27 mei 2015

MDG1 : Honger in de wereld : In 1990 : 991 miljoen mensen / In 2015 : 795 miljoen mensen

In 2000 stelde de internationale gemeenschap als een van de Millenniumdoelstellingen voorop dat in de periode 1990 - 2015 de bevolking die honger lijdt zou moeten halveren. In ontwikkelingsgebieden zakte het aantal van 23,3% in 1990-1992 naar 12,9% in 2014-2016, zo brachten drie VN-agentschappen uit. Het gaat om de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO, Food and Agriculture Organisation), het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), en het Wereld Voedsel Programma (WFP).
De drie agentschappen bundelden de jongste cijfers in de editie 2015 van "The State of Food Insecurity in the World Report", het rapport over de voedselonzekerheid in de wereld.
http://www.fao.org/publications/sofi/2014/en/

In absolute cijfers lijden 795 miljoen mensen - één op de negen - honger. In 1990-92 ging het nog om 991 miljoen mensen.