27 mei 2015

S.O.S Antigifcentrum

http://www.antigifcentrum.be

Het Antigifcentrum krijgt gemiddeld zo'n 150 oproepen per dag binnen over mensen die onwel worden door verkeerd gebruik van een geneesmiddel, een huishoudelijk product, cosmetica of toxische planten.
De slachtoffers zijn in 47% van de oproepen volwassenen, 46% kinderen en 7% dieren, aldus het jaarverslag 2014.
Bij de kinderen leidt het verkenningsgedrag van jonge kinderen vooral tot slachtoffers bij de 1 tot 4-jarigen (31% van het totaal). Een bijzonder gevaar voor hen zijn de wasmiddelcapsules, die er al te vaak als snoepjes uitzien in hun ogen. Dat is meteen ook de reden waarom Europa de regels voor verpakking heeft verstrengd.
Wij geven je alvast enkele tips mee om juist te handelen als ook jouw uk een hapje of slokje van het wasmiddel heeft genomen.
Bij oogcontact
Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen kan dit ernstige irritatie en soms zelfs pijnlijke schade aan het hoornvlies veroorzaken. In dit geval is medische hulp noodzakelijk. Deze schade is na behandeling gelukkig omkeerbaar.
Zo pak je het aan:
* Het oog gedurende een tiental minuten goed uitspoelen met lauw water.
* Als het ongemak aanhoudt, biedt u zich het best aan bij een spoedarts voor een oogonderzoek.
Bij inslikken
Bij inslikken van vloeibare wascapsules irriteert het product de slokdarm. Ook misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Als de vloeistof rechtstreeks tot achteraan in de keel geraakt, kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en kan een hospitalisatie nodig zijn.
Zo pak je het aan:
* Laat het kind niet braken! Dit kan complicaties geven.
* Spoel de mond met water.
Preventie
* Was- en huishoudproducten moeten absoluut buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaard worden om ongevallen te voorkomen.
* Vooral jonge kinderen spelen graag met deze capsules, die makkelijk openscheuren als er op gebeten wordt. Een wascapsule kan al bij een lage temperatuur van 30°C openbarsten.
* Bewaar de dozen met capsules niet op de wasmachine.

Bel voor de zekerheid in alle gevallen ook naar het antigifcentrum (070 245 245) nadat je de eerste zorgen hebt toegediend.