31 mei 2015

Dodelijke bijengif neonicotinoïde is algemeen verspreid in de Vlaamse waterlopen.

De neonicotinoïden zijn insecticiden op basis van nicotineachtige stoffen. Ze zijn zeer omstreden omdat ze voor massale bijensterftes zorgen en ook een bedreiging vormen voor vogels, vissen en zoogdieren. Wetenschappers en natuurverenigingen eisen een totaalverbod in Europa. Tot nu toe was onduidelijk in welke mate deze neonicotinoïden in Vlaanderen gebruikt worden, maar na de eerste meetcampagne van de VMM is daar geen twijfel meer over.

VMM onderzocht 3 stoffen: imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine op 92 meetplaatsen in Vlaanderen. De insecticiden werden op respectievelijk 90%, 44 % en 26% van de meetplaatsen vastgesteld. Voor twee van de drie stoffen zijn toetswaarden overschreden, zelfs in het voorjaar wanneer die producten verboden zijn. Volgens de VMM wijzen de meetgegevens op een significant effect op het ecosysteem.

https://www.vmm.be/publicaties/neonicotinoiden-in-oppervlaktewater-2014


EFSA verzamelt gegevens over de schadelijke pesticiden
http://www.vilt.be/efsa-op-zoek-naar-data-over-bijen-en-pesticiden
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/150522.htm