30 juni 2015

Hittegolf en ozonconcentraties

Een jaarlijks fenomeen tijdens warme perioden of hittegolven is een verhoogde ozonconcentratie. In sommige gevallen wordt daarbij ook de ozonwaarschuwingsdrempel of -alarmdrempel overschreden en is het nodig voorzorgsmaatregelen te nemen. Hoewel iedereen last kan ondervinden zijn de grootste risicogroepen jonge kinderen, bejaarden, chronisch zieken en sportbeoefenaars.
IRCELINE : actuele toestand
http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_nojava.html

Het ABC van UVA en UVB

Veilig in de zonhttp://www.veiligindezon.be/

Dankzij de tips en aanbevelingen op deze website houdt u de zon te vriend. Lees er alles over vooraleer u zich in de zon waagt! Wat is zonnestraling? Welke elementaire voorzorgen moet u nemen wanneer u zich blootstelt aan het zonlicht? Hoe kiest u de juiste zonnebescherming? Hoe ontcijfert u de nieuwe etikettering van zonneproducten? Hoe gebruikt u zonneproducten correct? Is het aangewezen om naast zonneproducten nog andere beschermingsmiddelen te gebruiken? En hoe beschermt u best uw kinderen?

Met de klas de boer op in West-Vlaanderen

http://www.onthaalopdeboerderij.be/

Werp met uw klas een blik achter de schermen van een modern bedrijf. Vol passie leiden de boer of boerin jullie rond. Ze zijn hiervoor immers speciaal geselecteerd, gevormd en begeleid door de Provincie West-Vlaanderen.
Elke boerderij is anders. Een melkveehouder heeft nu eenmaal een ander verhaal dan een groentekweker. En als u dezelfde hoeve in verschillende seizoenen bezoekt, krijgt u een beter beeld van het bedrijf en de activiteiten het jaar rond!

FAVV waakt over veiligheid van uw voedsel

Op de website Foodweb kan de consument voortaan nakijken welke score een bakker, slager, kruidenier, restaurant, grootkeuken of café heeft gehaald bij de recentste inspectie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het systeem, dat werkt met verschillende scores, variërend van "uitstekend", "zeer goed", "goed", "voldoende" tot "te verbeteren".
https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx
Het FAVV bestaat sinds 2000 en is in die tijd uitgegroeid tot een volwaardige organisatie binnen het geheel van de Belgische federale overheid.

1 juni 2015

Bijensnelweg in Oslo met zoemend verkeer

http://www.pollinatorpassasjen.no/intro
De Noorse hoofdstad legt een speciale 'bijensnelweg' aan. Die moet het bedreigde beestje op een veilige manier door de stad loodsen via florissante daktuinen, parken en balkons.
Het idee van de 'snelweg' is simpel: langs een route door Oslo zijn potten met bijvriendelijke bloemen en planten geplaatst op daken en balkons, zodat de bijen daarlangs kunnen vliegen zonder te verhongeren. Op de website van het project kunnen inwoners zien op welke plekken nog bloemen nodig zijn, en zich desgewenst aanmelden.
Noorse bijen worden weliswaar niet zo ernstig bedreigd door landbouwgif als in Amerika en sommige Europese landen, toch is een derde van de 200 bijensoorten in het Scandinavische land in gevaar. Dat is niet alleen nadelig voor de honingproductie. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten en spelen daarmee een essentiële rol in de productie van menselijk voedsel.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4088501/2015/06/25/Oslo-bloeit-op-door-speciale-bijensnelweg.dhtml

Duurzaamheidsnetwerk "The Shift" : van denken naar doen

http://www.theshift.be/
Eén op de twee Belgen weet niet (meer) waarvoor het begrip "duurzaamheid" staat en één op de drie zegt het begrip zelfs moe te zijn. 

Uit een bevraging van 1.000 Belgen door iVox, in opdracht van het nieuwe duurzaamheidsnetwerk "The Shift", zegt de helft van de ondervraagden wel nog geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid. Ruim de helft van de ondervraagden geeft wel toe er in het dagelijks leven geen prioriteit van te maken. Slechts één op de drie ziet zichzelf als een 'duurzame burger' en ruim vier op de tien laat zich eerder leiden door comfort of prijs dan door duurzaamheid.

Van de groep die wel nog geïnteresseerd is in duurzaamheid, zoekt driekwart een invulling die concreter is. En de helft wil een duurzaamheid die dichter bij de burger staat en meer transparantie en duidelijkheid over de initiatieven biedt. Hierbij verwachten ze dat zowel de overheid (54%) als bedrijven (71%) meer investeren in duurzaamheidsprojecten. De bevraging leert verder dat één op de drie Belgen vindt dat ze als individu te weinig vat hebben op duurzaamheid.

De enquête brengt ook aan het licht dat de opwarming van de aarde, milieuvervuiling en waterschaarste Belgen het meest (44%) verontrust, maar ook binnenlandse armoede (39%) scoort hoog. Energie (50%) en landbouw en voeding (41%) zijn sectoren waarop het meest zou ingezet moeten worden. Burgers blijken bereid om zelf actie te ondernemen: energiezuiniger wonen, aanpassen van eetgewoonten en het recycleren van afval staan bovenaan. Op de werkvloer wil zelfs twee op de drie zich inzetten voor duurzaamheidsprojecten, bij één op de vijf is dat zelfs al mogelijk.
Omdat ze vinden dat het duurzaamheidsdenken aan een nieuw elan toe is, gaan de duurzaamheidsnetwerken Kauri (bestaande uit 260 bedrijven, ngo's, overheden en academische instellingen) en Business & Society (bestaande uit 85 vooral grote bedrijven) op in één nieuw duurzaamheidsnetwerk. "The Shift" wil een platform zijn waar mensen zowel individueel als vanuit hun organisatie kunnen werken aan de transitie naar een duurzame maatschappij.
http://www.businessandsociety.be/
http://www.kauri.be/461/insights/1498/welcome-to-the-shift#.VW3TOYcw_3g

Op kamp gaan met respect voor natuur en milieu


Op deze website vind je alle info die je nodig hebt om op een ecologische manier op kamp te gaan.  Daarnaast vindt je hier een overzicht van de verschillende regelgeving rond afval die geld in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Oostkantons.
Steunpunt Jeugd en Ecolife ontwikkelden met de steun van Argus 15 ecologische fiches voor op kamp. Zo geven we concrete tips over hoe je energiezuinig kan koken, je voedingswaren en drank koel houden, water kan opwarmen,…
Campagnesites
http://www.respectopkamp.be/
http://www.kampfoto.be/
Dagelijkse kost op kamp
http://www.een.be/programmas/dagelijkse-kost/koken-op-kamp