3 mei 2015

Europees netwerk van beschermde natuurgebieden

Natura2000http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm
Stem voor 06/05/15

De biodiversiteit verkeert in een crisissituatie. Soorten gaan met een nooit geziene snelheid verloren en dat heeft onomkeerbare gevolgen voor onze toekomst. De Europese Unie trekt hiertegen ten strijde. Natura 2000 is het middel bij uitstek om het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen 2020 een halt toe te roepen.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

Natura 2000 omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
- De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te herstellen.
- De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten.

2015 : Genieten van Natura 2000 Vlaanderen
http://www.natura2000.vlaanderen.be
De Natura 2000-gebieden zijn unieke gebieden om in te wandelen, te fietsen, kortom om in te genieten. Je bent van harte welkom! Om de bijzondere planten en dieren in deze gebieden te beschermen, moet je wel  - zoals in elk ander natuurgebied - enkele regels in acht nemen.
Wil je een specifiek Natura 2000-gebied bezoeken? Goed idee! Je vindt alle Vlaamse gebieden op deze nieuwe website, met een link naar recreatiemogelijkheden en de allermooiste plekjes.