijk ingeademd wordt: de giftige minidruppeltjes kunnen aldus via de longen in ons bloed belanden. 
 • Spuit ook geen insecticide in de buurt van eetwaren.

Beperk voedselverspilling en schenk aan goede doelen

https://www.foodwe.org/nl

Het internetplatform foodwe.org is bedoeld om voedselschenkingen aan goede doelen op te drijven.
Het principe is eenvoudig: supermarkten, producenten, veilingen, restaurants of andere professionals in de voedingsindustrie kunnen hun onverkochte voedingsmiddelen, die nog geschikt zijn voor menselijke consumptie, online beschikbaar maken. Liefdadigheidsinstellingen of goede doelen kunnen via de website belangstelling tonen en de goederen vervolgens ophalen.

28 mei 2015

Vlaamse Bosgroepen ondersteunen boseigenaars

http://www.bosgroepen.be
De 19 Vlaamse Bosgroepen ondersteunen hun circa 15.000 leden-boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos.
Wat doen de Bosgroepen precies? Op een laagdrempelige, nabije en zeer kostenefficiënte manier adviseren de Bosgroepen de privé-eigenaar bij het vaak complexe bosbeheer dat nodig is om tot echt multifunctionele en gezonde bossen te komen. Bossen die Vlaanderen broodnodig heeft.
http://www.bosgroepen.be/overzichtskaart

27 mei 2015

WHO waarschuwt voor verborgen suikers in voedingswaren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de consumptie van verborgen suikers in voedingsproducten door volwassenen en kinderen beperken. Dagelijks zes theelepels (25 gr) suiker uit frisdrank, ketchup, diepvriespizza’s en andere bewerkte levensmiddelen, meer mag volgens de WHO niet om gezond te leven.
Suikertest : http://www.standaard.be/suikertest
http://www.who.org
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/
enquête over frisdrank
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2352488

MDG1 : Honger in de wereld : In 1990 : 991 miljoen mensen / In 2015 : 795 miljoen mensen

In 2000 stelde de internationale gemeenschap als een van de Millenniumdoelstellingen voorop dat in de periode 1990 - 2015 de bevolking die honger lijdt zou moeten halveren. In ontwikkelingsgebieden zakte het aantal van 23,3% in 1990-1992 naar 12,9% in 2014-2016, zo brachten drie VN-agentschappen uit. Het gaat om de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO, Food and Agriculture Organisation), het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), en het Wereld Voedsel Programma (WFP).
De drie agentschappen bundelden de jongste cijfers in de editie 2015 van "The State of Food Insecurity in the World Report", het rapport over de voedselonzekerheid in de wereld.
http://www.fao.org/publications/sofi/2014/en/

In absolute cijfers lijden 795 miljoen mensen - één op de negen - honger. In 1990-92 ging het nog om 991 miljoen mensen.

S.O.S Antigifcentrum

http://www.antigifcentrum.be

Het Antigifcentrum krijgt gemiddeld zo'n 150 oproepen per dag binnen over mensen die onwel worden door verkeerd gebruik van een geneesmiddel, een huishoudelijk product, cosmetica of toxische planten.
De slachtoffers zijn in 47% van de oproepen volwassenen, 46% kinderen en 7% dieren, aldus het jaarverslag 2014.
Bij de kinderen leidt het verkenningsgedrag van jonge kinderen vooral tot slachtoffers bij de 1 tot 4-jarigen (31% van het totaal). Een bijzonder gevaar voor hen zijn de wasmiddelcapsules, die er al te vaak als snoepjes uitzien in hun ogen. Dat is meteen ook de reden waarom Europa de regels voor verpakking heeft verstrengd.
Wij geven je alvast enkele tips mee om juist te handelen als ook jouw uk een hapje of slokje van het wasmiddel heeft genomen.
Bij oogcontact
Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen kan dit ernstige irritatie en soms zelfs pijnlijke schade aan het hoornvlies veroorzaken. In dit geval is medische hulp noodzakelijk. Deze schade is na behandeling gelukkig omkeerbaar.
Zo pak je het aan:
* Het oog gedurende een tiental minuten goed uitspoelen met lauw water.
* Als het ongemak aanhoudt, biedt u zich het best aan bij een spoedarts voor een oogonderzoek.
Bij inslikken
Bij inslikken van vloeibare wascapsules irriteert het product de slokdarm. Ook misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Als de vloeistof rechtstreeks tot achteraan in de keel geraakt, kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en kan een hospitalisatie nodig zijn.
Zo pak je het aan:
* Laat het kind niet braken! Dit kan complicaties geven.
* Spoel de mond met water.
Preventie
* Was- en huishoudproducten moeten absoluut buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaard worden om ongevallen te voorkomen.
* Vooral jonge kinderen spelen graag met deze capsules, die makkelijk openscheuren als er op gebeten wordt. Een wascapsule kan al bij een lage temperatuur van 30°C openbarsten.
* Bewaar de dozen met capsules niet op de wasmachine.

Bel voor de zekerheid in alle gevallen ook naar het antigifcentrum (070 245 245) nadat je de eerste zorgen hebt toegediend.

BijenBattle in Nederland

http://www.wageningenzoemt.nl/index.php/bijenbattle
Het centrale doel van de “Wageningen Zoemt” dag is het Nederlandse publiek te helpen met het bloemrijker en bijvriendelijker maken van Nederland. Mensen krijgen daarmee de mogelijkheid om de bijen te helpen bij hun “battle” om te overleven. Tijdens het Wageningen Zoemt festival op 30/05/15 zal van 15:15 tot 16:30 uur in het Torckpark de eerste Nationale Bijenbattle ter wereld plaatsvinden. In dit veldspel strijden teams van 8 personen tegen elkaar met als doel om zoveel mogelijk 'honing' te produceren. De spelregels zijn volledig gebaseerd op de rolverdeling en communicatie binnen een bijenvolk. Deelname aan, en kijken naar het spel geeft mensen meer inzicht in hoe het leven er in een bijenvolk aan toe gaat en voor welke uitdagingen bijen in deze wereld staan. In het spel bepalen de volgende factoren de kansen om het spel te winnen: samenwerking, strategie, uithoudingsvermogen, snelheid, rekenkracht, zorgvuldigheid en geluk.

26 mei 2015

Duurzamer met duurzame tips

Wij zijn op weg om een miljoen mensen bewuster om te laten gaan met hun eigen keuzes. Een miljoen mensen die nadenken over duurzaamheid. Doe je mee? Dagelijks versturen we duurzame tips verzorgd door onze partners. De tips zijn ingedeeld in weekthema's en worden verspreid via Twitter en Facebook en zijn terug te vinden op onze website onder 'Tips & Druppels van de Week'. Op deze manier geven we je duurzame alternatieven voor alledaagse handelingen. Kijk ook eens op ons blog voor meer informatie over duurzaam leven. Help ons 1.000.000 druppels te behalen door de tips in je netwerk te verspreiden!

Schone zonnepanelen betekent meer schone energie
De zonnige maanden staan weer voor de deur. In deze tijd leveren je zonnepanelen het meeste energie op. Een schoon paneel brengt meer op dan een vieze. Het schoonmaken van je zonnepaneel levert zelfs een rendement op van 3%. Gebruik voor het schoonmaken het liefst milieuvriendelijke middelen of een klamvochtige microvezeldoek.

25 mei 2015

Travel & Tourism Competitiveness Report

Wil je op vakantie vooral blije gezichten zien en bediend worden met de glimlach? Dan moet je volgens het nieuwe Travel & Tourism Competitiveness Report van het World Economic Forum naar Spanje.
In totaal werden 141 landen geanalyseerd op verschillende vlakken. Zo werd onder meer gekeken naar de toeristische infrastructuur en het cultuur- en entertainmentaanbod. Daaruit blijkt dat Europa heel goed scoort op vlak van toeristvriendelijkheid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Travel_and_Tourism_Competitiveness_Report

Pesticiden horen niet thuis in het leefmilieu

Zonder is gezonderhttp://www.zonderisgezonder.be/
Vanaf 1 januari 2015 strengere regels voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen vanaf dan hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen.
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar.
Daarom lanceert de VMM een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met z’n allen samen kunnen we pesticiden buitenspel zetten! Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten.
http://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/gebruiksgegevens-steden-en-gemeenten

24 mei 2015

Keuken van Sofie : koken met (on)kruid

http://koken.vtm.be/programmas/de-keuken-van-sofie
Op 31/05/15 is het in Vlaanderen ‘Dag van het Park’ en die staat in het teken van smaak. Voor mij is dit een uitgelezen kans om te koken met de bazin van alle Vlaamse parken: Minister Joke Schauvliege. 
Samen bakken we een kruidencake die gelinkt is aan haar jeugd en aan de dag van het park. In het beslag mengen we namelijk kruiden die je in de wilde natuur kan vinden: daslook, citroenmelisse en lievevrouwbedstro. Het klinkt allemaal een beetje vreemd, maar het is eigenlijk poepsimpel en verrassend lekker. ;-)
http://koken.vtm.be/blog/de-laatste-week-de-keuken-van-sofie-met-minister-joke-schauvliege

Heel de wereld is fier op onze Belgische bieren, nu wij nog

175 brouwerijen - 432 bieren
Met hun allereerste mediacampagne "Wees fier op ons Bier! " vragen de Belgische Brouwers de Belgen om hun trots voor het Belgische bier te tonen.

Drink je graag bier ? Wat weet je over ons Belgisch bier? Welk bier drink jij het liefst? Waar en wanneer? We zoeken, samen met alle lezers van het HLN.be, naar een antwoord op deze en andere vragen.
Doe daarom mee aan de grootschalige enquête over bier georganiseerd door het Beer & Society Information Center, in samenwerking met HLN.be.Als je de enquête volledig invult, maak je kans op een leuke prijs. Ofwel kaap je een set degustatieglazen 'Fier op ons bier' weg. Ofwel heten de Belgische Brouwers je welkom voor een bierdegustatie tijdens het Belgian Beer Weekend, (04 tot 06/09/15) op de Brusselse Grote Markt. Je kunt daar kiezen uit maar liefst 350 verschillende Belgische bieren. Onmogelijk om ze allemaal te proeven, maar tijdens de bierdegustatie doe je zeker leuke ontdekkingen!
Dus sla je slag en vul
de enquête in. Veel succes!

Brussel krijgt begin 2018 een biermuseum.
Het wordt gevestigd in het beursgebouw van de Belgische hoofdstad. De stad Brussel heeft het project, waar dik een jaar aan gewerkt is, goedgekeurd. De biertempel zal beheerd worden door de stad en de Federatie van Belgische Bierbrouwers. In het museum moet de Belgische biercultuur uitgedragen worden.

Slakken in en rond je tuin

http://www.natuurpunt.be/slakken-de-tuin

Slakken zijn een gruwel voor veel tuinliefhebbers. Naaktslakken vreten immers aan de bladeren van vrijwel alle groenten. Op die manier kunnen ze hele planten stuk maken, want ook schimmels en bacteriën krijgen nu vrij spel. Dikwijls, maar niet altijd, laten de slakken ook nog eens slijmsporen achter.
Hoewel ze van geen enkele groente vies zijn, hebben slakken toch een duidelijk voorkeur voor zachte plantdelen en jonge kiemplanten: in zaai- of plantbedden kunnen ze ware ravages aanrichten. Oogstklare gewassen, die niet meer verder groeien, vormen ook een geliefde vreetplaats.

Je kan slakken op verschillende manieren bestrijden:
- ze vangen met lokstoffen of slakkenvallen en ze daarna uit te zetten in de natuur of op een 'diervriendelijke' manier te doden.
- met ecovriendelijke slakkenbestrijders zoals Escar-Go van ECOstyle. Escar-Go is een natuurlijke product in korrelvorm dat tot vraatstop leidt. Na het eten trekt de slak trekt zich terug in zijn schuilplaats, en sterft hij. Er worden geen slijmerige slakkenresten in de tuin terug gevonden en de natuurlijke vijanden van de slak worden gespaard.
- maak bij voorkeur geen gebruik van gifstoffen zoals slakkenkorrels of zout. De gifstoffen kunnen immers ook schadelijk zijn voor vogels en andere dieren. En het gebruik van zout is een bijzonder dieronvriendelijke oplossing omdat de slak langzaam letterlijk wordt weggevreten.

Bedenk ook dat er maar een beperkt aantal soorten zijn die van je planten eten. Veel andere soorten leven van ander voedsel en verrichten heel 'nuttig' werk door dood materiaal op te ruimen en als voedingsstof aan de bodem toe te voegen.
Planten waar slakken niet dol op zijn
http://www.groen.net/Article.aspx?id=19926

23 mei 2015

Groenrealisaties in Vlaamse gemeenten

Al meer dan 30 jaar organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) de actie Groene Lente. Met deze actie worden openbare bloemen- en groenrealisaties in Vlaanderen in de belangstelling geplaatst en beloond.
Aan de twee bestaande wedstrijdonderdelen 'Bloemengemeente' en 'Groene gemeente' werd in 2010 een derde onderdeel toegevoegd: 'Zonder is Gezonder'. Groenprojecten die ontworpen of omgevormd werden met het oog op het reduceren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen bekroond worden.
http://www.vvog.info/default.asp?page=22

Het Nieuwe Onkruidboek van VELT

http://www.velt.be/
ISBN 978-90-5908-633-3
Iedere tuinier kent de strijd tegen onkruid. Toch is onkruid veel meer dan een ongewenste gast in je tuin. Dit Onkruidboek zal je blik verruimen. Het leert je niet alleen onkruid te herkennen, maar ook te benutten, en er zelfs van te genieten. Zo kun je van je vijand een vriend maken.
Deze praktische gids bevat karakterschetsen van veelvoorkomende onkruiden en woekerende tuin- en moestuinplanten. Met extra aandacht voor de meest hardnekkige soorten als brandnetel, zevenblad en heermoes. Daarnaast vind je vele bestrijdingstips en recepten.
Dit is ook een boek dat je mee de tuin in neemt om te ontdekken wat je nog niet eerder had gezien. Bovendien is het een inspirerend leesboek vol interviews met bekende en onbekende tuinders, kwekers, koks, kunstenaars en onderzoekers.

World Ocean Day : Gezonde oceaan, gezonde aarde


Wereldwijd komen wetenschappers, politici, bestuurders, managers, werknemers, studenten en jongeren op World Ocean Day bij elkaar om aandacht te schenken aan de problemen in onze oceanen, maar ook om kansen van de oceaan te bespreken en concrete stappen te zetten.
Als de visvangst in het huidige tempo doorgaat, zwemmen er in 2050 in de oceanen geen vissen meer.
http://www.seafirst.be/
http://www.oceanenweek.be/
http://www.zeroplasticweek.org/

22 mei 2015

Internationale dag van de Biodiversiteit

De Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22/05/15 staat dit jaar in het teken van Biodiversiteit voor een duurzame toekomst ”.
https://www.cbd.int/idb/
https://www.cbd.int/idb/2015/
https://www.cbd.int/idb/2015/logo/

Zonder insecten geen leven

Insect
http://www.insectenweek.be/
Het Museum voor Natuurwetenschappen trapt op 30/05/15 de Week van het Insect af.
Bioloog en schrijver Midas Dekkers komt spreken over het belang van insecten, je kunt geroosterde insecten proeven, een insectenquiz spelen, een bijenparcours afleggen in het Museum, …
Tv-presentator Lieven Scheire is peter van het project en praat vijf lezingen van insectenspecialisten aan elkaar.

Tijdens deze week werden er over heel Vlaanderen activiteiten rond insecten georganiseerd door verschillende organisaties, verenigingen en instituten.
Insecten worden door de meeste mensen als vervelend of schadelijk beschouwd. Maar men vergeet dat wij helemaal niet zonder ze kunnen
- 1/3 van ons voedsel is afhankelijk van bestuivende insecten
- insecten worden ingezet als biologische bestrijders, zodat er minder pesticiden nodig zijn in de landbouw.
- ze kunnen moorden helpen oplossen en zelfs drugs of bommen helpen opsporen.
Zonder insecten zouden alle ecologische systemen op aarde in enkele dagen teloor gaan en zou de mens niet overleven.

Laatste Belgische openbare telefooncellen krijgen andere bestemming

Begin 2015 stonden er in België nog een 300-tal telefooncellen, maar tegen mei 2015 zullen ze allemaal weggehaald zijn. De reden hiervoor is eenvoudig. Bijna iedereen heeft een gsm en dus zijn die cabines niet meer nodig.
Proximus organiseert een wedstrijd en deelt 30 telefoonhokjes uit. Wie van een afgedankte telefooncel een kunstwerk wil maken, of die een project voorstelt waarbij een nieuw of ander gebruik wordt gemaakt van een telefooncel.


bron : http://nl.metrotime.be/2015/01/29/must-read/wie-wil-er-een-telefooncel/
http://www.proximus.be/telefooncellen
De winnaars werden in drie categorieën opgedeeld: erfgoed, kunst en nieuwe bestemming.
In de categorie erfgoed zijn vooral musea te vinden, maar ook een particulier met nostalgische overwegingen die de cabine in haar voortuintje wil zetten als schuilhuisje.
Bij de kunstenaars wonnen onder meer een theatergezelschap en een fotograaf. Iemand anders wil de cel van glasramen voorzien.
In de categorie Nieuwe bestemming was het Kunstencentrum Vooruit een van de opvallendste winnaars. Zij betrekken binnenkort een nieuw, open kantoorgebouw en willen de cel door het personeel laten gebruiken als ruimte om discreet te bellen, met de mobiele telefoon uiteraard. Ook muziekfestival Pukkelpop heeft plannen met een telefooncel.

21 mei 2015

Blue-bike : project van NMBS en FIETSenWERK


Sedert 24/05/11 staan  deelfietsen "Blue-bike" ter beschikking in meer dan 40 grote treinstations verspreid over heel België. Hiermee bieden NMBS-Holding en FIETSenWERK de treinreizigers een bijkomend alternatief voor hun voor-en natransport. Dit gezamenlijk project 'fietsdelen' past in de strategie van de NMBS-Holding om de stations steeds verder uit te bouwen als intermodale knooppunten. Na initiatieven zoals fietspunten en autodelen (Cambio) wenst de NMBS-Holding fietsdelen te bevorderen als nieuwe schakel in de ketenmobiliteit.
Mei 2015 : De NMBS stopt met de financiering van 15 van de 43 fietspunten in Vlaanderen. Daarmee valt bijna de helft van het budget weg. Opvallend is dat sommige fietspunten nog maar anderhalf jaar geleden zijn opgestart. Nu is het onzeker of ze nog verder kunnen.
De NMBS betaalt de leden van de vzw Fiets&Werk voor het dagelijks uitbaten van de fietspunten. Reizigers kunnen er een fiets huren of er hun eigen fiets parkeren terwijl die permanent bewaakt wordt. De vzw staat ook in voor de netheid van de fietsstallingen.
De besparing raakt de fietspunten bij kleinere stations, waar minder dan 2.500 reizigers per dag opstappen. «De permanente financiering voor de bewaking en het proper houden van de fietsstallingen stopt. En dat vanaf augustus 2016. In ruil komen er wel nog gerichte acties voor bewaking en onderhoud, maar dus niet meer permanent.

Europese biodiversiteit gaat er sterk op achteruit

In Europa is bijna één vogelsoort op drie bedreigd of bijna bedreigd. Minstens zes op de tien habitats voor dieren en planten bevinden zich in een ongunstige staat. 
Dat zijn enkele van de meest opmerkelijke vaststellingen uit het grootste overzicht van de Europese biodiversiteit dat ooit is gemaakt. De huidige landbouwpraktijken zijn volgens het rapport de "belangrijkste bedreiging" voor de Europese biodiversiteit. "Het enorme verlies aan natuur is hoogst verontrustend", zo klinkt het. "We zijn immers van de natuur afhankelijk voor het voedsel, energie, grondstoffen, lucht en water dat leven mogelijk maakt."

Het Europese Milieuagentschap (EEA) en de Europese Commissie hebben een rapport klaar dat inzage verschaft in de status en trends van de habitats en soorten die vervat zitten in de Europese vogel- en de habitatrichtlijnen. De informatie slaat op de periode van 2007 tot 2012 en is aangeleverd door alle lidstaten. "Het meest complete beeld van de Europese biodiversiteit tot dusver", weet EEA-directeur Hans Bruyninckx.

http://www.biodiversiteit.com/

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf
http://www.vilt.be/europese-biodiversiteit-is-er-belabberd-aan-toetarget="_blank"

Waarom niet te voet of met de fiets?

Korte rittenhttp://www.mijnkorteritten.be/

Met "Mijn korte ritten" kunnen alle Vlaamse gemeenten stappen en fietsen promoten voor korte verplaatsingen die gewoonlijk per auto gebeuren. Met de ondersteuning en het campagnemateriaal van Mobiel 21 vzw roepen ze alle organisaties, verenigingen of groepen uit hun gemeente op om tijdens de campagnemaand de auto zoveel mogelijk te laten staan.
http://www.mobiel21.be

20 mei 2015

Ecosia draait op groene stroom en beschermt het regenwoud

Elke keer wanneer je met zoekmachine Ecosia het internet afstruint op zoek naar een recept met vergeten groenten, een vakantieadresje in bioland, wollen winterondergoed met ecolabel, een tweedehands elektrische scooter of eender welk ander ecohebbeding, bescherm je een stukje regenwoud.
80% van de vergaarde inkomsten - uit advertenties en gesponsorde links - gebruikt Ecosia om bomen te planten en het regenwoud te behouden. Daartoe werken ze samen met WWF, Yahoo en Bing.
http://www.ecosia.com/

Beer Mapping Project

http://beermapping.com/brewery-maps
http://beermapping.com/apps/

Het Beer Mapping Project toont van 13 landen de plaatselijke brouwerijen en bierspeciaalzaken. Nu mag België dan wel een klein land zijn, onze "beermap" ziet er indrukwekkend uit. Klik op een pennetje om meer bierinforamtie te zien.

19 mei 2015

Filter toeristische attracties

http://en.touristpath.com

Deze website biedt u een massa toeristische bezienswaardigheden. Via een klik op een markeringsicoontje ontdek je een prachtig stukje natuur, een historische plek, een religieuze plaats of een site die tot het werelderfgoed behoort.

18 mei 2015

APP : Navigeer free met HERE

HERE is om de wereld om u heen te omhelzen en nieuwe plaatsen te ontdekken zonder te verdwalen. Met HERE kunt u vooraf uw reis plannen en een kaart naar de bestemming op de telefoon opslaan. Met kaarten voor meer dan 100 landen wereldwijd hoeft u nooit te verdwalen - zelfs niet als u offline bent. Zie precies waar u bent en zoek de beste route met een routeplanner die in één oogopslag opties voor rijden, openbaar vervoer en wandelen toont.
Als u klaar bent om te vertrekken, wordt u met een gesproken routebeschrijving rechtstreeks naar uw doel gebracht - of gebruik onze kaarten en planningen voor openbaar vervoer om per trein of bus te reizen. Met HERE zijn de kaarten altijd geladen en klaar voor gebruik, en hoeft u nooit te vertrouwen op een internetverbinding.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=nl

17 mei 2015

Trappistenclub nu al met 12 leden

Zes in België (Westvleteren, Westmalle, Rochefort, Orval, Chimay en Achel), twee in Nederland ( La Trappe , De Zundert), één in Oostenrijk (Engelszell ) en één in de Verenigde Staten.(Spencer Trappist Ale).
NIEUW : Italië (Tre Fontane)

Ook het Franse bier Mont des Cats mag zich sinds kort trappist noemen, maar draagt niet het label ‘Authentic Trappist Product’ omdat het niet in de eigen abdij, maar bij Chimay gebrouwen wordt.

Europol spoort fraude met voedingslabels op in EU

De waarde van biologische voedingsproductie wordt in Europa geschat op 17 miljard euro. Frauduleus gebruik van het biolabel kan, indien het op grote schaal gebeurt, enorme winsten opleveren. De populariteit en hogere prijzen van biologische voedingswaren maken van het label een doelwit van de georganiseerde misdaad. Zo kwam de Italiaanse politie drie firma’s op het spoor die niet alleen 10 miljoen euro BTW ontdoken hadden maar ook meer dan 700 ton voeding frauduleus als bio gelabeld hadden. Volgens de multinationale onderzoeksorganisatie Europol rapporteert de voedingsindustrie een toenemend aantal gevallen van fraude met bio.
Hetzelfde verhaal gaat op voor het fair trade label. Steeds meer consumenten zijn bereid om ethisch correcte prijzen voor producten te betalen en vertrouwen daarvoor op het fair trade label. Maar het label kan eenvoudig nagemaakt worden en aangebracht worden op producten waarvan de productiemethode de hogere winkelprijs helemaal niet rechtvaardigt. Europol houdt er rekening mee dat het misbruik van labels zoals fair trade in de toekomst nog zal toenemen. Italië heeft een kwalijke reputatie vanwege voedingsfraude door de maffia, onder andere de Camorra in Napels. Zij foefelen met herkomstaanduidingen, vervalsen labels of zelfs voedingswaren. Gangbare ham wordt in de markt gezet als duurdere Parmaham, plantaardige oliën worden aangelengd, enz...
https://www.europol.europa.eu/content/thousands-tonnes-fake-food-and-drink-seized-interpol-europol-operation
http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=169867

16 mei 2015

Old & New 7 Wonders

http://www.new7wonders.com/2014 : 7 belangrijkste steden in de wereld
-Beiroet (Libanon)
-Doha (Quatar)
-Durban(Zuid-Afrika)
-Havana (Cuba)
-Kuala Lumpur (Maleisië)
-La Paz (Bolivië)
-Vigan (Filippijnen)

2011 : 7 wonderen van de natuur
-De Amazone
-De Tafelberg bij Kaapstad in Zuid-Afrika
-De Halongbaai in Vietnam
-De watervallen Iguazu op de grens van Brazilië en Argentinië
-Het Zuid-Koreaanse vulkaaneiland Jeju
-Het Komodo National Park in Indonesië
-De ondergrondse rivier Puerto Princesa in de Filipijnen.

2007 :  7 nieuwe wereldwonderen
-De tempel Chichen Itza in Mexico
-Het Christusbeeld in Rio de Janeiro
-Het Colosseum in Rome
-De Chinese Muur
-De Inca-stad Machu Picchu
-De Taj Mahal in India
-De in de rotsen uitgehouwen stad Petra in Jordanië.

7 wereldwonderen van de antieke wereld
-Piramide van Cheops (Egypte)
-Hangende tuinen van Babylon (Irak)
-Tempel van Artemis in Efeze (Turkije)
-Beeld van Zeus te Olympia (Griekenland)
-Mausoleum van Halicarnassus(Turkije)
-Kolossus van Rodos (Griekenland)
-de Pharos van Alexandrie (Egypte)

2015 :  de Vuurtoren van Alexandrië was, met een hoogte van 130 meter, eeuwenlang het hoogste menselijke bouwwerk ter wereld. De Egyptische Antiquiteitencommissie keurde een bijzonder project goed, namelijk het plan om de vuurtoren herop te bouwen enkele meters van de oorspronkelijke locatie.
De vuurtoren was erg beschadigd geraakt door verschillende aardbevingen tussen de 3e en de 12e eeuw. Een zware aardbeving in 1303 bleek fataal. In 1480 besloot Sultan Qaitbay om de restanten van de toren te gebruiken om een citadel te bouwen op de plaats waar de toren eerder stond. Deze citadel staat er nog steeds. Twintig jaar geleden werden er nog stukken van het oorspronkelijke bouwwerk teruggevonden op de bodem van de oostelijke haven van Alexandrië.
Het oorspronkelijke gebouw bestond uit drie onderdelen: het onderste deel was vierkant en bevatte de kern van het bouwwerk, het middelste deel was een achthoek en het bovenste deel was rond. Bovenop de toren stond een grote spiegel die overdag het zonlicht reflecteerde, terwijl er ‘s nachts een vuur werd aangestoken om de schepen naar de haven te begeleiden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_wereldwonderen_van_de_antieke_wereld

15 mei 2015

Wassen op 30°C is voor iedereen voordelig

http://www.iprefer30.eu/be
Een kleine verandering in uw wasgewoontes, en zeker lagere wastemperaturen, kan voor iedereen heel voordelig zijn. Hoe? Door gewoon de temperatuur lager in te stellen, zijn uw kleren even schoon, stoot u minder CO2 uit en helpt u het milieu. Bovendien blijven uw kleren ook veel langer mooi en loopt u minder risico de stof te beschadigen.
De campagne “I prefer 30°” is een initiatief van de wasmiddelenindustrie om de consumenten bewust te maken van de voordelen van een lagere wastemperatuur. De campagne roept alle industriële spelers en partners op om deze boodschap te verspreiden en om een hoogstaande duurzame standaard voor de volledige sector te respecteren. Maar we rekenen ook op de consument. Samen willen we iedereen aanmoedigen om hun wasgewoontes te veranderen en vooral op zo laag mogelijke temperaturen te wassen.
Meer tips voor duurzaam wassen?
http://www.cleanright.eu
http://nl.cleanright.eu/?country=BE
http://www.goedgewassen.be

Opgelet met vloeibare wasmiddelcapsules
Elke dag komt er in het antigifcentrum een melding binnen van een kind dat een wasmiddelcapsule heeft ingeslikt. De producenten gaan daarom hun capsules minder ‘appetijtelijk’ maken.
Tweederde van alle ongevallen met wasmiddelcapsules vindt plaats bij 1- tot 5-jarigen. Meestal omdat kinderen de kleurrijke capsules aanzien als snoepjes en ze al snel inslikken. Het antigifcentrum trekt daarom aan de alarmbel en raadt ouders aan om de capsules pas in huis te halen wanneer de kinderen minstens 4 jaar oud zijn, en ze zelfs dan op een niet bereikbare plaats voor kinderen te zetten.

14 mei 2015

APP : Determineer pimpampoentjes

LieveheersbeestjeDat het lieveheersbeestje al eeuwenlang een populair beestje is, blijkt uit de naamgeving. Het begon al in de tijd van de Germanen. Zij gaven het lieveheersbeestje de naam Freyafugle, vogel van de godin Freya. Later werd die naam verchristelijkt tot Onzelievevrouwebeestje of Lieveheersbeestje.

Ook in andere talen bestaan die goddelijke verwijzingen zoals Marienkäfer in het Duits, Lady Bugs in het Engels en Bête à bon Dieu in het Frans. Ook de streeknamen van lieveheersbeestje weerspiegelen de populariteit van de beestjes. Enkele voorbeelden: hemelbeestje, goudbeestje, pimpampoentje, bontekoetje, gelukskever,…
App
http://app.stippen.nl/deze.php?dev=pc
https://play.google.com/store/apps/details?id=lieveheersbeestjes.inNederland
Zoekkaart
Op de in het Nederlands bewerkte zoekkaart van het Field Studies Council, zijn 26 goed herkenbare soorten afgebeeld. Je vindt er informatie over het kleurenpatroon, habitat, verspreiding, levenscyclus, voedselrelaties en tips ter herkenning.
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/educatief-materiaal/zoekkaarten/
http://www.stippen.nl/symtabel.php

13 mei 2015

Love Nature = "groen" krasbiljet Nationale Loterij

http://www.nationale-loterij.be/nl/onze-spelen/love-nature
Ben jij een echte natuurliefhebber? Dan is het nieuwe milieuvriendelijke (groene) krasspel Love Nature iets voor jou. Kras de juiste symbolen en maak kans op 50.000 euro!
«Love Nature» is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 625.000 of op veelvouden van 625.000. De verkoopprijs van een Love Nature-biljet is vastgelegd op 2 euro.
Ecologisch kraslot ?  Gerecycleerd papier en een biologische afbreekbare kraslaag.

12 mei 2015

Expo2015 Milaan - FOOF.BE : Small country - Great food

http://www.food.be/
Naar aanleiding van de Wereldexpo in Milaan kreeg Food.be, de website waarmee de Belgische voedingssector zich aan de wereld voorstelt, een make-over. Sedert 1 mei 2015 brengen ‘Food.be stories’ de vaak verrassende verhalen achter Belgische voeding.
Net zoals in het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo in Milaan wil FEVIA met de website Food.be aantonen dat kwaliteit, diversiteit en innovatie geen loze begrippen zijn maar deel uitmaken van het DNA van onze voedingscultuur en -keten. Food.be is voor de Belgische voedingsindustrie, daarin gesteund door de landbouwsector en alle overheden in ons land, het instrument om het merk ‘Belgische voeding’ wereldwijd op de kaart zetten en zo de export van onze landbouw- en voedingsproducten een boost geven.

De komende zes maanden zal er op de website ook verslag uitgebracht worden over de wereldtentoonstelling. De wereldtentoonstelling is de perfecte plaats om het concept ‘Food.be - Small country. Great food’ uit te spelen. Met naar schatting 29 miljoen bezoekers is Expo2015 Milano met ‘food’ als thema een niet te onderschatten uitstalraam naar de wereld.

11 mei 2015

Groene Halte Fiets(routes)

http://www.groenehalte.be/fiets
In 4 Vlaamse steden – Mechelen, Gent, Knokke en Deinze – krijgen mensen die bij een Fietspunt een fiets huren er meteen een gratis infobrochure met 3 leuke fietsroutes bij.
Je stapt van de trein, je huurt een fiets in het fietspunt en je kan meteen op pad!
Er zijn telkens drie routes: kort (ca. 15 km), middellang (ca. 30 km) en lang (ca. 45 km). De routes maken gebruik van het bestaande fietsknooppuntennetwerk, zodat je eenvoudig van knooppunt naar knooppunt kan fietsen.
Vlaanderen beschikt over 41 Fietspunten, in Brussel zijn er 4 en in Wallonië 8. Fietspunten zijn punten aan NMBS-stations waar mensen terecht kunnen voor de huur van een fiets, maar ook voor herstellingen aan hun eigen fiets. Hiermee wordt duurzame fietsmobiliteit gepromoot én wordt ingezet op sociale economie, want de werknemers van een Fietspunt leren tijdens hun werk een vak. Momenteel worden de meeste gehuurde fietsen gebruikt voor functioneel gebruik, maar door de ‘Groene Halte Fiets’ mikken de initiatiefnemers ook op recreatief gebruik.

10 mei 2015

APP : Hoe gevaarlijk zijn cosmeticaproducten?

http://www.thinkdirtyapp.com/
In cosmetica is het voor de consument vaak niet meteen duidelijk of de ingrediënten schadelijk zijn of niet. Op de verpakking van schoonheidsproducten staan niet zelden namen van chemische bestanddelen die voor de meesten van ons Latijn zijn.

De app Think Dirty lost dat op door het product te scannen. Wie de app op zijn smartphone heeft staan kan de barcode van een cosmeticaproduct lezen. Daarop krijg je meteen een lijst van de ingrediënten te zien. Daarbij vertelt de app of de ingrediënten mogelijk toxisch zijn voor ons lichaam.
De app kijkt onder meer naar stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn maar evengoed naar bestanddelen die allergische reacties kunnen uitlokken. Tegelijk stelt Think Dirty alternatieve producten voor die niet schadelijk zijn.

9 mei 2015

NIEUW : IceCave Iceland

http://www.icecave.is/
IJsland opent op 01/06/15 een nieuwe toeristische attractie: een ijsgrot in een tunnel van een 500 meter onder de Langjökull, de op een na grootste gletsjer van het land.
De ijsgrot is de grootste door mensenhanden ooit gemaakt. Een geleid bezoek aan de 30 meter diepe ijsgrot zal een goed uur duren.
De tocht naar de top van de gletsjer en de ingang van de grot maak je met een achtwielige reuzentruck die je tot 1200 meter hoogte brengt.
De toegang tot de grot zelf is beperkt tot 80 personen tegelijk. In de gangen komen ook kamers met uitleg over gletsjers, vulkanen & klimaatverandering.
Extra bijzonder is dat een kamer wordt omgebouwd tot een ijskapel waar je kunt trouwen.