30 mei 2015

ECOduct tussen Vlaanderen en Nederland

Het ecoduct De Warande was in 2005 het eerste ecoduct in Vlaanderen. Het bevindt zich op de grens tussen Bierbeek en Oud-Heverlee over de Naamsesteenweg N25.
Het ecoduct Kikbeek in het Nationaal Park Hoge Kempen over de E314 in Opgrimbie werd in 2005 afgewerkt.
Het ecoduct De Munt over de E19 (Antwerpen-Breda) en de Hogesnelheidslijn ter hoogte van Loenhout werd voltooid in het najaar van 2011.

Ecoduct Kempengrens is het vierde ecoduct in Vlaanderen.
Het ecoduct ‘Kempengrens’ over de E34 Antwerpen-Eindhoven in Mol/Postel verbindt de Vlaamse en Brabantse natuurgebieden opnieuw met elkaar. De natuurbrug op de landsgrens biedt dieren een veilige oversteekplaats. Minder overstekende dieren op de autosnelweg verhoogt ook de verkeersveiligheid voor de automobilisten. Nederland en Vlaanderen financierden elk de helft van de natuurbrug.
Het ecoduct is 60 meter breed en is natuurlijk ingericht zodat het perfect aansluit bij de natuurlijke omgeving die als het ware doorloopt over het ecoduct. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal de natuur op en rond het ecoduct beheren in Vlaanderen, terwijl de Bosgroep Zuid-Nederland instaat voor de aansluitende bossen op Nederlandse grond.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zal het gebruik van het ecoduct monitoren nl. nagaan welke dieren er passeren en hoe vaak.
http://www.lne.be/organisatie/persberichten/ecoduct-kempengrens-grensoverschrijdend-samenwerkingsproject